Sened

Detail van een schijndeur in de tombe van priester Sheri en zijn vrouw. Midden boven in de cartouche de naam van Sened. Ashmolean Museum, Oxford.
Detail van een schijndeur in de tombe van
priester Sheri en zijn vrouw. Midden boven
in de cartouche de naam van Sened.
Ashmolean Museum, Oxford.

Sened was de vijfde vorst van de 2de dynastie. In deze dynastie vormt de Zoon van Ra-naam, ook wel de Geboortenaam, nog geen onderdeel van de titulatuur.

Over Sened of Senedi is weinig anders bekend dan enkele inscripties, onder andere op een schijndeur in de tombe van priester Sjeri uit de 4de dynastie en op een steen die is hergebruikt in de dodentempel van farao Chafra in Gizeh. De naam Senedi komt voor op de koningslijsten van Abydos, Sakkara en Turijn. Het kan zijn dat zijn naam tussen de 4de dynastie en de koningslijsten uit het Nieuwe Rijk is verbasterd tot Senedj(i). Die naam betekent ‘de angstaanjagende’.

Een eigenaardig feit is dat zijn naam ook voorkomt op de mummiekist van een onbekende vrouw die in 1862/1863 werd gevonden in de necropolis Dra’ Aboe el-Naga op de westoever bij Thebe. De kist is gedateerd in de overgangsperiode van de Tweede Tussenperiode en het Nieuwe Rijk. Op de kist stonden acht cartouches. De eerste cartouche betrof die van Sened, de overige waren van farao’s van het Middenrijk tot en met de tijd waarin de kist werd gemaakt. Waarom juist Sened zo’n 1300 jaar later op deze kist wordt genoemd is onbekend en helaas is ook niet bekend waar deze kist zich op dit moment bevindt.

Het graf van Sened is tot op heden niet ontdekt. Hoewel zijn opvolger Peribsen begraven werd bij Oemm el-Qa’ab, is het waarschijnlijker dat het graf van Sened ergens in Sakkara ligt.

Scheidingslijn.

Regering: …. – …. v.Chr.
Graf: Onbekend
Mummie: Onbekend

Scheidingslijn tabel en Horusnaam.

Horusnaam

Onbekend

Horusnaam
De Horusnaam is de oudste naam van een farao. Deze naam wordt ingeleid met de titel Her, wat Horus betekent. De levende koning wordt gelijkgesteld aan Horus, de god met de valkenkop. Als verticale kolommen staan weergegeven, dan wordt de Horusnaam in een ‘Serech’, de zogenoemde paleisfaçade, geschreven. Daar boven staat de valkgod Horus met of zonder dubbele kroon afgebeeld.

Scheidingslijn.

Beide Meesteressennaam

Onbekend


Beide Meesteressennaam (nebtynaam)
De beide meesteressen zijn de beschermgodinnen van de Egyptische koningskronen. De Beide Meesteressennaam wordt ingeleid met de titel Nebty. Dat betekent De beide meesteressen. Het zijn de giergodin Nechbet uit El-Kab in het zuiden en de slanggodin Wadjet uit Boeto in het noorden.

Scheidingslijn.

Gouden Horusnaam

Onbekend


Gouden Horusnaam
De Gouden Horusnaam wordt ingeleid door de titel Bik-neboe: een Horusvalk boven de hiëroglief voor Goud. Bik-neboe staat daarom voor Gouden Valk, maar de betekenis is onzeker. Net zoals de Beide Meesteressennaam wordt deze naam gewoonlijk niet in een cartouche of Serech geschreven.
De godin Hathor werd ook wel ‘De Gouden’ genoemd.

Scheidingslijn.

TroonnaamUitspraak: Sened(i)
Vertaling: Hij die tot het kledingstuk behoort.


Troonnaam (prenomen)
De troonnaam volgt op de eretitel Nesoe-bity, hetgeen letterlijk betekent: Hij die tot de biesplant behoort en die tot de bij behoort. Deze titel wordt vertaald met de Koning van Opper- en Neder-Egypte.
Tijdens de eerste en tweede dynastie wordt als titel bij de troonnaam echter gebruikt. Deze titel wordt uitgesproken als Nesoe en vertalen we als koning. Vanaf de derde tot begin vijfde dynastie wordt zowel Nesoe als Nesoe-bity als titel gebruikt.

Scheidingslijn.