Anedj-ib

Anedj-ib was de zevende vorst van de eerste dynastie.
Regering: …- … v. Chr. Horustitel en -naam

anedj-ib

Beide meesterstitel en -naam: neboey: merbia

Tombe Graf: Abydos bekijk op google earth

Gouden Horustitel en -naam:onbekend

mummie Mummie:  onbekend

Troontitel en -naam: nesoe-bity: merbia

Geboortetitel en -naam: nesoe merbia

Afbeelding

Potscherf met de naam Anedj-ib. Ashmolean Museum, Oxford.

Verantwoording/achtergrondinformatie

Over Anedj-ib is weinig bekend. Zijn tombe in Abydos is van matige kwaliteit vergeleken met twee tombes van andere ambtenaren onder zijn regering.

Er zijn vondsten gedaan waaruit blijkt dat Anedj-ib een nieuwe koninklijke titel introduceerde: de Neboey-titel. Men denkt dat het een aanvulling was op de Nesoe-bity-naam. De titel werd geschreven met twee valken op een lage standaard. Het lijkt erop dat Anedj-ib met gebruik van deze titel zijn rol als vorst legitimeerde.

Twee stenen vazen, gevonden in Abydos en Saqqara, tonen een Sed-festival dat doorgaans de viering van het 30ste regeringsjaar aanduidt. Maar het is waarschijnlijk dat dit festival ver voor zijn 30ste regeringsjaar plaatsvond, wellicht vanwege de slechte gezondheid van Anedj-ib. Dat zou ook zijn kleine en slecht geconstrueerde tombe verklaren.  Hoewel de geschiedschrijver Manetho een regeringsduur van 26 jaar geeft, lijkt het op basis van gegevens op de steen van Palermo waarschijnlijker dat hij ongeveer 10 jaar geregeerd heeft.