Koningslijst

Deze koningslijst bevat de namen van alle tot nu toe bekende vorsten van het oude Egypte. Voor zover bekend wordt ook de regeringsduur van iedere Egyptische koning gegeven.
De koningslijst begint rond 3150 v. Chr. met koning Narmer uit de eerste dynastie en eindigt in het jaar 30 v. Chr. met het einde van de regering van koningin Cleopatra VII uit de Ptolemaeïsche dynastie.

Verklaring symbolen:

  • (Q) = vrouwelijke vorst
  • (C) = co-regenschap
  • ? = naam onbekend
  • […] = deel van de naam onbekend

Meer informatie over onderstaande lijst op de pagina Uitleg.

 Vroeg dynastische periode: 
1ste en 2de dynastie. 3150-2686
1ste dynastie. 3150-2890
Horusnaam (H) of troonnaam Geboortenaam Regeerperiode Regeringsjaren
Narmer (H) Menes 3150-

Palet van Narmer, Egyptisch Museum Caïro

Palet van Narmer,
Egyptisch Museum Caïro

Aha (H) Teti
Djer (H) Iteti 41
Djet (H) Ita 10-15
Den (H) Chasty 32
? Merneith (Q)(C) ?
Anedj-ib (H) Merbiape 10
Semerchet (H) Irinetjer 9
Qay-a (H) Qebeh 33
2de dynastie. 2890-2686
Horusnaam (H) of troonnaam Geboortenaam Regeerperiode Regeringsjaren
Hotepsechemoey (H) Bedjaoe

Chasechemoey

Chasechemoey,
Egyptisch Museum Caïro

Nebra (H) Kakaoe
Ny-netjer (H) Banetjeren 40
? Wenegnebty
? Sened
Sechemib-Peribsen (H) Peribsen 10-12
? Neferkara
? Neferkasokar 8
Chasechemoey (H) Djadjay 18-27
Oude Rijk: 3de – 6de dynastie. 2686-2184
3de dynastie. 2686-2613
Horusnaam (H) of troonnaam Geboortenaam Regeerperiode Regeringsjaren
Sanacht (H) Nebka 2686-2668 18

Djoser

Djoser,
Egyptisch Museum Caïro

Netjerychet (H) Djoser 2668-2649 19
Sechemchet (H) Djoser-ti 2649-2643 6
Chaba (H) ? 2643-2637 6
? Hoeni 2637-2613 24
4de dynastie. 2613-2498
Horusnaam (H) of troonnaam Geboortenaam Regeerperiode Regeringsjaren
Nebmaät (H) Snofroe 2613-2589 24

Choefoe

Choefoe,
Egyptisch Museum Caïro

Medjedoe (H) Choefoe 2589-2566 23
Cheper (H) Djedefra 2566-2558 8
Weser-ib (H) Chafra 2558-2532 26
Kachet (H) Menkaoera 2532-2504 28
Sjepeschet (H) Sjepseskaf 2504-2500 4
5de dynastie. 2498-2345
Horusnaam (H) of troonnaam Geboortenaam Regeerperiode Regeringsjaren
Irimaät (H) Oeserkaf 2498-2491 7

Neferefra, Egyptisch Museum Caïro

Neferefra,
Egyptisch Museum Caïro

Nebchaoe (H) Sahoera 2491-2477 14
Neferikara Kakai 2477-2467 10
Sjepseskara Isi 2467-2460 7
Neferchaoe Neferefra 2460-2453 7
Nioeserra Ini 2453-2422 31
Menkaoehor Akaoe-Hor 2422-2414 8
Djedkara Isesi 2414-2375 39
Wadjtaoey Oenas 2375-2345 30
6de dynastie. 2345-2181
Horusnaam (H) of troonnaam Geboortenaam Regeerperiode Regeringsjaren
Seheteptaoey (H) Teti 2345-2333 12

