Koningslijst van het oude Egypte

Deze koningslijst van het oude Egypte bevat de namen van alle tot nu toe bekende vorsten van het oude Egypte. Voor zover bekend wordt ook de regeringsduur van iedere Egyptische koning gegeven. De koningslijst van het oude Egypte begint rond 3150 v.Chr. met koning Narmer uit de eerste dynastie en eindigt in het jaar 30 v.Chr. met het einde van de regering van koningin Cleopatra VII uit de Ptolemaeïsche dynastie. Op de diverse subpagina’s vindt u, naast de koningslijst van de betreffende periode, ook wat informatie over die periode.

Zoekt u algemene informatie over het oude Egypte? Bekijk dan de artikelen op www.kemet.nl

Verklaring symbolen:
– (Q) = vrouwelijke vorst
– (C) = co regentschap
– ? = naam of jaartal onbekend
– […] = deel van de naam onbekend

Meer informatie over onderstaande koningslijst van het oude Egypte op de pagina Informatie.

Vroeg-dynastieke Periode.
1ste en 2de dynastie. 3150 – 2686 v.Chr.

1ste dynastie: 3150 – 2890 v.Chr.

Detail van het palet van Narmer, Egyptisch Museum, Caïro
Detail van het palet van Narmer,
Egyptisch Museum, Caïro.
HorusnaamTroonnaamRegeer-
periode
Regerings-
jaren
Narmer3150 –
AhaTeti
DjerIteti41
DjetIta10-15
DenChasety32
?Merneith (Q)?
Anedj-ibMerbia10
SemerchetIrinetjer9
Qay-aQebehoe33

2de dynastie: 2890 – 2686 v.Chr.

Chasechemoey, Ashmolean museum, Oxford
Chasechemoey,
Ashmolean museum, Oxford.
HorusnaamTroonnaamRegeer-
periode
Regerings-
jaren
HotepsechemoeyBedjaoe
NebraKakaoe
Ny-netjerBanetjeren40
?Wenegnebty
?Sened
Sechemib-PeribsenPeribsen10-12
?Neferkara
?Neferkasokar8
ChasechemoeyDjadjay18-27

Oude Rijk.
3de – 6de dynastie. 2686 – 2181 v.Chr.

3de dynastie: 2686 – 2613 v.Chr.

Djoser, Egyptisch Museum, Caïro
Djoser,
Egyptisch Museum, Caïro.
HorusnaamTroonnaamRegeer-
periode
Regerings-
jaren
NetjerychetDjoser2686-266719
SechemchetDjoser-ti2667-26616
SanachtNebka2661-264318
Chaba?2643-26376
?Hoeni2637-263124

4de dynastie: 2613 – 2498 v.Chr.

Choefoe, Egyptisch Museum, Caïro
Choefoe,
Egyptisch Museum, Caïro.
HorusnaamGeboortenaamRegeer-
periode
Regerings-
jaren
NebmaätSnofroe2613-258924
MedjedoeChoefoe2589-256623
CheperDjedefra2566-25588
Weser-ibChafra2558-253226
KachetMenkaoera2532-250428
SjepeschetSjepseskaf2504-25004

5de dynastie: 2498 – 2345 v.Chr.

Neferefra,  Egyptisch Museum, Caïro
Neferefra,
Egyptisch Museum, Caïro.
Horusnaam (H)
of Troonnaam
GeboortenaamRegeer-
periode
Regerings-
jaren
Irimaät (H)Weserkaf2498-24917
Nebchaoe (H)Sahoera2491-247714
NeferikaraKakai2477-246710
SjepseskaraIsi2467-24607
NeferchaoeNeferefra2460-24537
NyweserraIni2453-242231
MenkaoehorAkaoe-Hor2422-24148
DjedkaraIsesi2414-237539
WadjtaoeyOenas2375-234530


6de dynastie: 2345 – 2181 v.Chr.

