Narmer

Narmer was de eerste vorst van de eerste dynastie.
Regering: 3150- … v. Chr. Horustitel en -naam

nar-mer

Beide meesteressentitel en -naam: nebty: men

Tombe Graf: Abydos bekijk op google earth

Gouden Horustitel en -naam:Onbekend

mummie Mummie: Onbekend

Troontitel en -naam: Onbekend

Geboortetitel en -naam: Meni

Afbeelding

Kalkstenen hoofd, waarschijnlijk Narmer. Petrie Museum London

Verantwoording / achtergrondinformatie

Volgens de geschiedschrijver Manetho regeerde Narmer 30, 60 of 62 jaar. Zijn naam komt voor op de Abydos koningslijst en de Turijn Canon. Bij opgravingen bij Abydos in 1985 werd een cilindervormig zegel van klei gevonden met daarop de namen van de vorsten van de eerste dynastie. Omdat Narmer daar als eerste voorkomt, wordt sindsdien algemeen geaccepteerd dat Narmer de eerste vorst is van de eerste dynastie die de beide landen verenigde. Het beroemde palet van Narmer vertelt het verhaal van deze eenwording van Egypte. Lees meer over het Narmerpalet op kemet.nl