Koningslijst

Deze koningslijst bevat de namen van alle tot nu toe bekende vorsten van het oude Egypte. Voor zover bekend wordt ook de regeringsduur van iedere Egyptische koning gegeven.
De koningslijst begint rond 3150 v. Chr. met koning Narmer uit de eerste dynastie en eindigt in het jaar 30 v. Chr. met het einde van de regering van koningin Cleopatra VII uit de Ptolemaeïsche dynastie.

Verklaring symbolen:

  • (Q) = vrouwelijke vorst
  • (C) = co-regenschap
  • ? = naam onbekend
  • […] = deel van de naam onbekend

Meer informatie over onderstaande lijst op de pagina Uitleg.

 Vroeg dynastische periode:         
1ste en 2de dynastie. 3150-2686    
           
           
1ste dynastie.     3150-2890    
           
  Horusnaam (H) of troonnaam Geboortenaam Regeerperiode Regeringsjaren  
           
  Narmer (H) Meni 3150-  
Palet van Narmer, Egyptisch Museum Caïro

Palet van Narmer,
Egyptisch Museum, Caïro

  Aha (H) Teti    
  Djer (H) Iteti   41
  Djet (H) Ita   10-15
  Den (H) Chasety   32
  ? Merneith (Q)(C)   ?
  Anedj-ib (H) Merbia   10
  Semerchet (H) Irinetjer   9
  Qay-a (H) Qebehoe   33
           
2de dynastie.     2890-2686    
           
  Horusnaam (H) of troonnaam Geboortenaam Regeerperiode Regeringsjaren  
           
  Hotepsechemoey (H) Bedjaoe    
Chasechemoey

Chasechemoey,
Egyptisch Museum, Caïro

  Nebra (H) Kakaoe    
  Ny-netjer (H) Banetjeren   40
  ? Wenegnebty    
  ? Sened    
  Sechemib-Peribsen (H) Peribsen   10-12
  ? Neferkara    
  ? Neferkasokar   8
  Chasechemoey (H) Djadjay   18-27
         
           
Oude Rijk: 3de – 6de dynastie. 2686-2184    
           
           
3de dynastie.     2686-2613    
           
  Horusnaam (H) of troonnaam Geboortenaam Regeerperiode Regeringsjaren  
           
  Sanacht (H) Nebka 2686-2668 18
Djoser

Djoser,
Egyptisch Museum, Caïro

  Netjerychet (H) Djoser 2668-2649 19
  Sechemchet (H) Djoser-ti 2649-2643 6
  Chaba (H) ? 2643-2637 6
  ? Hoeni 2637-2613 24
         
4de dynastie.     2613-2498    
           
  Horusnaam (H) of troonnaam Geboortenaam Regeerperiode Regeringsjaren  
           
  Nebmaät (H) Snofroe 2613-2589 24
Choefoe

Choefoe,
Egyptisch Museum, Caïro

  Medjedoe (H) Choefoe 2589-2566 23
  Cheper (H) Djedefra 2566-2558 8
  Weser-ib (H) Chafra 2558-2532 26
  Kachet (H) Menkaoera 2532-2504 28
  Sjepeschet (H) Sjepseskaf 2504-2500 4
         
5de dynastie.     2498-2345    
           
  Horusnaam (H) of troonnaam Geboortenaam Regeerperiode Regeringsjaren  
           
  Irimaät (H) Oeserkaf 2498-2491 7
Neferefra, Egyptisch Museum Caïro

Neferefra,
Egyptisch Museum, Caïro

  Nebchaoe (H) Sahoera 2491-2477 14
  Neferikara Kakai 2477-2467 10
  Sjepseskara Isi 2467-2460 7
  Neferchaoe Neferefra 2460-2453 7
  Nioeserra Ini 2453-2422 31
  Menkaoehor Akaoe-Hor 2422-2414 8
  Djedkara Isesi 2414-2375 39
  Wadjtaoey Oenas 2375-2345 30
           
6de dynastie.     2345-2181    
           
  Horusnaam (H) of troonnaam Geboortenaam Regeerperiode Regeringsjaren  
           
  Seheteptaoey (H) Teti 2345-2333 12
Pepy II op schoot bij zijn moeder, Brooklyn Museum New York

