Thoetmoses III

Thoetmoses III, Luxor museum, Loeksor.
Thoetmoses III,
Luxor Museum, Loeksor.

Thoetmoses III was de zesde vorst van de 18de dynastie.

Toen zijn vader Thoetmoses II al jong stierf, was Thoetmoses III nog te jong om de troon te bestijgen. Daarom trad koningin Hatsjepsoet als regentes op. Pas toen zij in het 22ste regeringsjaar overleed, kwam hij zelf pas echt aan de macht. Hij voerde vele succesvolle militaire campagnes in Syrië waardoor de rijkdommen Egypte binnenstroomden. Die gebruikte hij onder andere door de tempel in Karnak uit te breiden.

Lees meer over Thoetmoses III op onze website www.kemet.nl

Scheidingslijn.

Regering: 1479 – 1425 v.Chr.
Graf: KV 34
Mummie: Caïro

Scheidingslijn tabel en Horusnaam.

HorusnaamUitspraak: Ka nechet cha em Waset
Vertaling: De sterke stier, die verschijnt in Thebe.

Horusnaam
De Horusnaam is de oudste naam van een farao. Deze naam wordt ingeleid met de titel Her, wat Horus betekent. De levende koning wordt gelijkgesteld aan Horus, de god met de valkenkop. Als verticale kolommen staan weergegeven, dan wordt de Horusnaam in een ‘Serech’, de zogenoemde paleisfaçade, geschreven. Daar boven staat de valkgod Horus met of zonder dubbele kroon afgebeeld.

Scheidingslijn.

Beide MeesteressennaamUitspraak: Wah nesyt
Vertaling: Langdurig van koningschap.


Beide Meesteressennaam (nebtynaam)
De beide meesteressen zijn de beschermgodinnen van de Egyptische koningskronen. De Beide Meesteressennaam wordt ingeleid met de titel Nebty. Dat betekent De beide meesteressen. Het zijn de giergodin Nechbet uit El-Kab in het zuiden en de slanggodin Wadjet uit Boeto in het noorden.

Scheidingslijn.

Gouden HorusnaamUitspraak: Djeser chaoe
Vertaling: Heilig aan verschijningen.


Gouden Horusnaam
De Gouden Horusnaam wordt ingeleid door de titel Bik-neboe: een Horusvalk boven de hiëroglief voor Goud. Bik-neboe staat daarom voor Gouden Valk, maar de betekenis is onzeker. Net zoals de Beide Meesteressennaam wordt deze naam gewoonlijk niet in een cartouche of Serech geschreven.
De godin Hathor werd ook wel ‘De Gouden’ genoemd.

Scheidingslijn.

TroonnaamUitspraak: Men cheper Ra
Vertaling: Blijvend is het ontstaan van Ra.


Troonnaam (prenomen)
De troonnaam volgt op de eretitel Nesoe-bity, hetgeen letterlijk betekent: Hij die tot de biesplant behoort en die tot de bij behoort. Deze titel wordt vertaald met de koning van Opper- en Neder-Egypte. Vaak wordt in deze naam, die de koning vanaf zijn troonsbestijging aanneemt, de zonnegod Ra genoemd.

Scheidingslijn.

GeboortenaamUitspraak: Djehoety mesoe
Vertaling: Thot is geboren.

Geboortenaam (nomen)
De Geboortenaam volgt op de eretitel Sa-Ra, wat Zoon van Ra betekent. Deze naam wordt al vanaf zijn geboorte door de koning gedragen. In de dynastische traditie wordt de naam vaak van vader op zoon overgedragen. Duidelijke voorbeelden zijn de Zoon van Ra-namen uit de twaalfde dynastie: Amenemhat en Senwosret, uit de achttiende dynastie: Amenhotep en Thoetmoses en uit de negentiende en twintigste dynastie: Sethy en Ramses.

Scheidingslijn.