Siptah

Siptah, reliëfvoorstelling in 
graf KV 47.
Siptah,
reliëfvoorstelling in
graf KV 47.

Siptah was de zevende vorst van de 19de dynastie.

Na het overlijden van Sethy II volgde Siptah hem op. Het is echter niet geheel duidelijk of Siptah een zoon was van Sethy II. Het lijkt erop dat Siptah een zoon was van Amenmesse. Bij zijn troonsbestijging was Siptah nog te jong om zelf te regeren. Daarom trad Tawosret, de weduwe van Sethy II, op als zijn regentes. Er zijn slechts weinig monumenten bekend van Siptah. Behalve zijn graf zijn alleen de restanten van zijn kleine dodentempel op de westoever bij Thebe gevonden.

Lees meer over Siptah op onze website www.kemet.nl

Scheidingslijn.

Regering: 1196- 1190 v.Chr.
Graf: KV 47
Mummie: Caïro

Scheidingslijn tabel en Horusnaam.

HorusnaamUitspraak: Ka nechet wer pehty
Vertaling: De sterke stier, groot aan kracht.

Horusnaam
De Horusnaam is de oudste naam van een farao. Deze naam wordt ingeleid met de titel Her, wat Horus betekent. De levende koning wordt gelijkgesteld aan Horus, de god met de valkenkop. Als verticale kolommen staan weergegeven, dan wordt de Horusnaam in een ‘Serech’, de zogenoemde paleisfaçade, geschreven. Daar boven staat de valkgod Horus met of zonder dubbele kroon afgebeeld.

Scheidingslijn.

Beide MeesteressennaamUitspraak: Seäaoe ioenoe
Vertaling: Hij die Heliopolis groot laat zijn.


Beide Meesteressennaam (nebtynaam)
De beide meesteressen zijn de beschermgodinnen van de Egyptische koningskronen. De Beide Meesteressennaam wordt ingeleid met de titel Nebty. Dat betekent De beide meesteressen. Het zijn de giergodin Nechbet uit El-Kab in het zuiden en de slanggodin Wadjet uit Boeto in het noorden.

Scheidingslijn.

Gouden HorusnaamUitspraak: Mi it ef Ra
Vertaling: Zoals zijn vader, Ra.


Gouden Horusnaam
De Gouden Horusnaam wordt ingeleid door de titel Bik-neboe: een Horusvalk boven de hiëroglief voor Goud. Bik-neboe staat daarom voor Gouden Valk, maar de betekenis is onzeker. Net zoals de Beide Meesteressennaam wordt deze naam gewoonlijk niet in een cartouche of Serech geschreven.
De godin Hathor werd ook wel ‘De Gouden’ genoemd.

Scheidingslijn.

TroonnaamUitspraak: Ach en Ra setep en Ra
Vertaling: Hij die nuttig is voor Ra, uitverkorene van Ra.


Troonnaam (prenomen)
De troonnaam volgt op de eretitel Nesoe-bity, hetgeen letterlijk betekent: Hij die tot de biesplant behoort en die tot de bij behoort. Deze titel wordt vertaald met de koning van Opper- en Neder-Egypte. Vaak wordt in deze naam, die de koning vanaf zijn troonsbestijging aanneemt, de zonnegod Ra genoemd.

Scheidingslijn.

GeboortenaamUitspraak: Sa Peteh mery en Peteh
Vertaling: De zoon van Ptah, geliefd door Ptah.

Geboortenaam (nomen)
De Geboortenaam volgt op de eretitel Sa-Ra, wat Zoon van Ra betekent. Deze naam wordt al vanaf zijn geboorte door de koning gedragen. In de dynastische traditie wordt de naam vaak van vader op zoon overgedragen. Duidelijke voorbeelden zijn de Zoon van Ra-namen uit de twaalfde dynastie: Amenemhat en Senwosret, uit de achttiende dynastie: Amenhotep en Thoetmoses en uit de negentiende en twintigste dynastie: Sethy en Ramses.

Scheidingslijn.