Pepy II op schoot bij zijn moeder,
Brooklyn Museum, New York

  ? Oeserkara 2333-2332 1
  Nefersahor Pepy I 2332-2283 49
  Merenra I Antiëmsaf I 2283-2278 5
  Neferkara Pepy II 2278-2184 94
  Merenra II Antiëmsaf II 2184-2183 1
         
           
Eerste tussenperiode: 7de – 10de dynastie. 2181-2040    
           
           
7de en 8ste dynastie.     2181-2160    
           
  Horusnaam (H) of troonnaam Geboortenaam Regeerperiode Regeringsjaren  
           
  Netjerkara ?      
  Menkara ?      
  Neferkara ?      
  Neferkara Neby      
  Djedkara Sjemai      
  Neferkara Chendoe      
  Merenhor ?      
  Neferkamin ?      
  Nikara ?      
  Neferkara Tereroe      
  Neferkaoehor ?      
  Neferkara Pepisonbe      
  Neferkamin Anoe      
  Qakara Ibi   4  
  Neferkaoera ?   4  
  Neferkaoehor Choeihapi   2  
  Neferirkara ?   1  
           
9de en 10de dynastie.     2160-2040    
           
  Horusnaam (H) of troonnaam Geboortenaam Regeerperiode Regeringsjaren  
           
  Meryibra Chety I      
  Neferkara ?      
  Wahkara Chety II      
  ? Senenen[…]      
  Neferkara Chety III      
  Merykara Chety IV      
  ? Sjed[…]y      
  ? H[…]      
  ? Merihathor      
  Nebkaoera Chety V      
  Merykara ?      
           
           
Middenrijk: 11de – 14de dynastie. 2160-1781    
           
           
11de dynastie (Thebe).     2160-2066    
           
  Horusnaam (H) of troonnaam Geboortenaam Regeerperiode Regeringsjaren  
           
  Tepia (H) Monthoehotep I 2160-????    
  Sehertaoey (H) Antef I ????-2123    
  Wahanch Antef II 2123-2074 49  
  Nachtnebtepnefer Antef III 2074-2066 8  
           
11de dynastie (heel Egypte).     2066-1994    
           
  Horusnaam (H) of troonnaam Geboortenaam Regeerperiode Regeringsjaren  
           
  Nebhepetra Monthoehotep II 2066-2014 52
monthoehotepII-h150

Monthoehotep II,
Egyptisch Museum, Caïro

  Seanchkara Monthoehotep III 2014-2001 13
  Nebtaoeyra Monthoehotep IV 2001-1994 8
         
12de dynastie.     1994-1781  
         
  Horusnaam (H) of troonnaam Geboortenaam Regeerperiode Regeringsjaren  
           
  Sehetepibra Amenemhat I 1994-1964 30
senwosretI-h150

Senwosret I,
Egyptisch Museum, Caïro

  Cheperkara Senwosret I 1974-1929 45
  Noebkaoera Amenemhat II 1932-1896 36
  Chacheperra Senwosret II 1900-1880 20
  Chakaoera Senwosret III 1881-1840 41
  Nimaätra Amenemhat III 1842-1794 48
  Maacheroera Amenemhat IV 1798-1785 13
  Sobekkara Sobekneferoe (Q) 1785-1781 4  
           
