Horemheb

Horemheb, Kunsthistorisches Museum, Wenen.
Horemheb,
Kunsthistorisches Museum, Wenen.

Horemheb was de laatste vorst van de 18de dynastie.

Hij was niet van koninklijke bloede. Wel is bekend dat hij generaal was onder Toetanchamon. Jacobus van Dijk geeft in zijn publicatie: “New Evidence on the Length of the Reign of Horemheb” [2010] een regeerperiode van 14 jaar voor Horemheb, in plaats van 29 jaar. Van Dijk voert twee bewijzen aan: er zijn geen potscherven gevonden met een hoger regeringsjaar dan 14. En waarom is zijn tombe niet af terwijl hij zo lang (29 jaar) regeerde? Wij krijgen deze regeerperiode vooralsnog niet ingepast in de chronologie van de 18de-20ste dynastie, dus we houden als regeerperiode vooralsnog 29 jaar aan.

Lees meer over Horemheb op onze website www.kemet.nl

Scheidingslijn.

Regering: 1320 – 1291 v.Chr.
Graf: KV 57
Mummie: Onbekend

Scheidingslijn tabel en Horusnaam.

HorusnaamUitspraak: Ka nechet seped secheroe
Vertaling: De sterke stier, wiens plannen uitstekend zijn.

Horusnaam
De Horusnaam is de oudste naam van een farao. Deze naam wordt ingeleid met de titel Her, wat Horus betekent. De levende koning wordt gelijkgesteld aan Horus, de god met de valkenkop. Als verticale kolommen staan weergegeven, dan wordt de Horusnaam in een ‘Serech’, de zogenoemde paleisfaçade, geschreven. Daar boven staat de valkgod Horus met of zonder dubbele kroon afgebeeld.

Scheidingslijn.

Beide MeesteressennaamUitspraak: Wer biaoet em ipetsoet
Vertaling: Groot aan wonderen in Karnak.


Beide Meesteressennaam (nebtynaam)
De beide meesteressen zijn de beschermgodinnen van de Egyptische koningskronen. De Beide Meesteressennaam wordt ingeleid met de titel Nebty. Dat betekent De beide meesteressen. Het zijn de giergodin Nechbet uit El-Kab in het zuiden en de slanggodin Wadjet uit Boeto in het noorden.

Scheidingslijn.

Gouden HorusnaamUitspraak: Heroe her Maät secheper taoey
Vertaling: Die met (de godin) Maät tevreden is, die de beide landen doet ontstaan.

Scheidingslijn.

TroonnaamUitspraak: Djeser cheperoe Ra setep en Ra
Vertaling: Heilig is de ontstaansvorm van Ra, uitverkorene van Ra.


Troonnaam (prenomen)
De troonnaam volgt op de eretitel Nesoe-bity, hetgeen letterlijk betekent: Hij die tot de biesplant behoort en die tot de bij behoort. Deze titel wordt vertaald met de koning van Opper- en Neder-Egypte. Vaak wordt in deze naam, die de koning vanaf zijn troonsbestijging aanneemt, de zonnegod Ra genoemd.

De toevoeging setep en Ra is een epitheton, dat vaak weggelaten wordt.

Scheidingslijn.

GeboortenaamUitspraak: Her em heb mery Imen
Vertaling: Horemheb, geliefd door Amon.

Geboortenaam (nomen)
De Geboortenaam volgt op de eretitel Sa-Ra, wat Zoon van Ra betekent. Deze naam wordt al vanaf zijn geboorte door de koning gedragen. In de dynastische traditie wordt de naam vaak van vader op zoon overgedragen. Duidelijke voorbeelden zijn de Zoon van Ra-namen uit de twaalfde dynastie: Amenemhat en Senwosret, uit de achttiende dynastie: Amenhotep en Thoetmoses en uit de negentiende en twintigste dynastie: Sethy en Ramses.

De toevoeging mery Imen is een epitheton, dat vaak weggelaten wordt.

Scheidingslijn.