Pepy II op schoot bij zijn moeder, Brooklyn Museum New York

Pepy II op schoot bij zijn moeder,
Brooklyn Museum New York

? Oeserkara 2333-2332 1
Nefersahor Pepy I 2332-2283 49
Merenra I Antiëmsaf I 2283-2278 5
Neferkara Pepy II 2278-2184 94
Merenra II Antiëmsaf II 2184-2183 1
Eerste tussenperiode: 7de – 10de dynastie. 2181-2040
7de en 8ste dynastie. 2181-2160
Horusnaam (H) of troonnaam Geboortenaam Regeerperiode Regeringsjaren
Netjerkara ?
Menkara ?
Neferkara ?
Neferkara Neby
Djedkara Shemai
Neferkara Chendoe
Merenhor ?
Neferkamin ?
Nikara ?
Neferkara Tereroe
Neferkaoehor ?
Neferkara Pepisonbe
Neferkamin Anoe
Qakara Ibi 4
Neferkaoera ? 4
Neferkaoehor Choeihapi 2
Neferirkara ? 1
9de en 10de dynastie. 2160-2040
Horusnaam (H) of troonnaam Geboortenaam Regeerperiode Regeringsjaren
Meryibra Chety I
Neferkara ?
Wahkara Chety II
? Senenen[…]
Neferkara Chety III
Merykara Chety IV
? Sjed[…]y
? H[…]
? Merihathor
Nebkaoera Chety V
Merykara ?
Middenrijk: 11de – 14de dynastie. 2160-1781
11de dynastie (Thebe). 2160-2066
Horusnaam (H) of troonnaam Geboortenaam Regeerperiode Regeringsjaren
Tepia (H) Monthoehotep I 2160-????
Sehertaoey (H) Antef I ????-2123
Wahanch Antef II 2123-2074 49
Nachtnebtepnefer Antef III 2074-2066 8
11de dynastie (heel Egypte). 2066-1994
Horusnaam (H) of troonnaam Geboortenaam Regeerperiode Regeringsjaren
Nebhepetra Monthoehotep II 2066-2014 52

monthoehotepII-h150

Monthoehotep II,
Egyptisch Museum Caïro

Seanchkara Monthoehotep III 2014-2001 13
Nebtaoeyra Monthoehotep IV 2001-1994 8
12de dynastie. 1994-1781
Horusnaam (H) of troonnaam Geboortenaam Regeerperiode Regeringsjaren
Sehetepibra Amenemhat I 1994-1964 30

senwosretI-h150

Senwosret I,
Egyptisch Museum Caïro

Cheperkara Senwosret I 1974-1929 45
Noebkaoera Amenemhat II 1932-1896 36
Chacheperra Senwosret II 1900-1880 20
Chakaoera Senwosret III 1881-1840 41
Nimaätra Amenemhat III 1842-1794 48
Maacheroera Amenemhat IV 1798-1785 13
Sobekkara Sobekneferoe (Q) 1785-1781 4
13de dynastie. 1781-1650
Horusnaam (H) of troonnaam Geboortenaam Regeerperiode Regeringsjaren
Sechemra-Choetaoey Sobekhotep I 1781-1778 3

Hor, Egyptisch Museum Caïro

Hor,
Egyptisch Museum Caïro

Sechemkara Sonbef 1778-1775 3
Nerikara ? 1775-????
Sechemkara Amenemhat V 3
? Ameny-Qemaoe 2
(se)Hetepibra Hornedjheritef 2
? Ioe-efni
Sanchibra Amenemhat VI
Smenkara Nebnennoe
Sehetepibra Sewesechtaoey
Swadjkara ?
Nedjemibra ? 1
Chaanchra Sobekhotep II
Reniseneb Sechemra-Choetaoey
Aoeibra Hor
Sedjefkara Amenemhat VII
Choetawira Wegaf
Oeserkara Chendjer
Semenchkara Imy-er mesja
Sehetebkara Antef IV
Meryibra Seth
Sechemra-Swadjtaoey Sobekhotep III 3
Chasechemra Neferhotep I 11
Sihathor Menwadjra
Chaneferra Sobekhotep IV
Merhotepra Sobekhotep V
Chahotepra Sobekhotep VI 4
Wahibra Iaib 10
Merneferra Aya 23
Merhotepra Ini I 2
Seanchenra Sewadjtoe
Mersechemra Ined
Sewadjkara Hori
Merkaoera Sobekhotep VII 2
Mershepsesra Ini II
Mersechemra Neferhotep II
? ?
? ?
? ?
? ?
? ?
Mer[…]re ?
Mercheperra ?
Merkara ?
? ?
? ?
Sewadjara Monthoehotep V
[…]mesra ?
[…]maätra Ibi
Aoeibra […]Hor I
Se[…]kara ?
Sehekenra Sanchptahi
Sechaenra ?
Sewahenra Senebmioe ????-1650
Nog ongeplaatst: Oeseribra Senebkay
14de dynastie (Avaris). 1710-1650
Tenminste 50 kleine vorsten die soms tegelijk regeerden over verschillende delen van de Delta. De bekendste zijn:
Horusnaam (H) of troonnaam Geboortenaam Regeerperiode Regeringsjaren
Aasehre Nehsy
Chacheroera ?
Nebfaoera ?
Sehabra ?
Merdjefara ?
Sewadjkara ?
Nebdjefara ?
Webenra ?
[…]djefara ?
[…]webenra ?
Aoetibra ?
Heribra ?
Nebsenra ?
Sekheperenra ?
Djedcheroera ?
Seanchibra ?
Nefertemra ?
Sechem[…]ra ?
Kakemetra ?
Neferibra ?
Chakara ?
Aakara ?
Semenenra Hapoe[…]
Djedkara Anati
[…]kara Bebnoem
Senefer[…]ra ?
Men[…]ra ?
Djed[…]ra ?
Tweede tussenperiode: 15de – 17de dynastie. 1650-1545
15de dynastie (Avaris). Hyksos 1650-1535
Horusnaam (H) of troonnaam Geboortenaam Regeerperiode Regeringsjaren
Seqaenra Salitis
Maaibra Sjesji
Merisera Yakoebher
Seoeserenra Chian
Awoserra, Aqenenra Apophis 1585-1545 40
? Chamoedy 1545-1535 10
16de dynastie (Thebe). 1650-1590
Horusnaam (H) of troonnaam Geboortenaam Regeerperiode Regeringsjaren
? ? 1650-????

