Hotepsechemoey

Cilindervormig bot met de Horusnaam van Hotepsechemoey. Brooklyn Museum, New York.
Cilindervormig bot met de Horusnaam
van Hotepsechemoey.
Brooklyn Museum, New York.

Hotepsechemoey was de eerste vorst van de 2de dynastie. In deze dynastie vormt de Zoon van Ra-naam, ook wel de Geboortenaam, nog geen onderdeel van de titulatuur.

De tombes van de vorsten van de eerste dynastie bevinden zich in Oemm el-Qa’ab bij Abydos in het zuiden van Egypte. Hotepsechemoey koos echter een locatie bij Sakkara in het noorden. Waarom is niet duidelijk. Het kan zijn dat hij, in tegenstelling tot zijn voorgangers van de eerste dynastie, uit het noorden van Egypte kwam en daarom een noordelijker gelegen locatie koos.

Een andere mogelijkheid is dat zijn voorganger Qay-a geen zoon had die hem kon opvolgen en Hotepsechemoey als familielid of hooggeplaatst persoon machtig genoeg was om de troon te bestijgen. Een theorie hierbij is dat, na de dood van Qay-a, een tot op heden obscuur persoon genaamd Seneferka de troon usurpeerde. Inscripties met zijn Horusnaam zijn gevonden in tombe 3505 in Sakkara en onder de trappenpiramide van Djoser. In dat geval zal Hotepsechemoey waarschijnlijk zijn afgereisd naar het noorden om Senerferka de macht te ontnemen. Hij zal om sociale en politieke redenen vervolgens bewust de keuze hebben gemaakt om de koninklijke necropool te verplaatsen naar Sakkara. Deze theorie kan verklaren waarom latere geschiedschrijvers ervoor kozen om de 2de dynastie bij Hotepsechemoey te laten beginnen.

De tombe van Hotepsechemoey werd in 1901 ontdekt door de Italiaanse egyptoloog Alessandro Barsanti. Bovengronds is er niets meer terug te vinden omdat de locatie vijf eeuwen na het bewind van Hotepsechemoey werd hergebruikt voor het piramidecomplex van farao Oenas uit de 5de dynastie. Ondergronds bevindt zich echter een flink stelsel van gangen en kamers van ongeveer 122 bij 48 meter.

De troonnaam van Hotepsechemoey was waarschijnlijk oorspronkelijk Hetep, net als zijn Nebtynaam. Maar door omzetting van deze naam naar het hiëratisch schrift en een aantal schrijffouten werd zijn naam uiteindelijk getransformeerd tot Baoe netjer (Sakkara en Turijn koningslijsten) en Bedjaoe (Abydos koningslijst). De laatste naam heeft als mogelijke vertaling “die de bakvorm hanteert”, dus iemand die brooddeeg in een bakvorm doet.
We kiezen bij de Troonnaam voor Baoe netjer.

Scheidingslijn.

Regering: ____ – ____ v.Chr.
Graf: Sakkara
Mummie: Onbekend

Scheidingslijn tabel en Horusnaam.

HorusnaamUitspraak: Hetep sechemoey
Vertaling: De beide machtigen (Horus en Seth) zijn tevreden.

Horusnaam
De Horusnaam is de oudste naam van een farao. Deze naam wordt ingeleid met de titel Her, wat Horus betekent. De levende koning wordt gelijkgesteld aan Horus, de god met de valkenkop. Als verticale kolommen staan weergegeven, dan wordt de Horusnaam in een ‘Serech’, de zogenoemde paleisfaçade, geschreven. Daar boven staat de valkgod Horus met of zonder dubbele kroon afgebeeld.

Scheidingslijn.

Beide Meesteressennaam


Uitspraak: Hetep
Vertaling: (De beide meesteressen zijn) tevreden.


Beide Meesteressennaam (nebtynaam)
De beide meesteressen zijn de beschermgodinnen van de Egyptische koningskronen. De Beide Meesteressennaam wordt ingeleid met de titel Nebty. Dat betekent De beide meesteressen. Het zijn de giergodin Nechbet uit El-Kab in het zuiden en de slanggodin Wadjet uit Boeto in het noorden.

Scheidingslijn.

Gouden Horusnaam

Onbekend


Gouden Horusnaam
De Gouden Horusnaam wordt ingeleid door de titel Bik-neboe: een Horusvalk boven de hiëroglief voor Goud. Bik-neboe staat daarom voor Gouden Valk, maar de betekenis is onzeker. Net zoals de Beide Meesteressennaam wordt deze naam gewoonlijk niet in een cartouche of Serech geschreven.
De godin Hathor werd ook wel ‘De Gouden’ genoemd.

Scheidingslijn.

TroonnaamUitspraak: Baoe netjer
Vertaling: Goddelijk van macht.


Troonnaam (prenomen)
De troonnaam volgt op de eretitel Nesoe-bity, hetgeen letterlijk betekent: Hij die tot de biesplant behoort en die tot de bij behoort. Deze titel wordt vertaald met de Koning van Opper- en Neder-Egypte.
Tijdens de eerste en tweede dynastie wordt als titel bij de troonnaam echter gebruikt. Deze titel wordt uitgesproken als Nesoe en vertalen we als koning. Vanaf de derde tot begin vijfde dynastie wordt zowel Nesoe als Nesoe-bity als titel gebruikt.


Scheidingslijn.