Pepy II op schoot bij zijn moeder,  Brooklyn Museum, New York
Pepy II op schoot bij zijn moeder,
Brooklyn Museum, New York.
Horusnaam (H)
of Troonnaam
GeboortenaamRegeer-
periode
Regerings-
jaren
Seheteptaoey (H)Teti2345-233312
?Weserkara2333-23321
NefersahorPepy I2332-228349
Merenra IAntiëmsaf I2283-22785
NeferkaraPepy II2278-218494
Merenra IIAntiëmsaf II2184-21831

Eerste tussenperiode.
7de – 10de dynastie. 2181 – 2040 v.Chr.

7de en 8ste dynastie: 2181 – 2160 v.Chr.

Fantoomafbeelding, bedoeld om de tabel goed uitgelijnd te houden
TroonnaamGeboortenaamRegeer-
periode
Regerings-
jaren
Netjerkara?
Menkara?
Neferkara?
NeferkaraNeby
DjedkaraSjemai
NeferkaraChendoe
Merenhor?
Neferkamin?
Nikara?
NeferkaraTereroe
Neferkaoehor?
NeferkaraPepisonbe
NeferkaminAnoe
QakaraIbi4
Neferkaoera?4
NeferkaoehorChoeihapi2
Neferirkara?1


9de en 10de dynastie: 2160 – 2040 v.Chr.

Fantoomafbeelding, bedoeld om de tabel goed uitgelijnd te houden
TroonnaamGeboortenaamRegeer-
periode
Regerings-
jaren
MeryibraChety I
Neferkara?
WahkaraChety II
?Senenen[…]
NeferkaraChety III
MerykaraChety IV
?Sjed[…]y
?H[…]
?Merihathor
NebkaoeraChety V
Merykara?

Middenrijk.
11de – 14de dynastie. 2160 – 1781 v.Chr.

11de dynastie (Thebe): 2160 – 2066 v.Chr.

Fantoomafbeelding, bedoeld om de tabel goed uitgelijnd te houden
Horusnaam (H)
of Troonnaam
GeboortenaamRegeer-
periode
Regerings-
jaren
Tepia (H)Monthoehotep I2160-????
Sehertaoey (H)Antef I????-2123
WahanchAntef II2123-207449
NachtnebtepneferAntef III2074-20668

11de dynastie (heel Egypte): 2066 – 1994 v.Chr.

Monthoehotep II, Egyptisch Museum, Caïro
Monthoehotep II,
Egyptisch Museum, Caïro.
TroonnaamGeboortenaamRegeer-
periode
Regerings-
jaren
NebhepetraMonthoehotep II2066-201452
SeanchkaraMonthoehotep III2014-200113
NebtaoeyraMonthoehotep IV2001-19947

12de dynastie: 1994 – 1781 v.Chr.

Senwosret I, Egyptisch Museum, Cairo
Senwosret I,
Egyptisch Museum, Cairo.
TroonnaamGeboortenaamRegeerperiodeRegeringsjaren
SehetepibraAmenemhat I1994-196430
CheperkaraSenwosret I1974-192945
NoebkaoeraAmenemhat II1932-189636
ChacheperraSenwosret II1900-188020
ChakaoeraSenwosret III1881-184041
NimaätraAmenemhat III1842-179448
MaacheroeraAmenemhat IV1798-178513
SobekkaraSobekneferoe (Q)1785-17814

13de dynastie: 1781 – 1650 v.Chr.