Monthoehotep VI, British Museum Londen

Monthoehotep VI, British Museum Londen

Sechemra-Smentaoey Djehoety 3
Sechemra-Sewosertaoey Sobekhotep VIII 16
Sechemra-Seanchtaoey Neferhotep III 1
Sanchenra Monthoehotepi 1
Swadjenra Nibiraoera I 26
Neferkara? Nibiraoera II
Semenera ?
Seoeserenra Bebianch 12
Sechemra-Sjedwaset ?
Djedhotepra Dedoemose I
Djedneferra Dedoemose II
Djedanchra Monthoeemsaf
Meranchra Monthoehotep VI
Seneferibra Senwosret IV ????-1590
17de dynastie (Thebe). 1585-1545
Horusnaam (H) of troonnaam Geboortenaam Regeerperiode Regeringsjaren
Sechemra-Wahkaoe Rahotep 1585-????

Antef VII, British Museum Londen

Antef VII,
British Museum Londen

Sechemra-Sjedtaoey Sobekemsaf I
Sechemra-Wepmaoet Antef V
Noebcheperra Antef VI
Sechemra-Heroehormaät Antef VII
Sechemra-Wadjchaoe Sobekemsaf II
Senachtenra Tao I
Seqenenra Tao II
Wadjcheperra Kamose ????-1545
Nieuwe rijk: 18de – 20ste dynastie. 1550-1070
18de dynastie. 1550-1291
Horusnaam (H) of troonnaam Geboortenaam Regeerperiode Regeringsjaren
Nebpehtyra Ahmose I 1550-1525 25

Amenhotep III, Cleveland Museum of Art

Amenhotep III,
Cleveland Museum of Art

Djeserkara Amenhotep I 1525-1504 21
Aächeperkara Thoetmoses I 1504-1492 12
Aächeperenra Thoetmoses II 1492-1479 13
Mencheperra Thoetmoses III 1479-1425 54
Maätkara Hatsjepsoet (Q)(C) 1479-1457 22
Acheperoera Amenhotep II 1425-1399 26
Mencheperoera Thoetmoses IV 1399-1389 10
Nebmaätra Amenhotep III 1389-1351 38
Nefercheperoera-waënra Amenhotep IV
(Achnaton)
1352-1335 17
Anchcheperoera-Merytwaënra Neferneferoeaton
(Nefertiti) (Q)(C)
1338-1335 3
Anchcheperoera Semenchkara
(Nefertiti) (Q)
1335-1334 1
Nebcheperroera Toetanchamon 1334-1324 10
Chepercheperoera Eje 1324-1320 4
Setepenra Horemheb 1320-1291 29
19de dynastie. 1291-1188
Horusnaam (H) of troonnaam Geboortenaam Regeerperiode Regeringsjaren
Menpehtyra Ramses I 1291-1289 2

Merenptah, Egyptisch Museum Caïro

Merenptah,
Egyptisch Museum Caïro

Menmaätra Sethy I 1289-1279 10
Oesermaätra Ramses II 1279-1212 67
Baënra Merenptah 1212-1202 10
Menmira-Setepenra Amenmesse (C) 1202-1198 4
Oesercheperoera Sethy II 1202-1196 6
Sechaenra-Acheperra Siptah 1196-1190 6
Sitra-Merenamon Tawosret (Q) 1190-1188 2
20ste dynastie. 1186-1070
Horusnaam (H) of troonnaam Geboortenaam Regeerperiode Regeringsjaren
Weserchaoera-setepenra Sethnacht 1190-1186 4

