Narmer

Kalkstenen hoofd, waarschijnlijk Narmer. Petrie Museum London
Kalkstenen hoofd, waarschijnlijk Narmer.
Petrie Museum London.

Narmer was de eerste vorst van de 1ste dynastie. In deze dynastie vormt de Zoon van Ra-naam, ook wel de Geboortenaam, nog geen onderdeel van de titulatuur.

Volgens de geschiedschrijver Manetho regeerde Narmer 30, 60 of 62 jaar. Zijn naam komt voor op de Abydos koningslijst en de Turijn Canon. Bij opgravingen bij Abydos in 1985 werd een cilindervormig zegel van klei gevonden met daarop de namen van de vorsten van de eerste dynastie. Omdat Narmer daar als eerste voorkomt, wordt sindsdien algemeen geaccepteerd dat hij de eerste vorst is van de eerste dynastie die de beide landen verenigde. Het beroemde palet van Narmer vertelt het verhaal van deze eenwording van Egypte. Lees meer over het Narmerpalet op onze website kemet.nl

Scheidingslijn.

Regering: 3150 – …. v.Chr.
Graf: Abydos
Mummie: Onbekend

Scheidingslijn tabel en Horusnaam.

HorusnaamUitspraak: Nar mer
Vertaling: Krachtige meerval.

Horusnaam
De Horusnaam is de oudste naam van een farao. Deze naam wordt ingeleid met de titel Her, wat Horus betekent. De levende koning wordt gelijkgesteld aan Horus, de god met de valkenkop. Als verticale kolommen staan weergegeven, dan wordt de Horusnaam in een ‘Serech’, de zogenoemde paleisfaçade, geschreven. Daar boven staat de valkgod Horus met of zonder dubbele kroon afgebeeld.

Scheidingslijn.

Beide Meesteressennaam


Uitspraak: Meni
Vertaling: Hij die blijvend is.


Beide Meesteressennaam (nebtynaam)
De beide meesteressen zijn de beschermgodinnen van de Egyptische koningskronen. De Beide Meesteressennaam wordt ingeleid met de titel Nebty. Dat betekent De beide meesteressen. Het zijn de giergodin Nechbet uit El-Kab in het zuiden en de slanggodin Wadjet uit Boeto in het noorden.

Scheidingslijn.

Gouden Horusnaam

Onbekend


Gouden Horusnaam
De Gouden Horusnaam wordt ingeleid door de titel Bik-neboe: een Horusvalk boven de hiëroglief voor Goud. Bik-neboe staat daarom voor Gouden Valk, maar de betekenis is onzeker. Net zoals de Beide Meesteressennaam wordt deze naam gewoonlijk niet in een cartouche of Serech geschreven.
De godin Hathor werd ook wel ‘De Gouden’ genoemd.

Scheidingslijn.

TroonnaamUitspraak: Meni
Vertaling: Hij die blijvend is.


Troonnaam (prenomen)
De troonnaam volgt op de eretitel Nesoe-bity, hetgeen letterlijk betekent: Hij die tot de biesplant behoort en die tot de bij behoort. Deze titel wordt vertaald met de Koning van Opper- en Neder-Egypte.
Tijdens de eerste en tweede dynastie wordt als titel bij de troonnaam echter gebruikt. Deze titel wordt uitgesproken als Nesoe en vertalen we als koning. Vanaf de derde tot begin vijfde dynastie wordt zowel Nesoe als Nesoe-bity als titel gebruikt.

Scheidingslijn.