Djet

Stèle van Djet. Louvre Museum, Parijs

Djet was de vierde vorst van de 1ste dynastie. Tijdens deze dynastie werden de namen nog niet in cartouches geschreven. Dat werd door latere geschiedschrijvers gedaan. Ook vormt de Zoon van Ra-naam, ook wel de Geboortenaam, in de eerste dynastie nog geen onderdeel van de titulatuur.

Djet was zeer waarschijnlijk de zoon van zijn voorganger Djer. Zijn regeringsduur is niet precies bekend, waarschijnlijk tussen de tien en vijftien jaar. Er is discussie over de Horusnaam van Djet. Een inscriptie in de rotsen bij Sjatt el-Rigal toont een Serech met daarop een valk met een dubbele kroon. In die Serech wordt Djet’s naam geschreven als ‘Wadj’ . Dat betekent iets als ‘herwonnen kracht’.

Als deze inscriptie authentiek is, is dit de wijze waarop zijn naam werd uitgesproken en is dit het oudste voorbeeld waarbij de twee kronen van Opper- en Neder-Egypte werden gecombineerd.


Regering: …. – …. v.Chr.
Graf: Abydos
Mummie: Onbekend

Uitspraak: Dje(t)
Vertaling: Cobra

Horusnaam
De oudste naam van een farao. Deze wordt ingeleid met de titel her, wat Horus betekent. De levende koning wordt gelijkgesteld aan Horus, de god met de valkenkop. Als verticale kolommen staan weergegeven, dan wordt de Horusnaam in een ‘Serech’, de zogenoemde paleisfaçade, geschreven. Daar boven staat de valkgod Horus met of zonder dubbele kroon afgebeeld.

Uitspraak: Iterty
Vertaling: De beide rijkskapellen.

Beide Meesteressennaam
De beide meesteressen zijn de beschermgodinnen van de Egyptische koningskronen. De naam wordt ingeleid met de titel nebty. Dat betekent De beide meesteressen. Het zijn de giergodin Nechbet uit El-Kab in het zuiden en de slanggodin Wadjet uit Boeto in het noorden.

Onbekend
Gouden Horusnaam
Deze naam wordt ingeleid door de titel Bik-neboe: een Horusvalk boven de hiëroglief voor Goud.
Bik-neboe staat daarom voor Gouden Valk, maar de betekenis is onzeker. Net zoals de Beide Meesteressennaam wordt deze naam gewoonlijk niet in een cartouche of Serech geschreven.Uitspraak: Ita

Troonnaam (prenomen)
De troonnaam volgt op de eretitel Nesoe-bity, hetgeen letterlijk betekent: Hij die tot de biesplant behoort en die tot de bij behoort. Deze titel wordt vertaald met de koning van Opper- en Neder-Egypte.
Tijdens de eerste en tweede dynastie wordt als Troon titel echter gebruikt. Dit wordt uitgesproken als soe en vertalen we als koning. Vanaf de derde tot begin vijfde dynastie wordt zowel soe als Nesoe-bity als titel gebruikt.