13de dynastie.     1781-1650    
           
  Horusnaam (H) of troonnaam Geboortenaam Regeerperiode Regeringsjaren  
           
  Sechemra-Choetaoey Sobekhotep I 1781-1778 3
Hor, Egyptisch Museum Caïro

Hor,
Egyptisch Museum, Caïro

  Sechemkara Sonbef 1778-1775 3
  Nerikara ? 1775-????  
  Sechemkara Amenemhat V   3
  ? Ameny-Qemaoe   2
  (se)Hetepibra Hornedjheritef   2
  ? Ioe-efni    
  Sanchibra Amenemhat VI    
  Smenkara Nebnennoe      
  Sehetepibra Sewesechtaoey      
  Swadjkara ?      
  Nedjemibra ?   1  
  Chaanchra Sobekhotep II      
  Reniseneb Sechemra-Choetaoey      
  Aoeibra Hor      
  Sedjefkara Amenemhat VII      
  Choetawira Wegaf      
  Oeserkara Chendjer      
  Semenchkara Imy-er mesja      
  Sehetebkara Antef IV      
  Meryibra Seth      
  Sechemra-Swadjtaoey Sobekhotep III   3  
  Chasechemra Neferhotep I   11  
  Sihathor Menwadjra      
  Chaneferra Sobekhotep IV      
  Merhotepra Sobekhotep V      
  Chahotepra Sobekhotep VI   4  
  Wahibra Iaib   10  
  Merneferra Aya   23  
  Merhotepra Ini I   2  
  Seanchenra Sewadjtoe      
  Mersechemra Ined      
  Sewadjkara Hori      
  Merkaoera Sobekhotep VII   2  
  Mersjepsesra Ini II      
  Mersechemra Neferhotep II      
  ? ?      
  ? ?      
  ? ?      
  ? ?      
  ? ?      
  Mer[…]ra ?      
  Mercheperra ?      
  Merkara ?      
  ? ?      
  ? ?      
  Sewadjara Monthoehotep V      
  […]mesra ?      
  […]maätra Ibi      
  Aoeibra […]Hor I      
  Se[…]kara ?      
  Sehekenra Sanchptahi      
  Sechaenra ?      
  Sewahenra Senebmioe ????-1650    
           
Nog ongeplaatst: Oeseribra Senebkay      
           
           
14de dynastie (Avaris).     1710-1650    
           
Tenminste 50 kleine vorsten die soms tegelijk regeerden over verschillende delen van de Delta. De bekendste zijn:
           
  Horusnaam (H) of troonnaam Geboortenaam Regeerperiode Regeringsjaren  
           
  Aasehra Nehsy      
  Chacheroera ?      
  Nebfaoera ?      
  Sehabra ?      
  Merdjefara ?      
  Sewadjkara ?      
  Nebdjefara ?      
  Webenra ?      
  […]djefara ?      
  […]webenra ?      
  Aoetibra ?      
  Heribra ?      
  Nebsenra ?      
  Secheperenra ?      
  Djedcheroera ?      
  Seanchibra ?      
  Nefertemra ?      
  Sechem[…]ra ?      
  Kakemetra ?      
  Neferibra ?      
  Chakara ?      
  Aakara ?      
  Semenenra Hapoe[…]      
  Djedkara Anati      
  […]kara Bebnoem      
  Senefer[…]ra ?      
  Men[…]ra ?      
  Djed[…]ra ?      
           
           
Tweede tussenperiode: 15de – 17de dynastie. 1650-1545    
           
           
15de dynastie (Avaris). Hyksos   1650-1535    
           
  Horusnaam (H) of troonnaam Geboortenaam Regeerperiode Regeringsjaren  
           
  Seqaenra Salitis      
  Maaibra Sjesji      
  Merisera Yakoebher      
  Seoeserenra Chian      
  Awoserra, Aqenenra Apophis 1585-1545 40  
  ? Chamoedy 1545-1535 10  
           
16de dynastie (Thebe).     1650-1590    
           
  Horusnaam (H) of troonnaam Geboortenaam Regeerperiode Regeringsjaren  
           
  ? ? 1650-????  
Monthoehotep VI, British Museum Londen

Monthoehotep VI, British Museum, Londen

  Sechemra-Smentaoey Djehoety   3
  Sechemra-Sewosertaoey Sobekhotep VIII   16
  Sechemra-Seanchtaoey Neferhotep III   1
  Sanchenra Monthoehotepi   1
  Swadjenra Nibiraoera I   26
  Neferkara? Nibiraoera II    
  Semenera ?      
  Seoeserenra Bebianch   12  
  Sechemra-Sjedwaset ?      
  Djedhotepra Dedoemose I      
  Djedneferra Dedoemose II      
  Djedanchra Monthoeemsaf      
  Meranchra Monthoehotep VI      
  Seneferibra Senwosret IV ????-1590    
           
17de dynastie (Thebe).     1585-1545    
           
  Horusnaam (H) of troonnaam Geboortenaam Regeerperiode Regeringsjaren  
           
  Sechemra-Wahkaoe Rahotep 1585-????  
Antef VII, British Museum Londen

Antef VII,
British Museum, Londen

  Sechemra-Sjedtaoey Sobekemsaf I    
  Sechemra-Wepmaoet Antef V    
  Noebcheperra Antef VI    
  Sechemra-Heroehormaät Antef VII    
  Sechemra-Wadjchaoe Sobekemsaf II    
  Senachtenra Tao I    
  Seqenenra Tao II      
  Wadjcheperra Kamose ????-1545    
           