Ramses III, Egyptisch Museum Caïro

Ramses III,
Egyptisch Museum Caïro

Oesermaätra-Meriamon Ramses III 1186-1154 32
Hekamaätra-Setepamon Ramses IV 1154-1148 6
Oesermaätra-Secheperenra Ramses V 1148-1143 5
Nebmaätra-Mariamon Ramses VI 1143-1135 8
Oesermaätra-Setepenra- Meriamon Ramses VII 1135-1128 7
Oesermaätra-Achenamon Ramses VIII 1128-1127 1
Neferkara-Setepenra Ramses IX 1127-1107 20
Chepermaätra-Setepenra Ramses X 1107-1103 4
Menmaätra-Setepenptah Ramses XI 1103-1073 30
Derde tussenperiode: 21ste – 26ste dynastie. 1070-525
21ste dynastie (Thebe). 1070-946
Horusnaam (H) of troonnaam Geboortenaam Regeerperiode Regeringsjaren
Hemnetjertepyënamon Herihor 1073-1058 15

Pinodjem in aanbidding voor Osiris, Egyptisch Museum Caïro

Pinodjem I in aanbidding voor Osiris,
Egyptisch Museum Caïro

Cheperchara-Setepenamon Pinodjem I 1058-1036 23
Hemnetjertepyënamon Mencheperra 1036-995 41
? Nesibanebdjedet II 995-993 2
21ste dynastie (Tanis). 1073-948
Horusnaam (H) of troonnaam Geboortenaam Regeerperiode Regeringsjaren
Hedjcheperra-Setepenra Nesibanebdjedet I (Smendes) 1073-1049 25

Pasebachanioet I, Egyptisch Museum Caïro

Pasebachanioet I, Egyptisch Museum Caïro

Neferkara-Hekawaset Amenemnisoe 1049-1046 3
Aächeperra-Setepenamon Pasebachanioet I 1046-998 48
Oesermaätra-Setepenamon Amenemope 998-989 9
Aächeperra-Setepenra Osorkon de oudere 989-983 6
Netjercheperra-Meriamon Siamon 983-964 19
Titcheperoera-Setepenra Pasebachanioet II 964-948 16
22ste dynastie (Tanis). 948-715
Horusnaam (H) of troonnaam Geboortenaam Regeerperiode Regeringsjaren
Hedjcheperra-Setepenra Sjosjenq I 948-927 21

Osorkon I, Louvre Parijs

Osorkon I,
Louvre Parijs

Sechemcheperra-Setepenra Osorkon I 927-892 35
Hekacheperra-Setepenra Sjosjenq II (C) 895-895 1
Hedjcheperra-Setepenra Takelot I 892-877 15
Oesermaätra-Setepenamon Osorkon II 877-838 39
Oesermaätra-Setepenra Sjosjenq III 838-798 40
Hedjcheperra-Setepenra Sjosjenq IV 798-786 13
Oesermaätra-Setepenamon Pimay 786-780 6
Acheperra Sjosjenq V 780-743 37
Sehetepibenra Pedoebast II 743-733 10
Acheperra Setepenamon Osorkon IV 733-715 18
22ste dynastie (Thebe)
Verschillende hogepriesters in Thebe, Memfis en Herakleopolis, zoals Ioepoet en Ioelot. Allen waren zij zonen van op dat moment regerende vorsten. De eerste Thebaanse hogepriester die zelf de titel van vorst opeiste was Harsiese.
23ste dynastie (boven Egypte). 867-724
Horusnaam (H) of troonnaam Geboortenaam Regeerperiode Regeringsjaren
Hedjcheperra-Setepamon Harsiese 867-857 10
Hedjcheperra-Setepenra Takelot II 841-815 26
Oesermaätra-Setepenamon Pedoebast I 830-805 25
? Ioepoet I (C) 815-813 2
Oesermaätra-Meriamon Sjosjenq VI 805-796 9
Oesermaätra-Setepenamon Osorkon III 796-769 27
Oesermaätra Takelot III 774-759 15
Oesermaätra-Setepenamon Roedjamon 759-739 20
? Iny 739-734 5
Neferkara Peftjaoeybast 734-724 10
24ste dynastie. 735-721
Horusnaam (H) of troonnaam Geboortenaam Regeerperiode Regeringsjaren
Sjepsesra Tefnacht 735-727 8
Wahkara Bakenranef 727-721 6
25ste dynastie. 752-656
Horusnaam (H) of troonnaam Geboortenaam Regeerperiode Regeringsjaren
Seneferra Pianchy 752-721 31

