Qay-a

Stèle van Qay-a. Penn museum, Philadelphia.
Stèle van Qay-a.
Penn museum, Philadelphia.

Qay-a was de negende en laatste vorst van de eerste dynastie. In deze dynastie vormt de Zoon van Ra-naam, ook wel de Geboortenaam, nog geen onderdeel van de titulatuur.

Onderzoek aan de tombe van Qay-a toont aan dat de bouw vele jaren in beslag nam. Een stenen kom, gevonden in Sakkara, toont een tweede Sed-festival van Qay-a. Dit duidt op een lange regeerperiode.

Er is geen bewijs voor een abrupt of onrustig einde van deze dynastie. Uit inscripties op potten die gevonden zijn in Abydos, blijkt dat zijn opvolger Hotepsechemoey verantwoordelijk was voor zijn begrafenis. Ook al was Hotepsechemoey geen familie van Qay-a, het was gebruikelijk dat de opvolger de voorganger begroef. De overgang van de eerste naar de tweede dynastie lijkt dus een voorbeeld te zijn van een gebrek aan een zoon die de troonopvolger van Qay-a kon worden. Hotepsechemoey was dan waarschijnlijk een bekende van de familie of in elk geval iemand die machtig genoeg was om de troon op te eisen.

Scheidingslijn.

Regering: …. – …. v.Chr.
Graf: Abydos
Mummie: Onbekend

Scheidingslijn tabel en Horusnaam.

HorusnaamUitspraak: Qay a
Vertaling: Hoog van arm.

Horusnaam
De Horusnaam is de oudste naam van een farao. Deze naam wordt ingeleid met de titel Her, wat Horus betekent. De levende koning wordt gelijkgesteld aan Horus, de god met de valkenkop. Als verticale kolommen staan weergegeven, dan wordt de Horusnaam in een ‘Serech’, de zogenoemde paleisfaçade, geschreven. Daar boven staat de valkgod Horus met of zonder dubbele kroon afgebeeld.

Scheidingslijn.

Beide MeesteressennaamUitspraak: Qay a
Vertaling: Hoog van arm.


Beide Meesteressennaam (nebtynaam)
De beide meesteressen zijn de beschermgodinnen van de Egyptische koningskronen. De Beide Meesteressennaam wordt ingeleid met de titel Nebty. Dat betekent De beide meesteressen. Het zijn de giergodin Nechbet uit El-Kab in het zuiden en de slanggodin Wadjet uit Boeto in het noorden.

Scheidingslijn.

Gouden Horusnaam

Onbekend


Gouden Horusnaam
De Gouden Horusnaam wordt ingeleid door de titel Bik-neboe: een Horusvalk boven de hiëroglief voor Goud. Bik-neboe staat daarom voor Gouden Valk, maar de betekenis is onzeker. Net zoals de Beide Meesteressennaam wordt deze naam gewoonlijk niet in een cartouche of Serech geschreven.
De godin Hathor werd ook wel ‘De Gouden’ genoemd.

Scheidingslijn.

TroonnaamUitspraak Qebeh
Vertaling: Hij die koel blijft.


Troonnaam (prenomen)
De troonnaam volgt op de eretitel Nesoe-bity, hetgeen letterlijk betekent: Hij die tot de biesplant behoort en die tot de bij behoort. Deze titel wordt vertaald met de Koning van Opper- en Neder-Egypte.
Tijdens de eerste en tweede dynastie wordt als titel bij de troonnaam echter gebruikt. Deze titel wordt uitgesproken als Nesoe en vertalen we als koning. Vanaf de derde tot begin vijfde dynastie wordt zowel Nesoe als Nesoe-bity als titel gebruikt.

Scheidingslijn.