Thoetmoses III

Thoetmoses III was de vijfde vorst van de 18de dynastie.
Regering: 1479- 1425 v. Chr. Horustitel en -naam:

Ka nechet Chaëmwaset

Beide meesteressentitel en -naam:

nebty: Wah nesyt


Tombe Graf: KV34

Gouden Horustitel en -naam:

bik-neboe: Djeserchaoe


mummie Mummie:  Caïro

Troontitel en -naam:

nesoe-bity:  Mencheperra


Geboortetitel en -naam:

sa-ra:  Djehoetymes


Afbeelding

Thoetmoses III, Luxor museum

Achtergrondinformatie

Toen zijn vader Thoetmoses II al jong stierf, was Thoetmoses III nog te jong om de troon te bestijgen. Daarom trad koningin Hatsjepsoet als regentes op. Pas toen zij in het 22ste regeringsjaar overleed, kwam Thoetmoses III zelf pas echt aan de macht. Hij voerde vele succesvolle militaire campagnes in Syrië waardoor de rijkdommen Egypte binnenstroomden. Die gebruikte hij onder andere door de tempel in Karnak uit te breiden.

Lees meer over Thoetmoses III op onze website www.kemet.nl.