Thoetmoses II

Thoetmoses II, openluchtmuseum, Karnak.
Thoetmoses II,
openluchtmuseum, Karnak.

Thoetmoses II was de vierde vorst van de 18de dynastie.

Thoetmoses II was de zoon van Thoetmoses I en Moetnoferet. Hij was derde in de lijn van troonopvolgers, maar zijn oudere broers Amenmose en Wadjmose overleden waarschijnlijk voordat hij als kind van 12 of 13 de troon besteeg. Hij trouwde zijn halfzus Hatsjepsoet om zo zijn positie op de troon te verstevigen. De locatie van zijn graf is tot op heden niet met zekerheid vastgesteld, maar zijn zwaar beschadigde mummie is in 1881 gevonden in het bekende verzamelgraf
DB 320 in Deir-el-Bahri. De meningen over zijn regeerperiode lopen uiteen van 3 tot 18 jaar, mede veroorzaakt doordat zowel zijn moeder Moetnoferet als zijn vrouw Hatsjepsoet als (co)-regentes optraden tijdens zijn regeerperiode.

Lees meer over Thoetmoses II op onze website: www.kemet.nl.

Scheidingslijn.

Regering: 1492 – 1479 v.Chr.
Graf: Onbekend
Mummie: Caïro

Scheidingslijn tabel en Horusnaam.

HorusnaamUitspraak: Ka nechet weser pehty
Vertaling: De sterke stier, sterk aan kracht.

Horusnaam
De Horusnaam is de oudste naam van een farao. Deze naam wordt ingeleid met de titel Her, wat Horus betekent. De levende koning wordt gelijkgesteld aan Horus, de god met de valkenkop. Als verticale kolommen staan weergegeven, dan wordt de Horusnaam in een ‘Serech’, de zogenoemde paleisfaçade, geschreven. Daar boven staat de valkgod Horus met of zonder dubbele kroon afgebeeld.

Scheidingslijn.

Beide MeesteressennaamUitspraak: Netjery nesyt
Vertaling: Goddelijk aan koningschap.


Beide Meesteressennaam (nebtynaam)
De beide meesteressen zijn de beschermgodinnen van de Egyptische koningskronen. De Beide Meesteressennaam wordt ingeleid met de titel Nebty. Dat betekent De beide meesteressen. Het zijn de giergodin Nechbet uit El-Kab in het zuiden en de slanggodin Wadjet uit Boeto in het noorden.

Scheidingslijn.

Gouden HorusnaamUitspraak: Sechem cheperoe
Vertaling: Machtig aan ontstaansvorm.


Gouden Horusnaam
De Gouden Horusnaam wordt ingeleid door de titel Bik-neboe: een Horusvalk boven de hiëroglief voor Goud. Bik-neboe staat daarom voor Gouden Valk, maar de betekenis is onzeker. Net zoals de Beide Meesteressennaam wordt deze naam gewoonlijk niet in een cartouche of Serech geschreven.
De godin Hathor werd ook wel ‘De Gouden’ genoemd.

Scheidingslijn.

TroonnaamUitspraak: Aä cheper en Ra
Vertaling: Groot is het ontstaan van Ra.


Troonnaam (prenomen)
De troonnaam volgt op de eretitel Nesoe-bity, hetgeen letterlijk betekent: Hij die tot de biesplant behoort en die tot de bij behoort. Deze titel wordt vertaald met de koning van Opper- en Neder-Egypte. Vaak wordt in deze naam, die de koning vanaf zijn troonsbestijging aanneemt, de zonnegod Ra genoemd.

Scheidingslijn.

GeboortenaamUitspraak: Djehoety mesoe
Vertaling: Thot is geboren.

Geboortenaam (nomen)
De Geboortenaam volgt op de eretitel Sa-Ra, wat Zoon van Ra betekent. Deze naam wordt al vanaf zijn geboorte door de koning gedragen. In de dynastische traditie wordt de naam vaak van vader op zoon overgedragen. Duidelijke voorbeelden zijn de Zoon van Ra-namen uit de twaalfde dynastie: Amenemhat en Senwosret, uit de achttiende dynastie: Amenhotep en Thoetmoses en uit de negentiende en twintigste dynastie: Sethy en Ramses.

Scheidingslijn.