Hor,  Egyptisch Museum, Caïro
Hor,
Egyptisch Museum, Caïro.
TroonnaamGeboortenaamRegeer-
periode
Regerings-
jaren
Sechemra-ChoetaoeySobekhotep I1781 -17783
SechemkaraSonbef1778 – 17753
Nerikara?1775 – ????
SechemkaraAmenemhat V3
?Ameny-Qemaoe2
(se)HetepibraHornedjheritef2
?Ioe-efni
SanchibraAmenemhat VI
SmenkaraNebnennoe
SehetepibraSewesechtaoey
Swadjkara?
Nedjemibra?1
ChaanchraSobekhotep II
RenisenebSechemra-
Choetaoey
AoeibraHor
SedjefkaraAmenemhat VII
ChoetawiraWegaf
WeserkaraChendjer
SemenchkaraImy-er mesja
SehetebkaraAntef IV
MeryibraSeth
Sechemra-SwadjtaoeySobekhotep III3
ChasechemraNeferhotep I11
SihathorMenwadjra
ChaneferraSobekhotep IV
MerhotepraSobekhotep V
ChahotepraSobekhotep VI4
WahibraIaib10
MerneferraAya23
MerhotepraIni I2
SeanchenraSewadjtoe
MersechemraIned
SewadjkaraHori
MerkaoeraSobekhotep VII2
MersjepsesraIni II
MersechemraNeferhotep II
??
??
??
??
??
Mer[…]ra?
Mercheperra?
Merkara?
??
??
SewadjaraMonthoehotep V
[…]mesra?
[…]maätraIbi
Aoeibra[…]Hor I
Se[…]kara?
SehekenraSanchptahi
Sechaenra?
SechaenraSenebmioe ???? – 1650
Nog ongeplaatst:
Weseribra
Senebkay
Informatie

14de dynastie (Avaris): 1710 – 1650 v.Chr.

Tenminste 50 kleine vorsten die soms tegelijk regeerden over verschillende delen van de Delta. De bekendste zijn:

Fantoomafbeelding, bedoeld om de tabel goed uitgelijnd te houden
TroonnaamGeboortenaamRegeer-
periode
Regerings-
jaren
AasehraNehsy
Chacheroera?
Nebfaoera?
Sehabra?
Merdjefara?
Sewadjkara?
Nebdjefara?
Webenra?
[…]djefara?
[…]webenra?
Aoetibra?
Heribra?
Nebsenra?
Secheperenra?
Djedcheroera?
Seanchibra?
Nefertemra?
Sechem[…]ra?
Kakemetra?
Neferibra?
Chakara?
Aakara?
SemenenraHapoe[…]
DjedkaraAnati
[…]karaBebnoem
Senefer[…]ra?
Men[…]ra?
Djed[…]ra?

Tweede tussenperiode.
15de – 17de dynastie. 1650 – 1535 v.Chr.

15de dynastie, Hyksos: 1650 – 1535 v.Chr.
(Avaris)

Fantoomafbeelding, bedoeld om de tabel goed uitgelijnd te houden
TroonnaamGeboortenaamRegeer-
periode
Regerings-
jaren
SeqaenraSalitis
MaaibraSjesji
MeriseraYakoebher
SeweserenraChian
Awoserra, AqenenraApophis1585 – 154540
?Chamoedy1545 – 153510


16de dynastie (Thebe): 1650 – 1590 v.Chr.

Monthoehotep VI, British Museum, Londen
Monthoehotep VI,
British Museum, Londen.
TroonnaamGeboortenaamRegeer-
periode
Regerings-
jaren
??1650 – ????
Sechemra-SmentaoeyDjehoety3
Sechemra-SewosertaoeySobekhotep VIII16
Sechemra-SeanchtaoeyNeferhotep III1
SanchenraMonthoehotepi1
SwadjenraNibiraoera I26
Neferkara?Nibiraoera II
Semenera?
SeweserenraBebianch12
Sechemra-Sjedwaset?
DjedhotepraDedoemose I
DjedneferraDedoemose II
DjedanchraMonthoeemsaf
MeranchraMonthoehotep VI
SeneferibraSenwosret IV???? – 1590

17de dynastie (Thebe): 1585 – 1545 v.Chr.

Antef VII,  British Museum, Londen
Antef VII,
British Museum, Londen.
TroonnaamGeboortenaamRegeer-
periode
Regerings-
jaren
Sechemra-WahkaoeRahotep1585 – ????
Sechemra-SjedtaoeySobekemsaf I
Sechemra-WepmaoetAntef V
NoebcheperraAntef VI
Sechemra-HeroehormaätAntef VII
Sechemra-WadjchaoeSobekemsaf II
SenachtenraAhmose
SeqenenraTao
WadjcheperraKamose???? – 1545

Nieuwe Rijk.
18de – 20ste dynastie: c. 1550 – 1078 v.Chr.

18de dynastie: 1550 – 1278 v.Chr.

