Ramses III

Ramses III, Fitzwilliammuseum, Cambridge.
Ramses III,
Fitzwilliam Museum, Cambridge.

Ramses III was de tweede vorst van de 20ste dynastie.

Hij was de zoon van Sethnacht en koningin Teje. Over de afkomst van zijn vader Sethnacht is niet veel bekend. Het onderdeel Seth uit zijn naam doet vermoeden dat hij uit het noorden van Egypte afkomstig was.

Vanwege een economische crisis kon Ramses III in zijn 29ste regeringsjaar de graanrantsoenen niet betalen voor de arbeiders die werkten in het Dal der Koningen. Uit ontevredenheid legden de arbeiders het werk neer. Deze staking is de eerste vastgelegde staking uit de geschiedenis.

Lees meer over Ramses III op onze website www.kemet.nl

Scheidingslijn.

Regering: 1186 – 1154 v.Chr.
Graf: KV 11
Mummie: Caïro

Scheidingslijn tabel en Horusnaam.

HorusnaamUitspraak: Ka nechet aä nesyt
Vertaling: De sterke stier, groot in koningschap.

Horusnaam
De Horusnaam is de oudste naam van een farao. Deze naam wordt ingeleid met de titel Her, wat Horus betekent. De levende koning wordt gelijkgesteld aan Horus, de god met de valkenkop. Als verticale kolommen staan weergegeven, dan wordt de Horusnaam in een ‘Serech’, de zogenoemde paleisfaçade, geschreven. Daar boven staat de valkgod Horus met of zonder dubbele kroon afgebeeld.

Scheidingslijn.

Beide MeesteressennaamUitspraak: Wer heboe sed mi Tatjenen
Vertaling: Groot aan sed-festivals, zoals Tatjenen.


Beide Meesteressennaam (nebtynaam)
De beide meesteressen zijn de beschermgodinnen van de Egyptische koningskronen. De Beide Meesteressennaam wordt ingeleid met de titel Nebty. Dat betekent De beide meesteressen. Het zijn de giergodin Nechbet uit El-Kab in het zuiden en de slanggodin Wadjet uit Boeto in het noorden.

Scheidingslijn.

Gouden HorusnaamUitspraak: Weser renepoet, mi Item
Vertaling: Groot aan jaren, zoals Atoem.


Gouden Horusnaam
De Gouden Horusnaam wordt ingeleid door de titel Bik-neboe: een Horusvalk boven de hiëroglief voor Goud. Bik-neboe staat daarom voor Gouden Valk, maar de betekenis is onzeker. Net zoals de Beide Meesteressennaam wordt deze naam gewoonlijk niet in een cartouche of Serech geschreven.
De godin Hathor werd ook wel ‘De Gouden’ genoemd.

Scheidingslijn.

TroonnaamUitspraak: Weser Maät Ra mery Imen
Vertaling: Machtig is de Maät van Ra, geliefd door Amon.


Troonnaam (prenomen)
De troonnaam volgt op de eretitel Nesoe-bity, hetgeen letterlijk betekent: Hij die tot de biesplant behoort en die tot de bij behoort. Deze titel wordt vertaald met de koning van Opper- en Neder-Egypte. Vaak wordt in deze naam, die de koning vanaf zijn troonsbestijging aanneemt, de zonnegod Ra genoemd.

Scheidingslijn.

GeboortenaamUitspraak: Ra messoe heka ioenoe
Vertaling: Ra heeft hem geschapen, heerser van Heliopolis.

Geboortenaam (nomen)
De Geboortenaam volgt op de eretitel Sa-Ra, wat Zoon van Ra betekent. Deze naam wordt al vanaf zijn geboorte door de koning gedragen. In de dynastische traditie wordt de naam vaak van vader op zoon overgedragen. Duidelijke voorbeelden zijn de Zoon van Ra-namen uit de twaalfde dynastie: Amenemhat en Senwosret, uit de achttiende dynastie: Amenhotep en Thoetmoses en uit de negentiende en twintigste dynastie: Sethy en Ramses.

Scheidingslijn.