Pinodjem I

Pinodjem I was de tweede vorst van de 21ste Thebaanse dynastie.
Regering: 1058-1036 Horustitel en -naam:

Ka-nechet chaemwaset

Beide meesteressentitel en -naam:

Onbekend

Tombe Graf: DB-320 bekijk op google earth

Gouden Horustitel en -naam:

Onbekend

mummie Mummie: Verdwenen

Troontitel en -naam:

Nesoe-bity: Cheperchara-setepenimen


Geboortetitel en -naam: Sa-Ra: Paynedjem mery-imen

Afbeelding

Pinodjem in aanbidding voor Osiris, Egyptisch Museum Caïro

Verantwoording / achtergrondinformatie

Tijdens de regering van Nesibanebdjedet I in Tanis was Pinodjem I de hogepriester van Amon in Thebe. Hij was ontevreden over het feit dat Nesibanebdjedet I zich nauwelijks bekommerde om het zuiden. Daarom besloot hij om zijn eigen regering te vormen in het zuiden van Egypte. Zijn mummie werd in 1881 in het verzamelgraf DB320 gevonden maar verdween na het uitpakken op mysterieuze wijze. 

Lees meer over  Pinodjem I op onze website www.kemet.nl.