Amenhotep III,  Cleveland Museum of Art
Amenhotep III,
Cleveland Museum of Art.
TroonnaamGeboortenaamRegeer-
periode
Regerings-
jaren
NebpehtyraAhmose I1550-152525
DjeserkaraAmenhotep I1525-150421
AächeperkaraThoetmoses I1504-149215
AächeperenraThoetmoses II1492-147913
MaätkaraHatsjepsoet
(Q)(C)
1479-145722 (7)
MencheperraThoetmoses III1479-142554
AächeperoeraAmenhotep II1425-139926
MencheperoeraThoetmoses IV1399-138910
NebmaätraAmenhotep III1389-135138
Nefercheperoera-waënraAmenhotep IV
(Achnaton)
1351-133517
Anchcheperoera-MerytwaënraNeferneferoeaton
(Nefertiti) (Q)(C)
1338-13353
AnchcheperoeraSemenchkara
(Nefertiti) (Q)
1335-13341
NebcheperoeraToetanchamon1334-13249
ChepercheperoeraEje1324-13204
SetepenraHoremheb1320-129129

19de dynastie: 1278 – 1176 v.Chr.

Merenptah, Egyptisch Museum, Caïro
Merenptah,
Egyptisch Museum, Caïro.
TroonnaamGeboortenaamRegeer-
periode
Regerings-
jaren
MenpehtyraRamses I1291-12892
MenmaätraSethy I1289-127911
WesermaätraRamses II1279-121267
BaënraMerenptah1212-120210
Menmira-SetepenraAmenmesse 1201-11984
WesercheperoeraSethy II (C)1202-11966
Sechaenra-AcheperraSiptah1196-11906
Sitra-MerenamonTawosret (Q)1190-11882

20ste dynastie: 1176 – 1078 v.Chr.

Ramses III
TroonnaamGeboortenaamRegeer-
periode
Regerings-
jaren
Weserchaoera-setepenraSethnacht1190-11864
Wesermaätra-MeriamonRamses III1186-115432
Hekamaätra-SetepenamonRamses IV1154-11486
Wesermaätra-SecheperenraRamses V1148-11435
Nebmaätra-MeriamonRamses VI1143-11358
Wesermaätra-Setepenra-
Meriamon
Ramses VII1135-11287
Wesermaätra-AchenamonRamses VIII1128-11271
Neferkara-SetepenraRamses IX1127-110720
Chepermaätra-SetepenraRamses X1107-11034
Menmaätra-SetepenptahRamses XI1103-107330

Derde tussenperiode.
21ste – 26ste dynastie: 1078 – 525 v.Chr.

21ste dynastie (Thebe): 1073 – 993 v.Chr.

Pinodjem in aanbidding voor Osiris,  Egyptisch Museum, Caïro
Pinodjem in aanbidding voor Osiris,
Egyptisch Museum, Caïro.
TroonnaamGeboortenaamRegeer-
periode
Regerings-
jaren
HemnetjertepyënamonHerihor1073-105815
Cheperchara-SetepenamonPinodjem I1058-103623
HemnetjertepyënamonMencheperra1036-99541
?Nesibanebdjedet II995-9932

21ste dynastie (Tanis): 1073 – 948 v.Chr.

Pasebachanioet I,  Egyptisch Museum, Caïro
Pasebachanioet I,
Egyptisch Museum, Caïro.
TroonnaamGeboortenaamRegeer-
periode
Regerings-
jaren
Hedjcheperra-SetepenraNesibanebdjedet I
(Smendes)
1073-104925
Neferkara-
Hekawaset
Amenemnisoe(C)1049-10463
Aächeperra-SetepenamonPasebachanioet I1046-99848
Wesermaätra-SetepenamonAmenemope (C)998-9899
Aächeperra-SetepenraOsorkon de
oudere
989-9836
Netjercheperra-SetepenamonSiamon983-96419
Titcheperoera-SetepenraPasebachanioet II964-94816

22ste dynastie (Thebe)

Verschillende hogepriesters in Thebe, Memfis en Herakleopolis, zoals Ioepoet en Ioelot. Allen waren zij zonen van op dat moment regerende vorsten. De eerste Thebaanse hogepriester die zelf de titel van vorst opeiste was Harsiese.  

