Derde Tussenperiode

Dit deel van de koningslijst bevat de namen van alle nu bekende vorsten van de Derde Tussenperiode.

Derde tussenperiode: 21ste – 26ste dynastie. 1070-525
21ste dynastie (Thebe). 1070-946
Horusnaam (H) of troonnaam Geboortenaam Regeerperiode Regeringsjaren
Hemnetjertepyënamon Herihor 1073-1058 15

Pinodjem in aanbidding voor Osiris, Egyptisch Museum Caïro

Pinodjem I in aanbidding voor Osiris,
Egyptisch Museum Caïro

Chacheperra-Setepenamon Pinodjem I 1058-1036 23
Hemnetjertepyënamon Mencheperra 1036-995 41
? Nesibanebdjedet II 995-993 2
21ste dynastie (Tanis). 1073-948
Horusnaam (H) of troonnaam Geboortenaam Regeerperiode Regeringsjaren
Hedjcheperra-Setepenra Nesibanebdjedet I (Smendes) 1073-1049 25

Pasebachanioet I, Egyptisch Museum Caïro

Pasebachanioet I, Egyptisch Museum Caïro

Neferkara-Hekawaset Amenemnisoe 1049-1046 3
Aächeperra-Setepenamon Pasebachanioet I 1046-998 48
Oesermaätra-Setepenamon Amenemope 998-989 9
Aächeperra-Setepenra Osorkon de oudere 989-983 6
Netjercheperra-Meriamon Siamon 983-964 19
Titcheperoera-Setepenra Pasebachanioet II 964-948 16
22ste dynastie (Tanis). 948-715
Horusnaam (H) of troonnaam Geboortenaam Regeerperiode Regeringsjaren
Hedjcheperra-Setepenra Sjosjenq I 948-927 21

Osorkon I, Louvre Parijs

Osorkon I,
Louvre Parijs

Sechemcheperra-Setepenra Osorkon I 927-892 35
Hekacheperra-Setepenra Sjosjenq II (C) 895-895 1
Hedjcheperra-Setepenra Takelot I 892-877 15
Oesermaätra-Setepenamon Osorkon II 877-838 39
Oesermaätra-Setepenra Sjosjenq III 838-798 40
Hedjcheperra-Setepenra Sjosjenq IV 798-786 13
Oesermaätra-Setepenamon Pimay 786-780 6
Acheperra Sjosjenq V 780-743 37
Sehetepibenra Pedoebast II 743-733 10
Acheperra Setepenamon Osorkon IV 733-715 18
22ste dynastie (Thebe).
Verschillende hogepriesters in Thebe, Memfis en Herakleopolis, zoals Ioepoet en Ioelot. Allen waren zij zonen van op dat moment regerende vorsten. De eerste Thebaanse hogepriester die zelf de titel van vorst opeiste was Harsiese.
23ste dynastie (Thebe). 867-724
Horusnaam (H) of troonnaam Geboortenaam Regeerperiode Regeringsjaren
Hedjcheperra-Setepamon Harsiese 867-857 10
Hedjcheperra-Setepenra Takelot II 841-815 26
Oesermaätra-Setepenamon Pedoebast I 830-799 25
? Ioepoet I (C) 815-813 2
Oesermaätra-Setepenamon Osorkon III 797-767 27
Oesermaätra Takelot III 774-759 15
Oesermaätra-Setepenamon Roedjamon 759-739 20
? Iny 739-734 5
Neferkara Peftjaoeybast 734-724 10
23ste dynastie. 743-715
Horusnaam (H) of troonnaam Geboortenaam Regeerperiode Regeringsjaren
Sehetepibenra Pedoebast II 743-733 10
Acheperra Setepenamon Osorkon IV 773-715 18
24ste dynastie. 731-717
Horusnaam (H) of troonnaam Geboortenaam Regeerperiode Regeringsjaren
Sjepsesra Tefnacht 731-723 8
Wahkara Bakenrenef 723-727 6
25ste dynastie. 752-656
Horusnaam (H) of troonnaam Geboortenaam Regeerperiode Regeringsjaren
Seneferra Pianchy 752-722 31

Taharqa offert wijn aan Hemen, Louvre Parijs

Taharqa offert wijn aan Hemen,
Louvre Parijs

Neferkara Sjabaka 722-707 15
Djedkara Sjabataka 707-690 17
Choenefertoemra Taharqa 690-664 26
Bakara Tantamani 664-656 8
26ste dynastie. 664-525
Horusnaam (H) of troonnaam Geboortenaam Regeerperiode Regeringsjaren
Wahibra Psammetichos I 664-610 54

Ahmose II, Neues Museum Berlijn

Ahmose II,
Neues Museum Berlijn

Wehemibra Nekaoe II 610-595 15
Neferibra Psammetichos II 595-589 6
Haaibra Wahibra 589-570 19
Chnemibra Ahmose II 570-526 44
Anchaenra Psammetichos III 526-525 1