Semerchet

Potscherf met de
Horusnaam van Semerchet. Petrie Museum, Londen.

Semerchet was de achtste vorst van de 1ste dynastie. Tijdens deze dynastie werden de namen nog niet in cartouches geschreven. Dat gebeurde pas door latere geschiedschrijvers. Ook vormt de Zoon van Ra-naam, ook wel de Geboortenaam, in de 1ste dynastie nog geen onderdeel van de titulatuur.

Uit de gegevens op de steen van Palermo kan worden afgeleid dat Semerchet ongeveer 9 jaar regeerde. Tijdens zijn regering raakt de nebty-naam als aparte koninklijke titel definitief in gebruik. Tot dan toe werd deze titel sporadisch en altijd in samenhang met de Nesoe-bity-naam gebruikt en die twee waren ook meestal hetzelfde. Van zijn Geboortenaam en zijn nebty-naam zijn verschillende varianten teruggevonden, zoals ‘Priesterfiguur’, Semempses en Semenptah. De laatste naam is zeker een synoniem van zijn troonnaam: semsem. Tegenwoordig gebruikt men de naam Iry-netjer.


Regering: …. – …. v.Chr.
Graf: Abydos
Mummie: OnbekendUitspraak: Semerchet
Vertaling: Boezemvriend

Horusnaam
De oudste naam van een farao. Deze wordt ingeleid met de titel her, wat Horus betekent. De levende koning wordt gelijkgesteld aan Horus, de god met de valkenkop. Als verticale kolommen staan weergegeven, dan wordt de Horusnaam in een ‘Serech’, de zogenoemde paleisfaçade, geschreven. Daar boven staat de valkgod Horus met of zonder dubbele kroon afgebeeld.Uitspraak: Iry-netjer
Vertaling: Toebehorend aan de god.

Beide Meesteressennaam
De beide meesteressen zijn de beschermgodinnen van de Egyptische koningskronen. De naam wordt ingeleid met de titel nebty. Dat betekent De beide meesteressen. Het zijn de giergodin Nechbet uit El-Kab in het zuiden en de slanggodin Wadjet uit Boeto in het noorden.Onbekend


Gouden Horusnaam
Deze naam wordt ingeleid door de titel Bik-neboe: een Horusvalk boven de hiëroglief voor Goud.
Bik-neboe staat daarom voor Gouden Valk, maar de betekenis is onzeker. Net zoals de Beide Meesteressennaam wordt deze naam gewoonlijk niet in een cartouche of Serech geschreven.Uitspraak: Semsem
Vertaling: Oudste

Troonnaam (prenomen)
De troonnaam volgt op de eretitel Nesoe-bity, hetgeen letterlijk betekent: Hij die tot de biesplant behoort en die tot de bij behoort. Deze titel wordt vertaald met de koning van Opper- en Neder-Egypte.
Tijdens de eerste en tweede dynastie wordt als Troon titel echter gebruikt. Dit wordt uitgesproken als soe en vertalen we als koning. Vanaf de derde tot begin vijfde dynastie wordt zowel soe als Nesoe-bity als titel gebruikt.