           
Nieuwe rijk: 18de – 20ste dynastie. 1550-1070    
           
           
18de dynastie.     1550-1291    
           
  Horusnaam (H) of troonnaam Geboortenaam Regeerperiode Regeringsjaren  
           
  Nebpehtyra Ahmose I 1550-1525 25
Amenhotep III, Cleveland Museum of Art

Amenhotep III,
Cleveland Museum of Art

  Djeserkara Amenhotep I 1525-1504 21
  Aächeperkara Thoetmoses I 1504-1492 12
  Aächeperenra Thoetmoses II 1492-1479 13
  Mencheperra Thoetmoses III 1479-1425 54
  Maätkara Hatsjepsoet (Q)(C) 1479-1457 22
  Acheperoera Amenhotep II 1425-1399 26
  Mencheperoera Thoetmoses IV 1399-1389 10  
  Nebmaätra Amenhotep III 1389-1351 38  
  Nefercheperoera-waënra Amenhotep IV
(Achnaton)
1352-1335 17  
  Anchcheperoera-Merytwaënra Neferneferoeaton
(Nefertiti) (Q)(C)
1338-1335 3  
  Anchcheperoera Semenchkara
(Nefertiti) (Q)
1335-1334 1  
  Nebcheperroera Toetanchamon 1334-1324 10  
  Chepercheperoera Eje 1324-1320 4  
  Setepenra Horemheb 1320-1291 29  
           
19de dynastie.     1291-1188    
           
  Horusnaam (H) of troonnaam Geboortenaam Regeerperiode Regeringsjaren  
           
  Menpehtyra Ramses I 1291-1289 2
Merenptah, Egyptisch Museum Caïro

Merenptah,
Egyptisch Museum, Caïro

  Menmaätra Sethy I 1289-1279 10
  Oesermaätra Ramses II 1279-1212 67
  Baënra Merenptah 1212-1202 10
  Menmira-Setepenra Amenmesse (C) 1202-1198 4
  Oesercheperoera Sethy II 1202-1196 6
  Sechaenra-Acheperra Siptah 1196-1190 6
  Sitra-Merenamon Tawosret (Q) 1190-1188 2  
           
20ste dynastie.     1186-1070    
           
  Horusnaam (H) of troonnaam Geboortenaam Regeerperiode Regeringsjaren  
           
  Weserchaoera-setepenra Sethnacht 1190-1186 4
Ramses III, Egyptisch Museum Caïro

Ramses III,
Egyptisch Museum, Caïro

  Oesermaätra-Meriamon Ramses III 1186-1154 32
  Hekamaätra-Setepamon Ramses IV 1154-1148 6
  Oesermaätra-Secheperenra Ramses V 1148-1143 5
  Nebmaätra-Meriamon Ramses VI 1143-1135 8
  Oesermaätra-Setepenra- Meriamon Ramses VII 1135-1128 7
  Oesermaätra-Achenamon Ramses VIII 1128-1127 1  
  Neferkara-Setepenra Ramses IX 1127-1107 20  
  Chepermaätra-Setepenra Ramses X 1107-1103 4  
  Menmaätra-Setepenptah Ramses XI 1103-1073 30  
           
           
Derde tussenperiode: 21ste – 26ste dynastie. 1070-525    
           
           
21ste dynastie (Thebe).     1070-946    
           
  Horusnaam (H) of troonnaam Geboortenaam Regeerperiode Regeringsjaren  
           
  Hemnetjertepyënamon Herihor 1073-1058 15
Pinodjem in aanbidding voor Osiris, Egyptisch Museum Caïro

Pinodjem I in aanbidding voor Osiris,
Egyptisch Museum, Caïro

  Cheperchara-Setepenamon Pinodjem I 1058-1036 23
  Hemnetjertepyënamon Mencheperra 1036-995 41
  ? Nesibanebdjedet II 995-993 2
         
