Semerchet

Potscherf met de Horusnaam van Semerchet. Petrie Museum, Londen.
Potscherf met de Horusnaam
van Semerchet.
Petrie Museum, Londen.

Semerchet was de achtste vorst van de 1ste dynastie. In deze dynastie vormt de Zoon van Ra-naam, ook wel de Geboortenaam, nog geen onderdeel van de titulatuur.

Uit de gegevens op de steen van Palermo kan worden afgeleid dat Semerchet ongeveer 9 jaar regeerde. Tijdens zijn regering raakt de nebty-naam als aparte koninklijke titel definitief in gebruik. Tot dan toe werd deze titel sporadisch en altijd in samenhang met de Nesoe-bity-naam gebruikt en die twee waren ook meestal hetzelfde. Van zijn Geboortenaam en zijn nebty-naam zijn verschillende varianten teruggevonden, zoals ‘Priesterfiguur’, Semempses en Semenptah. De laatste naam is zeker een synoniem van zijn troonnaam: semsem. Tegenwoordig gebruikt men de naam Iry-netjer.

Scheidingslijn.

Regering: …. – …. v.Chr.
Graf: Abydos
Mummie: Onbekend

Scheidingslijn tabel en Horusnaam.

HorusnaamUitspraak: Semer chet
Vertaling: Boezemvriend

Horusnaam
De Horusnaam is de oudste naam van een farao. Deze naam wordt ingeleid met de titel Her, wat Horus betekent. De levende koning wordt gelijkgesteld aan Horus, de god met de valkenkop. Als verticale kolommen staan weergegeven, dan wordt de Horusnaam in een ‘Serech’, de zogenoemde paleisfaçade, geschreven. Daar boven staat de valkgod Horus met of zonder dubbele kroon afgebeeld.

Scheidingslijn.

Beide MeesteressennaamUitspraak: Iry netjer
Vertaling: Toebehorend aan de god.


Beide Meesteressennaam (nebtynaam)
De beide meesteressen zijn de beschermgodinnen van de Egyptische koningskronen. De Beide Meesteressennaam wordt ingeleid met de titel Nebty. Dat betekent De beide meesteressen. Het zijn de giergodin Nechbet uit El-Kab in het zuiden en de slanggodin Wadjet uit Boeto in het noorden.

Scheidingslijn.

Gouden Horusnaam

Onbekend


Gouden Horusnaam
De Gouden Horusnaam wordt ingeleid door de titel Bik-neboe: een Horusvalk boven de hiëroglief voor Goud. Bik-neboe staat daarom voor Gouden Valk, maar de betekenis is onzeker. Net zoals de Beide Meesteressennaam wordt deze naam gewoonlijk niet in een cartouche of Serech geschreven.
De godin Hathor werd ook wel ‘De Gouden’ genoemd.

Scheidingslijn.

TroonnaamUitspraak: Semsem
Vertaling: Oudste


Troonnaam (prenomen)
De troonnaam volgt op de eretitel Nesoe-bity, hetgeen letterlijk betekent: Hij die tot de biesplant behoort en die tot de bij behoort. Deze titel wordt vertaald met de Koning van Opper- en Neder-Egypte.
Tijdens de eerste en tweede dynastie wordt als titel bij de troonnaam echter gebruikt. Deze titel wordt uitgesproken als Nesoe en vertalen we als koning. Vanaf de derde tot begin vijfde dynastie wordt zowel Nesoe als Nesoe-bity als titel gebruikt.

Scheidingslijn.