Amenemhat I

Amenemhat I, Metropolitan museum, New York.
Amenemhat I,
Metropolitan Museum of Arts, New York.

Amenemhat I was de eerste vorst van de 12de dynastie.

Waarschijnlijk was hij de vizier van Monthoehotep IV, de laatste farao van de 11de dynastie. Amenemhat I was niet van koninklijke komaf. Doorslaggevend bewijs voor de identificatie van zijn ouders is er niet. Vermoedelijk was de ‘godsvader’ Senwosret, die genoemd wordt op een offerlijst op een kapel uit de tijd van Amenhotep I uit de 18de dynastie, zijn vader.

Amenemhat I was de eerste vorst die samen met een ander regeerde (co-regentschap), namelijk met zijn zoon Senwosret I. Na hem zou dit veel meer voorkomen. Meer over deze vorst I vind je op onze website www.kemet.nl

Scheidingslijn.

Regering: 1994 – 1964 v.Chr.
Graf: El-Lisjt
Mummie: Onbekend

Scheidingslijn tabel en Horusnaam.

HorusnaamUitspraak: Sehetep ib taoey
Vertaling: Die de harten van de beide landen tevreden stelt.

Horusnaam
De Horusnaam is de oudste naam van een farao. Deze naam wordt ingeleid met de titel Her, wat Horus betekent. De levende koning wordt gelijkgesteld aan Horus, de god met de valkenkop. Als verticale kolommen staan weergegeven, dan wordt de Horusnaam in een ‘Serech’, de zogenoemde paleisfaçade, geschreven. Daar boven staat de valkgod Horus met of zonder dubbele kroon afgebeeld.

Scheidingslijn.

Beide MeesteressennaamUitspraak: Sehetep ib taoey
Vertaling: Die de harten van de beide landen tevreden stelt.


Beide Meesteressennaam (nebtynaam)
De beide meesteressen zijn de beschermgodinnen van de Egyptische koningskronen. De Beide Meesteressennaam wordt ingeleid met de titel Nebty. Dat betekent De beide meesteressen. Het zijn de giergodin Nechbet uit El-Kab in het zuiden en de slanggodin Wadjet uit Boeto in het noorden.

Scheidingslijn.

Gouden HorusnaamUitspraak: Sema
Vertaling: (De gouden valk) die verenigt.


Gouden Horusnaam
De Gouden Horusnaam wordt ingeleid door de titel Bik-neboe: een Horusvalk boven de hiëroglief voor Goud. Bik-neboe staat daarom voor Gouden Valk, maar de betekenis is onzeker. Net zoals de Beide Meesteressennaam wordt deze naam gewoonlijk niet in een cartouche of Serech geschreven.
De godin Hathor werd ook wel ‘De Gouden’ genoemd.

Scheidingslijn.

TroonnaamUitspraak: Sehetep ib Ra
Vertaling: Die het hart van Ra tevreden stelt.


Troonnaam (prenomen)
De troonnaam volgt op de eretitel Nesoe-bity, hetgeen letterlijk betekent: Hij die tot de biesplant behoort en die tot de bij behoort. Deze titel wordt vertaald met de Koning van Opper- en Neder-Egypte.
Tijdens de eerste en tweede dynastie wordt als titel bij de troonnaam echter gebruikt. Deze titel wordt uitgesproken als Nesoe en vertalen we als koning. Vanaf de derde tot begin vijfde dynastie wordt zowel Nesoe als Nesoe-bity als titel gebruikt.

Scheidingslijn.

GeboortenaamUitspraak: Imen em hat
Vertaling: Amon staat vooraan.

Geboortenaam (nomen)
De Geboortenaam volgt op de eretitel Sa-Ra, wat Zoon van Ra betekent. Deze naam wordt al vanaf zijn geboorte door de koning gedragen. In de dynastische traditie wordt de naam vaak van vader op zoon overgedragen. Duidelijke voorbeelden zijn de Zoon van Ra-namen uit de twaalfde dynastie: Amenemhat en Senwosret, uit de achttiende dynastie: Amenhotep en Thoetmoses en uit de negentiende en twintigste dynastie: Sethy en Ramses.

Scheidingslijn.