Mencheperra

Tichelsteen uit Gebelein met de cartouches van Mencheperra.
Tichelsteen uit Gebelein met de cartouches van Mencheperra.

Mencheperra was de derde vorst van de Thebaanse tak van de 21ste dynastie.

Hij kreeg van zijn vader
Pinodjem I de opdracht om de koningsmummies uit het Nieuwe Rijk veilig te stellen. Zijn vader en broer Masaharta waren al begonnen met het verbergen van de mummies van onder andere Ramses I, Sethy I en Ramses II, Thoetmoses II en Amenhotep III.

Mencheperra nam zijn taak zeer serieus en stelde systematisch vrijwel alle overige vorsten van het Nieuwe Rijk veilig in de cachette DB 320.

Uiteindelijk zijn meerdere generaties verantwoordelijk geweest voor het feit dat de mummies van de belangrijkste farao’s uit het Nieuwe Rijk bewaard zijn gebleven, maar dit is vooral te danken aan het werk van Mencheperra. Een opvallend feit is dat Mencheperra zelf niet werd bijgezet in DB 320. Van hem, zijn vrouw Asetemachbit C, zijn zoon Nesibanebdjedet II en hun grafinventaris ontbreekt vrijwel ieder spoor. Het lijkt erop dat zijn graf nog ergens ligt verborgen, misschien in de uitgestrekte gebieden ten noordwesten van het Dal der Koningen.

Lees meer over Mencheperra op onze website www.kemet.nl

Scheidingslijn.

Regering: 1036 – 995 v.Chr.
Graf: Onbekend
Mummie: Onbekend

Scheidingslijn tabel en Horusnaam.

Horusnaam

Onbekend

Horusnaam
De Horusnaam is de oudste naam van een farao. Deze naam wordt ingeleid met de titel Her, wat Horus betekent. De levende koning wordt gelijkgesteld aan Horus, de god met de valkenkop. Als verticale kolommen staan weergegeven, dan wordt de Horusnaam in een ‘Serech’, de zogenoemde paleisfaçade, geschreven. Daar boven staat de valkgod Horus met of zonder dubbele kroon afgebeeld.

Scheidingslijn.

Beide Meesteressennaam

Onbekend


Beide Meesteressennaam (nebtynaam)
De beide meesteressen zijn de beschermgodinnen van de Egyptische koningskronen. De Beide Meesteressennaam wordt ingeleid met de titel Nebty. Dat betekent De beide meesteressen. Het zijn de giergodin Nechbet uit El-Kab in het zuiden en de slanggodin Wadjet uit Boeto in het noorden.

Scheidingslijn.

Gouden Horusnaam

Onbekend


Gouden Horusnaam
De Gouden Horusnaam wordt ingeleid door de titel Bik-neboe: een Horusvalk boven de hiëroglief voor Goud. Bik-neboe staat daarom voor Gouden Valk, maar de betekenis is onzeker. Net zoals de Beide Meesteressennaam wordt deze naam gewoonlijk niet in een cartouche of Serech geschreven.
De godin Hathor werd ook wel ‘De Gouden’ genoemd.

Scheidingslijn.

TroonnaamUitspraak: Hem netjer tepy en Imen
Vertaling: Godsdienaar, hogepriester van Amon.


Troonnaam (prenomen)
De troonnaam volgt op de eretitel Nesoe-bity, hetgeen letterlijk betekent: Hij die tot de biesplant behoort en die tot de bij behoort. Deze titel wordt vertaald met de koning van Opper- en Neder-Egypte. Vaak wordt in deze naam, die de koning vanaf zijn troonsbestijging aanneemt, de zonnegod Ra genoemd.

Scheidingslijn.

GeboortenaamUitspraak: Men cheper Ra
Vertaling: Blijvend is het ontstaan van Ra.

Geboortenaam (nomen)
De Geboortenaam volgt op de eretitel Sa-Ra, wat Zoon van Ra betekent. Deze naam wordt al vanaf zijn geboorte door de koning gedragen. In de dynastische traditie wordt de naam vaak van vader op zoon overgedragen. Duidelijke voorbeelden zijn de Zoon van Ra-namen uit de twaalfde dynastie: Amenemhat en Senwosret, uit de achttiende dynastie: Amenhotep en Thoetmoses en uit de negentiende en twintigste dynastie: Sethy en Ramses.

Scheidingslijn.