Oenas

Oenas gezoogd door een godin. Dodentempel, Sakkara.
Oenas gezoogd door een godin.
Dodentempel, Sakkara.

Oenas was de laatste vorst van de 5de dynastie. Over zijn antecedenten is helaas niets bekend. Van een aantal van zijn familieleden is bekend dat ze rondom zijn piramide zijn begraven. Zijn twee echtgenotes Nebet en Chenoet zijn begraven in mastaba’s ten noorden van zijn dodentempel. Het lijkt erop dat hij geen directe troonopvolger had, want zijn zoon Ptahsjepses overleed eerder dan zijn vader. Dit leidde tot een korte periode van politieke onrust. De piramide van Oenas bevindt zich op de begraafplaats van Sakkara en is de eerste piramide die werd voorzien van zogenaamde Piramideteksten. In totaal zijn er 283 formules aangetroffen in de piramide van Oenas. Lees meer over deze vorst op onze website www.kemet.nl

Scheidingslijn.

Regering: 2375 – 2345 v.Chr.
Graf: Sakkara
Mummie: Caïro

Scheidingslijn tabel en Horusnaam.

HorusnaamUitspraak: Wadj taoey
Vertaling: De beide landen zijn welvarend.

Horusnaam
De Horusnaam is de oudste naam van een farao. Deze naam wordt ingeleid met de titel Her, wat Horus betekent. De levende koning wordt gelijkgesteld aan Horus, de god met de valkenkop. Als verticale kolommen staan weergegeven, dan wordt de Horusnaam in een ‘Serech’, de zogenoemde paleisfaçade, geschreven. Daar boven staat de valkgod Horus met of zonder dubbele kroon afgebeeld.

Scheidingslijn.

Beide MeesteressennaamUitspraak: Wadj em
Vertaling: Hij die floreert door (de beide meesteressen).


Beide Meesteressennaam (nebtynaam)
De beide meesteressen zijn de beschermgodinnen van de Egyptische koningskronen. De Beide Meesteressennaam wordt ingeleid met de titel Nebty. Dat betekent De beide meesteressen. Het zijn de giergodin Nechbet uit El-Kab in het zuiden en de slanggodin Wadjet uit Boeto in het noorden.

Scheidingslijn.

Gouden HorusnaamUitspraak: Wadj
Vertaling: De florerende (gouden valk).


Gouden Horusnaam
De Gouden Horusnaam wordt ingeleid door de titel Bik-neboe: een Horusvalk boven de hiëroglief voor Goud. Bik-neboe staat daarom voor Gouden Valk, maar de betekenis is onzeker. Net zoals de Beide Meesteressennaam wordt deze naam gewoonlijk niet in een cartouche of Serech geschreven.
De godin Hathor werd ook wel ‘De Gouden’ genoemd.

Scheidingslijn.

TroonnaamUitspraak: Wenis
Vertaling: Oenas


Troonnaam (prenomen)
De troonnaam volgt op de eretitel Nesoe-bity, hetgeen letterlijk betekent: Hij die tot de biesplant behoort en die tot de bij behoort. Deze titel wordt vertaald met de koning van Opper- en Neder-Egypte. Vaak wordt in deze naam, die de koning vanaf zijn troonsbestijging aanneemt, de zonnegod Ra genoemd.

Scheidingslijn.

GeboortenaamUitspraak: Wenis
Vertaling: Oenas

Geboortenaam (nomen)
De Geboortenaam volgt op de eretitel Sa-Ra, wat Zoon van Ra betekent. Deze naam wordt al vanaf zijn geboorte door de koning gedragen. In de dynastische traditie wordt de naam vaak van vader op zoon overgedragen. Duidelijke voorbeelden zijn de Zoon van Ra-namen uit de twaalfde dynastie: Amenemhat en Senwosret, uit de achttiende dynastie: Amenhotep en Thoetmoses en uit de negentiende en twintigste dynastie: Sethy en Ramses.

Scheidingslijn.