Ameny-Qemaoe

De Amset-kanopenkruik van Ameny-Qemaoe, gevonden in zijn piramide.

Ameny-Qemaoe was de vijfde vorst van de 13de dynastie.

Hij was zeer waarschijnlijk de zoon van Amenemhat V en zijn naam luidt dan ook: Ameny’s zoon Qemaoe.

De positie van Ameny-Qemaoe in de chronologie van de 13de dynastie is zeker. Maar het is niet geheel zeker dat hij op de Turijn Canon (TC) voorkomt. Ryholt laat hem weg in zijn lijst in zijn boek uit 1997, maar James Allen en Thomas Schneider suggereren dat hij op positie 7.7 van de TC staat. De naam Amenemhat zou niet staan voor Amenemhat V maar voor Amenemhat-Qemaoe.
Er is een tablet in een privécollectie waarin de schrijfwijze van zijn Troonnaam te lezen is als Ameny-Qemahoe. Egyptoloog Hans Goedicke schreef in 1959 een artikel over dit tablet.

Lees meer over Ameny-Qemaoe op onze website www.kemet.nl


Regering: Onbekend
Graf: Dasjoer
Mummie: OnbekendOnbekend

Horusnaam
De oudste naam van een farao. Deze wordt ingeleid met de titel her, wat Horus betekent. De levende koning wordt gelijkgesteld aan Horus, de god met de valkenkop. Als verticale kolommen staan weergegeven, dan wordt de Horusnaam in een ‘Serech’, de zogenoemde paleisfaçade, geschreven. Daar boven staat de valkgod Horus met of zonder dubbele kroon afgebeeld.


Onbekend

Beide Meesteressennaam
De beide meesteressen zijn de beschermgodinnen van de Egyptische koningskronen. De naam wordt ingeleid met de titel nebty. Dat betekent De beide meesteressen. Het zijn de giergodin Nechbet uit El-Kab in het zuiden en de slanggodin Wadjet uit Boeto in het noorden.Onbekend

Gouden Horusnaam
Deze naam wordt ingeleid door de titel Bik-neboe: een Horusvalk boven de hiëroglief voor Goud.
Bik-neboe staat daarom voor Gouden Valk, maar de betekenis is onzeker. Net zoals de Beide Meesteressennaam wordt deze naam gewoonlijk niet in een cartouche of Serech geschreven.Uitspraak: Imeny (sa) Qemaoe
Vertaling: Ameny (’s zoon) Qemaoe.

Troonnaam (prenomen)
De troonnaam volgt op de eretitel Nesoe-bity, hetgeen letterlijk betekent: Hij die tot de biesplant behoort en die tot de bij behoort. Deze titel wordt vertaald met de koning van Opper- en Neder-Egypte. Vaak wordt in deze naam, die de koning vanaf zijn troonsbestijging aanneemt, de zonnegod Ra genoemd.Onbekend

Geboortenaam (nomen)
Deze naam volgt op de eretitel Sa-Ra, wat Zoon van Ra betekent. Deze naam wordt al vanaf zijn geboorte door de koning gedragen. In de dynastische traditie wordt de naam vaak van vader op zoon overgedragen. Duidelijke voorbeelden zijn de Zoon van Ra-namen uit de twaalfde dynastie: Amenemhat en Senwosret, uit de achttiende dynastie: Amenhotep en Thoetmoses en uit de negentiende en twintigste dynastie: Sethy en Ramses.