21ste dynastie (Tanis).     1073-948  
           
  Horusnaam (H) of troonnaam Geboortenaam Regeerperiode Regeringsjaren  
           
  Hedjcheperra-Setepenra Nesibanebdjedet I (Smendes) 1073-1049 25
Pasebachanioet I, Egyptisch Museum Caïro

Pasebachanioet I, Egyptisch Museum, Caïro

  Neferkara-Hekawaset Amenemnisoe 1049-1046 3
  Aächeperra-Setepenamon Pasebachanioet I 1046-998 48
  Oesermaätra-Setepenamon Amenemope 998-989 9
  Aächeperra-Setepenra Osorkon de oudere 989-983 6
  Netjercheperra-Meriamon Siamon 983-964 19
  Titcheperoera-Setepenra Pasebachanioet II 964-948 16  
           
22ste dynastie (Tanis).     948-715    
           
  Horusnaam (H) of troonnaam Geboortenaam Regeerperiode Regeringsjaren  
           
  Hedjcheperra-Setepenra Sjosjenq I 948-927 21
Osorkon I, Louvre Parijs

Osorkon I,
Louvre, Parijs

  Sechemcheperra-Setepenra Osorkon I 927-892 35
  Hekacheperra-Setepenra Sjosjenq II (C) 895-895 1
  Hedjcheperra-Setepenra Takelot I 892-877 15
  Oesermaätra-Setepenamon Osorkon II 877-838 39
  Oesermaätra-Setepenra Sjosjenq III 838-798 40
  Hedjcheperra-Setepenra Sjosjenq IV 798-786 13
  Oesermaätra-Setepenamon Pimay 786-780 6  
  Acheperra Sjosjenq V 780-743 37  
  Sehetepibenra Pedoebast II 743-733 10  
  Acheperra Setepenamon Osorkon IV 733-715 18  
           
22ste dynastie (Thebe)          
Verschillende hogepriesters in Thebe, Memfis en Herakleopolis, zoals Ioepoet en Ioelot. Allen waren zij zonen van op dat moment regerende vorsten. De eerste Thebaanse hogepriester die zelf de titel van vorst opeiste was Harsiese.
           
23ste dynastie (boven Egypte).     867-724    
           
  Horusnaam (H) of troonnaam Geboortenaam Regeerperiode Regeringsjaren  
           
  Hedjcheperra-Setepamon Harsiese 867-857 10  
  Hedjcheperra-Setepenra Takelot II 841-815 26  
  Oesermaätra-Setepenamon Pedoebast I 830-805 25  
  ? Ioepoet I (C) 815-813 2  
  Oesermaätra-Meriamon Sjosjenq VI 805-796 9  
  Oesermaätra-Setepenamon Osorkon III 796-769 27  
  Oesermaätra Takelot III 774-759 15  
  Oesermaätra-Setepenamon Roedjamon 759-739 20  
  ? Iny 739-734 5  
  Neferkara Peftjaoeybast 734-724 10  
           
24ste dynastie.     735-721    
           
  Horusnaam (H) of troonnaam Geboortenaam Regeerperiode Regeringsjaren  
           
  Sjepsesra Tefnacht 735-727 8  
  Wahkara Bakenranef 727-721 6  
           
25ste dynastie.     752-656    
           
  Horusnaam (H) of troonnaam Geboortenaam Regeerperiode Regeringsjaren  
           
  Seneferra Pianchy 752-721 31
Taharka offert wijn aan Hemen, Louvre Parijs

Taharka offert wijn aan Hemen,
Louvre, Parijs

  Neferkara Sjabaka 721-707 14
  Djedkara Sjabataka 707-690 17
  Choenefertoemra Taharka 690-664 26
  Bakara Tanoetamon 664-656 8
         
26ste dynastie.     664-525  
           
  Horusnaam (H) of troonnaam Geboortenaam Regeerperiode Regeringsjaren  
           
  Wahibra Psamtjek I 664-610 54
Ahmose II, Neues Museum Berlijn

Ahmose II,
Neues Museum, Berlijn

  Wehemibra Nekaoe II 610-595 15
  Neferibra Psamtjek II 595-589 6
  Haaibra Wahibra 589-570 19
  Chnemibra Ahmose II 570-526 44
  Anchaenra Psamtjek III 526-525 1
         
