Neferneferoeaton Nefertiti (Q)

 Neferneferoeaton meryt waënra (Q) was gedurende 3 jaar coregentes onder Achnaton, de tiende vorst van de 18de dynastie
Regering: 1338 – 1335 v. Chr. Horustitel en -naam:

Onbekend

Beide meesteressentitel en -naam:

Onbekend

Graf: Tell el-Amarna

Koninginnetitel en -naam:

hemet-nesoe: Neferneferoeiten neferetiyti

hmt nsw nefertiti

Mummie:  onbekend

Troontitel en -naam:

nesoe-bity: Anchetcheperoera mer(y)t waënra

nsw bty nefertiti

Geboortetitel en -naam:

sa-ra: Neferneferoeiten mer(yt) waënra

nefertiti sara

Afbeelding

Nefertiti, Neues Museum Berlijn

Nefertiti, Neues Museum Berlijn

Verantwoording / achtergrondinformatie

Binnen de egyptologie lopen de meningen sterk uiteen over de identiteit van deze koningin. De hierboven weergegeven koninginnenaam Neferneferoeaton Nefertiti verandert omstreeks het 15de regeringsjaar van Achnaton in de geboortenaam Neferneferoeaton mer(yt) waënra.
Baker schrijft op p 17 over Achnaton: “…recent scholarship strongly suggests that Akhenaten also shared the throne with two other individuals: Ankhkeperure Smenkhkare, his possible son, and Nefertiti, his wife and chief queen (under the name Ankhkheperure Neferneferuaten).”  Op p 274 schrijft Baker over Nefertiti : “The name Neferneferuaten is known from a graffito in the tomb of Pere at Thebes (TT 139). The graffito is dated to regnal year three of a king called Ankhkheperure Neferneferuaten.” en “…there is abundant circumstantial evidence, and increased scholarly support, for the alternative interpretation that Akehnaten’s Chief Queen Nefertiti, who added Neferneferuaten to her name, assumed the role of coregent toward the end of Akehnaten’s reign.” En op p 436 schrijft hij vervolgens over Semenchkara: “Both Smenkhkare and Nefertiti adopted the prenomen Ankhkheperure, and this contributed to confusion among Egyptologists about which of them was actually Ankhkheperure Neferneferuaten, now generally believed to be the 12th pharaoh of dynasty XVIII. Current scholarschip supports the theory that Nefertiti, rather than Smenkhkare, filled this role.” Op p 275 schrijft Baker: “Dodson and others postulate that Neferneferuaten’s coregency continued after the death of Akhenaten and into the early years of the reign of Tutankhamen.” Conclusie van Baker: Nefertiti is nooit geheimzinnig van het toneel verdwenen maar veranderde haar naam en werd co-regent van Achnaton in zijn 12de regeringsjaar, evt. t/m de vroege jaren van Toetanchamon (Baker p 274-275).
Dodson noemt een regeerperiode van 7 jaar voor Neferneferoeaton, Baker geeft haar 3 jaar. Dodson gaat er vanuit dat Nefertiti niet alleen gedurende 3 jaar (1336-1333) als co-regent van Achnaton, maar ook 4 jaar als co-regent van Toetanchamon heeft geregeerd.
Pragt schrijft in zijn syllabus bij de Summer School 2017 ‘De Aton-revolutie’ op p 27 en 28: “De troonnaam Anchcheperoera komt voor in combinatie met de geboortenaam Neferneferoeaton. Deze geboortenaam werd al vanaf het begin van de Amarnaperiode gevoerd door Nefertiti. Nefertiti droeg deze ‘geboortenaam’ niet werkelijk vanaf haar geboorte. Waarschijnlijk was zij een prinses afkomstig uit Mitanni en werd haar naam bij aankomst in Egypte aanvankelijk alleen veranderd in Nefertiti wat ‘De mooie is gekomen’ betekent. De benaming Nefertiti vormde als snel een epitheton (een toevoeging) op haar politiek-religieus beladen geboortenaam Neferneferoeaton, wat ‘Mooi is de schoonheid van Aton’ betekent. Er moet voor het koninklijk echtpaar een aanleiding zijn geweest om rondom het 15de regeringsjaar van Achnaton te kiezen voor een co-regentschap. Neferneferoeaton vormde tot dan toe alleen in religieus opzicht samen met haar echtgenoot Achnaton een twee-eenheid die de Aton op aarde vertegenwoordigde. Mogelijk raakte Achnaton ziek en verzwakt en was hij onvoldoende in staat om op het bestuurlijke vlak nog langer als alleenheerser door het leven te gaan. Het is goed denkbaar dat Achnaton daarom zijn echtgenote Nefertiti als co-regent aanstelde met de troonnaam Anchcheperoera ‘De ontstaansvorm van Ra leeft’. Een ander opvallend fenomeen is dat de oudste dochter Meritaton, vanaf het co-regentschap tussen haar ouders, de rol op zich neemt van Grote Koninklijke Echtgenote voor beide vorsten. 

Lees meer over Neferneferoeaton (Nefertiti) op onze website www.kemet.nl.

Bronnen