22ste dynastie (Tanis): 948 – 715 v.Chr.

Osorkon I, Louvre, Parijs
Osorkon I,
Louvre, Parijs.
TroonnaamGeboortenaamRegeer-
periode
Regerings-
jaren
Hedjcheperra-SetepenraSjosjenq I948-92721
Sechemcheperra-SetepenraOsorkon I927-89235
Hekacheperra-SetepenraSjosjenq II (C)895-8951
Hedjcheperra-SetepenraTakelot I892-87715
Wesermaätra-SetepenamonOsorkon II877-83839
Wesermaätra-SetepenraSjosjenq III838-79840
Hedjcheperra-SetepenraSjosjenq IV798-78613
Wesermaätra-SetepenamonPimay786-7806
AcheperraSjosjenq V780-74337
SehetepibenraPedoebast II743-73310
Acheperra-SetepenamonOsorkon IV733-71518

23ste dynastie

Verschillende vorsten en hogepriesters in Tanis, Thebe, Memfis, Herakleopolis, Leontopolis en Hermopolis.

Thebe: 867 – 724 v.Chr.

Fantoomafbeelding, bedoeld om de tabel goed uitgelijnd te houden
TroonnaamGeboortenaamRegeer-
periode
Regerings-
jaren
Hedjcheperra-SetepamonHarsiese867-85710
Hedjcheperra-SetepenraTakelot II841-81526
Wesermaätra-SetepenamonPedoebast I830-79925
?Ioepoet I (C)815-8132
Wesermaätra-SetepenamonOsorkon III797-76727
WesermaätraTakelot III774-75915
Wesermaätra-SetepenamonRoedjamon759-73920
?Iny739-7345
NeferkaraPeftjaoeybast734-72410

Tanis: 743 – 715 v.Chr.

Fantoomafbeelding, bedoeld om de tabel goed uitgelijnd te houden
TroonnaamGeboortenaamRegeer-
periode
Regerings-
jaren
SehetepibenraPedoebast II743-73310
Acheperra SetepenamonOsorkon IV733-71518


24ste dynastie: 731 – 723 v.Chr.

Fantoomafbeelding, bedoeld om de tabel goed uitgelijnd te houden
TroonnaamGeboortenaamRegeer-
periode
Regerings-
jaren
SjepsesraTefnacht731-7238
WahkaraBakenranef723-7176

25ste dynastie: 752 – 656 v.Chr.

Taharka offert wijn aan Hemen,  Louvre, Parijs
Taharka offert wijn aan Hemen,
Louvre, Parijs.
TroonnaamGeboortenaamRegeer-
periode
Regerings-
jaren
SeneferraPianchy752-72231
NeferkaraSjabaka722-70715
DjedkaraSjabataka707-69017
ChoenefertoemraTaharka690-66426
BakaraTanoetamon664-6568


26ste dynastie: 664 – 525 v.Chr.
Saïtische periode.

Ahmose II, Neues Museum, Berlijn
Ahmose II,
Neues Museum, Berlijn.
TroonnaamGeboortenaamRegeer-
periode
Regerings-
jaren
WahibraPsammetichos I664-61054
WehemibraNekaoe II610-59515
NeferibraPsammetichos II595-5896
HaaibraWahibra589-57019
ChnemibraAhmose II570-52644
AnchaenraPsammetichos III526-5251

Late periode.
27ste – 31ste dynastie: 525 – 332 v.Chr.

27ste dynastie: 525 – 359 v.Chr.

Eerste Perzische overheersing.

Darius I, lokatie onbekend
Darius I,
lokatie onbekend.
TroonnaamGeboortenaamRegeer-
periode
Regerings-
jaren
MesoetiraKambises II525-5223
SetoetraDarius I521-48635
?Xerxes I486-46521
?Artaxerxes465-42441
?Xerxes II424-4231
?Darius II423-40518
?Artaxerxes II405-35946

28ste dynastie: 404 – 399 v.Chr.