           
Late Periode: 27ste – 31ste dynastie. 525-332    
           
           
           
27ste dynastie.     525-405    
           
  Horusnaam (H) of troonnaam Geboortenaam Regeerperiode Regeringsjaren  
           
  Mesoetira Kambises II 525-522 3
Darius I, lokatie onbekend

Darius I,
locatie onbekend

  Setoetra Darius I 521-486 35
  ? Xerxes I 486-465 21
  ? Artaxerxes 465-424 41
  ? Xerxes II 424-423 1
  ? Darius II 423-405 18
  ? Artaxerxes II 405-359 46
           
28ste dynastie.     404-399    
           
  Horusnaam (H) of troonnaam Geboortenaam Regeerperiode Regeringsjaren  
           
  ? Amirtaeus 404-399 5  
           
29ste dynastie.     399-380    
           
  Horusnaam (H) of troonnaam Geboortenaam Regeerperiode Regeringsjaren  
           
  Baënra-Merinetjeroe Nefaroed I 399-393 6  
  Osermaätra-Setpenptah Pasjerenmoet 393-392 1  
  Chnemmaätra Hagar 393-380 13  
  ? Nefaroed II 380-380 1  
           
30ste dynastie.     404-399    
           
  Horusnaam (H) of troonnaam Geboortenaam Regeerperiode Regeringsjaren  
           
  Cheperkara Nachtnebef 380-362 18  
  Irimaätenra Djedhor 362-360 2  
  Senedjemibra-Setepeninheret Nachthorheb 360-342 18  
           
31ste dynastie.     342-332    
           
  Horusnaam (H) of troonnaam Geboortenaam Regeerperiode Regeringsjaren  
           
    Artaxerxes III Ochos 342-338 5  
    Arses 338-336 2  
    Darius III 335-332 3  
           
           
Hellenistische periode:   332-30    
           
           
Macedonische dynastie.     332-310    
           
  Horusnaam (H) of troonnaam Geboortenaam Regeerperiode Regeringsjaren  
           
  Setpenra-Meriamon Alexander de Grote 332-323 9
Alexander de Grote

Alexander de Grote,
British Museum, Londen

  Setepkaenra-Meriamon Philippos II Arridaios 323-317 5
  Haaibra Alexander IV 317-310 7
         
Ptolemaeïsche dynastie     310-30  
           
  Horusnaam (H) of troonnaam Geboortenaam Regeerperiode Regeringsjaren  
           
  Setpenra- Meriamon Ptolemaeus I Soter 310-282 28
Ptolemaeus I

Ptolemaeus I,
Louvre, Parijs

  Oeserkaenra- Meriamon Ptolemaeus II Philadelphos 285-246 36
  Setpenra-Sechemanchenamon Ptolemaeus II Euergetes I 246-222 24
  Setpenptah-Oeserkara-Sechemanchenamon Ptolemaeus IV Philopator 222-205 17
  Setpenptah-Oeserkara-Sechemanchenamon Ptolemaeus V Epiphanos 205-180 25
  Setpenptahchepri-irimaätraamonra Ptolemaeus VI Philometor 180-164 16  
  Setpenptah-irimaätra-Sechemanchenamon Ptolemaeus VIII Euergetes III 170-163 7  
    Ptolemaeus VI (opnieuw) 163-145 18  
    Ptolemaeus VIII (opnieuw) 145-116 29  
  Setpenptah-merimaätra-Sechemanchamon Ptolemaeus IX Soter II 116-110 6  
  Setpenptah-irimaätra-Senenanchenamon Ptolemaeus X Alexander I 110-109 1  
    Ptolemaeus IX (opnieuw) 109-107 2  
    Ptolemaeus X (opnieuw) 107-88 19  
    Ptolemaeus IX (opnieuw) 88-80 8  
  ? Ptolemaeus XI (Alexander II) (C) 80-80 1
Cleopatra VII

Cleopatra VII,
Altes Museum, Berlijn

  ? Berenike III (C) 80-80 1
  Merimaätenra-Sechemanchamon Ptolemaeus XII Neos Dionysos 80-58 22
    Ptolemaeus XII (opnieuw) 55-51 4
  ? Berenike IV (Q)(C) 58-55 3
  Netjeret-Merites Cleopatra VII (Q) Philopator 51-30 19