Thoetmoses II

Thoetmoses II was de derde vorst van de 18de dynastie
Regering: 1492 – 1479 v. Chr. Horustitel en -naam:

Ka nechet

Weser-pehty

thoetmoses II h

Beide meesteressentitel en -naam: nebty: Netjer nesyt

thoetmoses II nbty

Graf: Onbekend

Gouden Horustitel en -naam:bik-neboe: Sechem cheperoe

thoetmoses II gh

Mummie:  Caïro

Troontitel en -naam:

nesoe-bity: Aächeperenra

thoetmoses II nswbity

Geboortetitel en -naam:

sa-ra: Djehoetymes

thoetmoses II sara

Afbeelding

Thoetmoses II, openlucht museum Karnak

Verantwoording / achtergrondinformatie

Thoetmoses II was de zoon van Thoetmoses I en Moetneferet. Hij was derde in de lijn van troonopvolgers, maar zijn oudere broers Amenmose en Wadjmose overleden waarschijnlijk voordat hij als kind van 12 of 13 de troon besteeg. Hij trouwde zijn halfzus Hatsjepsoet om zo zijn positie op de troon te verstevigen. De locatie van zijn graf is tot op heden niet met zekerheid vastgesteld, maar zijn in stukken gehakte mummie is in 1881 gevonden in het bekende verzamelgraf DB320 in Deir-el-Bahri. De meningen over zijn regeerperiode lopen uiteen van 3 tot 18 jaar, mede veroorzaakt doordat zowel zijn moeder Moetneferet als zijn vrouw Hatsjepsoet als (co)-regentes optraden tijdens zijn regeerperiode.

Lees meer over Thoetmoses II op onze website: www.kemet.nl.