Fantoomafbeelding, bedoeld om de tabel goed uitgelijnd te houden
TroonnaamGeboortenaamRegeer-
periode
Regerings-
jaren
?Amirtaeus404-3995

29ste dynastie: 399 – 380 v.Chr.

Fantoomafbeelding, bedoeld om de tabel goed uitgelijnd te houden
TroonnaamGeboortenaamRegeer-
periode
Regerings-
jaren
Baënra-MerinetjeroeNefaroed I399-3936
Osermaätra-SetpenptahPasjerenmoet393-3921
ChnemmaätraHagar393-38013
?Nefaroed II380-3801


30ste dynastie: 380 – 339 v.Chr.

Fantoomafbeelding, bedoeld om de tabel goed uitgelijnd te houden
TroonnaamGeboortenaamRegeer-
periode
Regerings-
jaren
CheperkaraNachtnebef380-36218
IrimaätenraDjedhor362-3602
Senedjemibra-SetepeninheretNachthorheb360-34218

31ste dynastie: 342 – 332 v.Chr.

Tweede Perzische overheersing.

Fantoomafbeelding, bedoeld om de tabel goed uitgelijnd te houden
TroonnaamGeboortenaamRegeer-periodeRegerings-jaren
Artaxerxes III Ochos342-3385
Arses338-3362
Darius III335-3323

Hellenistische periode.
332 – 30 v.Chr.

Macedonische dynastie: 332 – 310 v.Chr.

Alexander de Grote, British museum, Londen
Alexander de Grote,
British museum, Londen.
TroonnaamGeboortenaamRegeer-
periode
Regerings-
jaren
Setpenra-MeriamonAlexander de Grote332-3239
Setepkaenra-MeriamonPhilippos III Arridaios323-3175
HaaibraAlexander IV317-3107

Ptolemaeïsche dynastie: 310 – 30 v.Chr.

Ptolemaeus I, Louvre, Parijs
Ptolemaeus I,
Louvre, Parijs.
TroonnaamGeboortenaamRegeer-
periode
Regerings-
jaren
Setpenra- MeriamonPtolemaeus I
Soter
310-28228
Weserkaenra- MeriamonPtolemaeus II
Philadelphos
285-24636
Setpenra-
Sechemanchenamon
Ptolemaeus III
Euergetes I
246-22224
Setpenptah-Weserkara-
Sechemanchenamon
Ptolemaeus IV
Philopator
222-20517
Setpenptah-Weserkara-
Sechemanchenamon
Ptolemaeus V
Epiphanos
205-18025
Setpenptahchepri-
irimaätraamonra
Ptolemaeus VI
Philometor
180-16416
Setpenptah-irimaätra-
Sechemanchenamon
Ptolemaeus VIII
Euergetes II
170-1637
Ptolemaeus VI
(opnieuw)
163-14518
Ptolemaeus VIII
(opnieuw)
145-11629
Setpenptah-merimaätra-
Sechemanchamon
Ptolemaeus IX 
Soter II
116-1106
Setpenptah-irimaätra-
Senenanchenamon
Ptolemaeus X
Alexander I
110-1091
Ptolemaeus IX
(opnieuw)
109-1072
Ptolemaeus X
(opnieuw)
107-8819
Ptolemaeus IX
(opnieuw)
88-808
?Ptolemaeus XI
(Alexander II) (C)
80-801
?Berenice III
(Q)(C)
80-801
Merimaätenra-
Sechemanchamon
Ptolemaeus XII
Neos Dionysos
80-5822
Ptolemaeus XII
(opnieuw)
55-514
?Berenice IV
(Q)(C)
58-553
Netjeret-MeritesCleopatra VII (Q)
Philopator
51-3019
Cleopatra VII, Altes Museum, Berlijn
Cleopatra VII,
Altes Museum, Berlijn.

Met de dood van Cleopatra VII werd Egypte definitief onderdeel van het Romeinse Rijk en kwam er een einde aan een faraonische periode van 3000 jaar. De koningslijst van het oude Egypte eindigt daarom met deze vorstin.