Taharka offert wijn aan Hemen, Louvre Parijs

Taharka offert wijn aan Hemen,
Louvre Parijs

Neferkara Sjabaka 721-707 14
Djedkara Sjabataka 707-690 17
Choenefertoemra Taharka 690-664 26
Bakara Tanoetamon 664-656 8
26ste dynastie. 664-525
Horusnaam (H) of troonnaam Geboortenaam Regeerperiode Regeringsjaren
Wahibra Psamtjek I 664-610 54

Ahmose II, Neues Museum Berlijn

Ahmose II,
Neues Museum Berlijn

Wehemibra Nekaoe II 610-595 15
Neferibra Psamtjek II 595-589 6
Haaibra Wahibra 589-570 19
Chnemibra Ahmose II 570-526 44
Anchaenra Psamtjek III 526-525 1
Late Periode: 27ste – 31ste dynastie. 525-332
27ste dynastie. 525-405
Horusnaam (H) of troonnaam Geboortenaam Regeerperiode Regeringsjaren
Mesoetira Kambises II 525-522 3

Darius I, lokatie onbekend

Darius I,
lokatie onbekend

Setoetra Darius I 521-486 35
? Xerxes I 486-465 21
? Artaxerxes 465-424 41
? Xerxes II 424-423 1
? Darius II 423-405 18
? Artaxerxes II 405-359 46
28ste dynastie. 404-399
Horusnaam (H) of troonnaam Geboortenaam Regeerperiode Regeringsjaren
? Amirtaeus 404-399 5
29ste dynastie. 399-380
Horusnaam (H) of troonnaam Geboortenaam Regeerperiode Regeringsjaren
Baënra-Merinetjeroe Nefaroed I 399-393 6
Osermaätra-Setpenptah Pasjerenmoet 393-392 1
Chnemmaätra Hagar 393-380 13
? Nefaroed II 380-380 1
30ste dynastie. 404-399
Horusnaam (H) of troonnaam Geboortenaam Regeerperiode Regeringsjaren
Cheperkara Nachtnebef 380-362 18
Irimaätenra Djedhor 362-360 2
Senedjemibra-Setepeninheret Nachthorheb 360-342 18
31ste dynastie. 342-332
Horusnaam (H) of troonnaam Geboortenaam Regeerperiode Regeringsjaren
Artaxerxes III Okhos 342-338 5
Arses 338-336 2
Darius III 335-332 3
Hellenistische periode: 332-30
Macedonische dynastie. 332-310
Horusnaam (H) of troonnaam Geboortenaam Regeerperiode Regeringsjaren
Setpenra-Meriamon Alexander de Grote 332-323 9

Alexander de Grote

Alexander de Grote,
British Museum, Londen

Setepkaenra-Meriamon Philippos II Arridaios 323-317 5
Haaibra Alexander IV 317-310 7
Ptolemaeïsche dynastie 310-30
Horusnaam (H) of troonnaam Geboortenaam Regeerperiode Regeringsjaren
Setpenra- Meriamon Ptolemaeus I Soter 310-282 28

Ptolemaeus I

Ptolemaeus I,
Louvre, Parijs

Oeserkaenra- Meriamon Ptolemaeus II Philadelphos 285-246 36
Setpenra-Sechemanchenamon Ptolemaeus II Euergetes I 246-222 24
Setpenptah-Oeserkara-Sechemanchenamon Ptolemaeus IV Philopator 222-205 17
Setpenptah-Oeserkara-Sechemanchenamon Ptolemaeus V Epiphanos 205-180 25
Setpenptahchepri-irimaätraamonra Ptolemaeus VI Philometor 180-164 16
Setpenptah-irimaätra-Sechemanchenamon Ptolemaeus VIII Euergetes III 170-163 7
Ptolemaeus VI (opnieuw) 163-145 18
Ptolemaeus VIII (opnieuw) 145-116 29
Setpenptah-merimaätra-Sechemanchamon Ptolemaeus IX Soter II 116-110 6
Setpenptah-irimaätra-Senenanchenamon Ptolemaeus X Alexander I 110-109 1
Ptolemaeus IX (opnieuw) 109-107 2
Ptolemaeus X (opnieuw) 107-88 19
Ptolemaeus IX (opnieuw) 88-80 8
? Ptolemaeus XI (Alexander II) (C) 80-80 1

Cleopatra VII

Cleopatra VII,
Altes Museum, Berlijn

? Berenike III (C) 80-80 1
Merimaätenra-Sechemanchamon Ptolemaeus XII Neos Dionysos 80-58 22
Ptolemaeus XII (opnieuw) 55-51 4
? Berenike IV (Q)(C) 58-55 3
Netjeret-Merites Cleopatra VII (Q) Philopator 51-30 19