Sethy I

Amon met het gelaat van Sethy I, privéverzameling.
Amon met het gelaat van Sethy I,
privéverzameling.

Sethy I was de tweede vorst van de 19de dynastie.

Sethy I was al volwassen toen zijn vader Ramses I koning werd. Ramses I benoemde hem tot vizier en opperbevelhebber van het leger. Toen Ramses I na een tweejarige regeerperiode overleed, werd Sethy I farao. Hij begon aan een grote operatie om Egypte verder te laten herstellen van de Amarnaperiode.

Lees meer over deze vorst op www.kemet.nl

Scheidingslijn.

Regering: 1289 – 1279 v.Chr.
Graf: KV 17
Mummie: Caïro

Scheidingslijn tabel en Horusnaam.

HorusnaamUitspraak: Ka nechet cha em Waset seänch taoey
Vertaling: De sterke stier, verschijnend in Thebe,
die de beide landen onderhoudt.

Horusnaam
De Horusnaam is de oudste naam van een farao. Deze naam wordt ingeleid met de titel Her, wat Horus betekent. De levende koning wordt gelijkgesteld aan Horus, de god met de valkenkop. Als verticale kolommen staan weergegeven, dan wordt de Horusnaam in een ‘Serech’, de zogenoemde paleisfaçade, geschreven. Daar boven staat de valkgod Horus met of zonder dubbele kroon afgebeeld.

Scheidingslijn.

Beide MeesteressennaamUitspraak: Wehem mesoet sechem chepesj der pedjet 9
Vertaling: Herhalend van geboortes, de machtige arm
die de 9 boogvolkeren afslaat.


Beide Meesteressennaam (nebtynaam)
De beide meesteressen zijn de beschermgodinnen van de Egyptische koningskronen. De Beide Meesteressennaam wordt ingeleid met de titel Nebty. Dat betekent De beide meesteressen. Het zijn de giergodin Nechbet uit El-Kab in het zuiden en de slanggodin Wadjet uit Boeto in het noorden.

Scheidingslijn.

Gouden HorusnaamUitspraak: Wehem chaoe weser pedoet em taoe neboe
Vertaling: Herhalend aan verschijningen,
sterk aan troepen in alle landen.


Gouden Horusnaam
De Gouden Horusnaam wordt ingeleid door de titel Bik-neboe: een Horusvalk boven de hiëroglief voor Goud. Bik-neboe staat daarom voor Gouden Valk, maar de betekenis is onzeker. Net zoals de Beide Meesteressennaam wordt deze naam gewoonlijk niet in een cartouche of Serech geschreven.
De godin Hathor werd ook wel ‘De Gouden’ genoemd.

Scheidingslijn.

TroonnaamUitspraak: Men Maät Ra
Vertaling: Blijvend is de waarheid van Ra.


Troonnaam (prenomen)
De troonnaam volgt op de eretitel Nesoe-bity, hetgeen letterlijk betekent: Hij die tot de biesplant behoort en die tot de bij behoort. Deze titel wordt vertaald met de koning van Opper- en Neder-Egypte. Vaak wordt in deze naam, die de koning vanaf zijn troonsbestijging aanneemt, de zonnegod Ra genoemd.

Scheidingslijn.

GeboortenaamUitspraak: Sethy mer en Peteh
Vertaling: Sethy, geliefd door Ptah.

Geboortenaam (nomen)
De Geboortenaam volgt op de eretitel Sa-Ra, wat Zoon van Ra betekent. Deze naam wordt al vanaf zijn geboorte door de koning gedragen. In de dynastische traditie wordt de naam vaak van vader op zoon overgedragen. Duidelijke voorbeelden zijn de Zoon van Ra-namen uit de twaalfde dynastie: Amenemhat en Senwosret, uit de achttiende dynastie: Amenhotep en Thoetmoses en uit de negentiende en twintigste dynastie: Sethy en Ramses.

De toevoeging mer en Peteh is een epitheton dat vaak weggelaten wordt.

Scheidingslijn.