Anedj-ib

Potscherf met de naam Anedj-ib. Ashmolean Museum, Oxford.
Potscherf met de naam Anedj-ib.
Ashmolean Museum, Oxford.

Anedj-ib was de zevende vorst van de 1ste dynastie. In deze dynastie vormt de Zoon van Ra-naam, ook wel de Geboortenaam, nog geen onderdeel van de titulatuur.

Over Anedj-ib is weinig bekend. Zijn tombe in Abydos is van matige kwaliteit vergeleken met twee tombes van andere ambtenaren onder zijn regering.

Twee stenen vazen, gevonden in Abydos en Sakkara, tonen een Sed-festival dat doorgaans de viering van het 30ste regeringsjaar aanduidt. Maar het is waarschijnlijk dat dit festival ver voor zijn 30ste regeringsjaar plaatsvond, wellicht vanwege de slechte gezondheid van Anedj-ib. Dat zou ook zijn kleine en slecht geconstrueerde tombe verklaren. Hoewel de geschiedschrijver Manetho een regeringsduur van 26 jaar geeft, lijkt het op basis van gegevens op de steen van Palermo waarschijnlijker dat hij ongeveer 10 jaar geregeerd heeft.

Over de Troonnaam en de Beide Meesteressennaam van Anedj-ib heerst onduidelijkheid. Het raster-hiëroglief kan een klankloos teken zijn dat aangeeft dat zijn naam de betekenis heeft van een district of streek. Daardoor leest zijn naam als Meroe bia.

Een mogelijkheid is dat het meer vierkante raster-hiëroglief in zijn naam door latere geschiedschrijvers foutief is veranderd naar een rechthoekig raster en zelfs het hiëroglief dat klinkt als een p.
Daardoor kunnen zijn Beide Meesteressennaam en Troonnaam gelezen worden als Mer bia pen of Mer (poe) bia of Mery bia (poe).

Van Toon Sykora, egyptoloog en conservator van het RMO, kregen we in januari 2024 de suggestie dat de vertaling ook “hij is een bronzen kanaal” kan zijn. Met “brons” in de betekenis van “sterk”.

Scheidingslijn.

Regering: …. – …. v.Chr.
Graf: Abydos
Mummie: Onbekend

Scheidingslijn tabel en Horusnaam.

HorusnaamUitspraak: Anedj ib
Vertaling: Welbehouden van hart.

Horusnaam
De Horusnaam is de oudste naam van een farao. Deze naam wordt ingeleid met de titel Her, wat Horus betekent. De levende koning wordt gelijkgesteld aan Horus, de god met de valkenkop. Als verticale kolommen staan weergegeven, dan wordt de Horusnaam in een ‘Serech’, de zogenoemde paleisfaçade, geschreven. Daar boven staat de valkgod Horus met of zonder dubbele kroon afgebeeld.

Scheidingslijn.

Beide MeesteressennaamUitspraak: Meroe bia
Vertaling: Die de mijnstreek bemint.


Beide Meesteressennaam (nebtynaam)
De beide meesteressen zijn de beschermgodinnen van de Egyptische koningskronen. De Beide Meesteressennaam wordt ingeleid met de titel Nebty. Dat betekent De beide meesteressen. Het zijn de giergodin Nechbet uit El-Kab in het zuiden en de slanggodin Wadjet uit Boeto in het noorden.

Anedj-ib introduceerde een nieuwe koninklijke titel: Neboey. Dit betekent De Beide Heren. Deze titel refereert aan de goden Horus en Seth en wordt geschreven met twee valken op een lage standaard. Omdat dit een bijzondere titel is, wordt deze hierboven weergegeven.

Scheidingslijn.

Gouden Horusnaam

Onbekend


Gouden Horusnaam
De Gouden Horusnaam wordt ingeleid door de titel Bik-neboe: een Horusvalk boven de hiëroglief voor Goud. Bik-neboe staat daarom voor Gouden Valk, maar de betekenis is onzeker. Net zoals de Beide Meesteressennaam wordt deze naam gewoonlijk niet in een cartouche of Serech geschreven.
De godin Hathor werd ook wel ‘De Gouden’ genoemd.

Scheidingslijn.

TroonnaamUitspraak: Meroe bia
Vertaling: Die de mijnstreek bemint.


Troonnaam (prenomen)
De troonnaam volgt op de eretitel Nesoe-bity, hetgeen letterlijk betekent: Hij die tot de biesplant behoort en die tot de bij behoort. Deze titel wordt vertaald met de koning van Opper- en Neder-Egypte.

Scheidingslijn.