Pinodjem I

Pinodjem in aanbidding voor Osiris,  Egyptisch Museum, Caïro.
Pinodjem in aanbidding voor Osiris,
Egyptisch Museum, Caïro.

Pinodjem I was de tweede vorst van de 21ste dynastie.

Tijdens de regering van Nesibanebdjedet I in Tanis was Pinodjem I de hogepriester van Amon in Thebe. Hij was ontevreden over het feit dat Nesibanebdjedet I zich nauwelijks bekommerde om het zuiden. Daarom besloot hij om zijn eigen regering te vormen in het zuiden van Egypte. Zijn mummie werd in 1881 in het verzamelgraf DB 320 gevonden maar verdween na het uitpakken op mysterieuze wijze. 

Lees meer over Pinodjem op onze website www.kemet.nl

Scheidingslijn.

Regering: 1058 – 1036 v.Chr.
Graf: DB 320
Mummie: Verdwenen

Scheidingslijn tabel en Horusnaam.

HorusnaamUitspraak: Ka nechet cha em waset
Vertaling: De sterke stier, die verschijnt in Thebe.

Horusnaam
De Horusnaam is de oudste naam van een farao. Deze naam wordt ingeleid met de titel Her, wat Horus betekent. De levende koning wordt gelijkgesteld aan Horus, de god met de valkenkop. Als verticale kolommen staan weergegeven, dan wordt de Horusnaam in een ‘Serech’, de zogenoemde paleisfaçade, geschreven. Daar boven staat de valkgod Horus met of zonder dubbele kroon afgebeeld.

Scheidingslijn.

Beide Meesteressennaam

Onbekend


Beide Meesteressennaam (nebtynaam)
De beide meesteressen zijn de beschermgodinnen van de Egyptische koningskronen. De Beide Meesteressennaam wordt ingeleid met de titel Nebty. Dat betekent De beide meesteressen. Het zijn de giergodin Nechbet uit El-Kab in het zuiden en de slanggodin Wadjet uit Boeto in het noorden.

Scheidingslijn.

Gouden Horusnaam

Onbekend


Gouden Horusnaam
De Gouden Horusnaam wordt ingeleid door de titel Bik-neboe: een Horusvalk boven de hiëroglief voor Goud. Bik-neboe staat daarom voor Gouden Valk, maar de betekenis is onzeker. Net zoals de Beide Meesteressennaam wordt deze naam gewoonlijk niet in een cartouche of Serech geschreven.
De godin Hathor werd ook wel ‘De Gouden’ genoemd.

Scheidingslijn.

TroonnaamUitspraak: Cheper cha Ra setep en Imen
Vertaling: De verschijning van Ra ontstaat, uitverkorene van Amon.


Troonnaam (prenomen)
De troonnaam volgt op de eretitel Nesoe-bity, hetgeen letterlijk betekent: Hij die tot de biesplant behoort en die tot de bij behoort. Deze titel wordt vertaald met de koning van Opper- en Neder-Egypte. Vaak wordt in deze naam, die de koning vanaf zijn troonsbestijging aanneemt, de zonnegod Ra genoemd.

Scheidingslijn.

GeboortenaamUitspraak: Pay nedjem mery Imen
Vertaling: De aangename, geliefd door Amon.

Geboortenaam (nomen)
De Geboortenaam volgt op de eretitel Sa-Ra, wat Zoon van Ra betekent. Deze naam wordt al vanaf zijn geboorte door de koning gedragen. In de dynastische traditie wordt de naam vaak van vader op zoon overgedragen. Duidelijke voorbeelden zijn de Zoon van Ra-namen uit de twaalfde dynastie: Amenemhat en Senwosret, uit de achttiende dynastie: Amenhotep en Thoetmoses en uit de negentiende en twintigste dynastie: Sethy en Ramses.

Scheidingslijn.