Toetanchamon

De paspop van Toetanchamon, Egyptisch museum, Caïro.
De paspop van Toetanchamon,
Egyptisch Museum, Caïro.

Toetanchamon was de twaalfde vorst van de 18de dynastie.

Toetanchamon geniet wereldwijde bekendheid vanwege de vondst van zijn tombe in het Dal der Koningen. Maar verder is hij een raadselachtig persoon. Hij werd rond het tiende regeringsjaar van Achnaton geboren onder de naam Toetanchaton, vermoedelijk in Achetaton (het tegenwoordige Tell el-Amarna). Er is de afgelopen jaren discussie geweest of Toetanchamon wel of niet van koninklijke afkomst was. Zijn meest aannemelijke vader is Achnaton en ook de identiteit van zijn moeder is onzeker. De grote koninklijke echtgenote van Achnaton, Nefertiti, heeft waarschijnlijk geen zonen gekregen, maar zij was niet de enige echtgenote van Achnaton. Een vrouw met de naam Kiya wordt ‘de zeer geliefde vrouw van de koning van Opper- en Neder-Egypte’ genoemd. Zij is daarom ook een goede kandidate voor het moederschap van Toetanchamon.

Lees meer over Toetanchamon op onze website www.kemet.nl.

Scheidingslijn.

Regering: 1334 – 1324 v.Chr.
Graf: KV 62
Mummie: KV 62

Scheidingslijn tabel en Horusnaam.

HorusnaamUitspraak: Ka nechet toet mesoet
Vertaling: De sterke stier, volkomen aan geboorte.

Horusnaam
De Horusnaam is de oudste naam van een farao. Deze naam wordt ingeleid met de titel Her, wat Horus betekent. De levende koning wordt gelijkgesteld aan Horus, de god met de valkenkop. Als verticale kolommen staan weergegeven, dan wordt de Horusnaam in een ‘Serech’, de zogenoemde paleisfaçade, geschreven. Daar boven staat de valkgod Horus met of zonder dubbele kroon afgebeeld.

Scheidingslijn.

Beide MeesteressennaamUitspraak: Nefer hepoe segereh taoey
Vertaling: Die van de perfecte wetten, die rust brengt in beide landen.


Beide Meesteressennaam (nebtynaam)
De beide meesteressen zijn de beschermgodinnen van de Egyptische koningskronen. De Beide Meesteressennaam wordt ingeleid met de titel Nebty. Dat betekent De beide meesteressen. Het zijn de giergodin Nechbet uit El-Kab in het zuiden en de slanggodin Wadjet uit Boeto in het noorden.

Scheidingslijn.

Gouden HorusnaamUitspraak: Wetjes chaoe sehetep netjeroe
Vertaling: Verheven aan verschijningen, die de goden tevreden stelt.


Gouden Horusnaam
De Gouden Horusnaam wordt ingeleid door de titel Bik-neboe: een Horusvalk boven de hiëroglief voor Goud. Bik-neboe staat daarom voor Gouden Valk, maar de betekenis is onzeker. Net zoals de Beide Meesteressennaam wordt deze naam gewoonlijk niet in een cartouche of Serech geschreven.
De godin Hathor werd ook wel ‘De Gouden’ genoemd.

Scheidingslijn.

TroonnaamUitspraak: Neb cheperoe Ra
Vertaling: Heer van de ontstaansvorm van Ra.


Troonnaam (prenomen)
De troonnaam volgt op de eretitel Nesoe-bity, hetgeen letterlijk betekent: Hij die tot de biesplant behoort en die tot de bij behoort. Deze titel wordt vertaald met de koning van Opper- en Neder-Egypte. Vaak wordt in deze naam, die de koning vanaf zijn troonsbestijging aanneemt, de zonnegod Ra genoemd.

Scheidingslijn.

GeboortenaamUitspraak: Toet anch Imen
Vertaling: Levend evenbeeld van Amon.

Geboortenaam (nomen)
De Geboortenaam volgt op de eretitel Sa-Ra, wat Zoon van Ra betekent. Deze naam wordt al vanaf zijn geboorte door de koning gedragen. In de dynastische traditie wordt de naam vaak van vader op zoon overgedragen. Duidelijke voorbeelden zijn de Zoon van Ra-namen uit de twaalfde dynastie: Amenemhat en Senwosret, uit de achttiende dynastie: Amenhotep en Thoetmoses en uit de negentiende en twintigste dynastie: Sethy en Ramses.

Scheidingslijn.