Ramses I

Ramses I als vizier. Egyptisch Museum, Caïro.
Ramses I als vizier.
Egyptisch Museum, Caïro.

Ramses I was de eerste vorst van de 19de dynastie.

Paramessoe, zoals hij voor zijn kroning heette, was afkomstig uit de noordoostelijke Delta. Net als zijn vader maakte hij carrière in het leger. Tijdens de regering van Horemheb was hij de opperbevelhebber van het Egyptische leger. Later werd hij vizier. Horemheb, die kinderloos bleef, wees Paramessoe aan als zijn opvolger. Dit was een bewuste keuze aangezien Paramessoe al een volwassen zoon en kleinzoon had. Hiermee zou dezelfde dynastie Egypte kunnen leiden. Daarnaast had Paramessoe waarschijnlijk dezelfde opvattingen over het bestuur en de religie als Horemheb.

Lees meer over Ramses I op onze website www.kemet.nl

Scheidingslijn.

Regering: 1291 – 1289 v.Chr.
Graf: KV 16
Mummie: Onbekend

Scheidingslijn tabel en Horusnaam.

HorusnaamUitspraak: Ka nechet wadj nesyt
Vertaling: De sterke stier, florerend aan koningschap.

Horusnaam
De Horusnaam is de oudste naam van een farao. Deze naam wordt ingeleid met de titel Her, wat Horus betekent. De levende koning wordt gelijkgesteld aan Horus, de god met de valkenkop. Als verticale kolommen staan weergegeven, dan wordt de Horusnaam in een ‘Serech’, de zogenoemde paleisfaçade, geschreven. Daar boven staat de valkgod Horus met of zonder dubbele kroon afgebeeld.


Scheidingslijn.

Beide MeesteressennaamUitspraak: Cha em nesoe mi Item
Vertaling: Die als koning verschijnt, zoals Atoem.


Beide Meesteressennaam (nebtynaam)
De beide meesteressen zijn de beschermgodinnen van de Egyptische koningskronen. De Beide Meesteressennaam wordt ingeleid met de titel Nebty. Dat betekent De beide meesteressen. Het zijn de giergodin Nechbet uit El-Kab in het zuiden en de slanggodin Wadjet uit Boeto in het noorden.

Scheidingslijn.

Gouden HorusnaamUitspraak: Semen Maät chet taoey
Vertaling: Die de waarheid vastlegt door de beide landen.


Gouden Horusnaam
De Gouden Horusnaam wordt ingeleid door de titel Bik-neboe: een Horusvalk boven de hiëroglief voor Goud. Bik-neboe staat daarom voor Gouden Valk, maar de betekenis is onzeker. Net zoals de Beide Meesteressennaam wordt deze naam gewoonlijk niet in een cartouche of Serech geschreven.
De godin Hathor werd ook wel ‘De Gouden’ genoemd.

Scheidingslijn.

TroonnaamUitspraak: Men pehty Ra
Vertaling: Blijvend is de macht van Ra.


Troonnaam (prenomen)
De troonnaam volgt op de eretitel Nesoe-bity, hetgeen letterlijk betekent: Hij die tot de biesplant behoort en die tot de bij behoort. Deze titel wordt vertaald met de koning van Opper- en Neder-Egypte. Vaak wordt in deze naam, die de koning vanaf zijn troonsbestijging aanneemt, de zonnegod Ra genoemd.

Scheidingslijn.

GeboortenaamUitspraak: Ra messoe
Vertaling: Ra heeft hem geschapen.

Geboortenaam (nomen)
De Geboortenaam volgt op de eretitel Sa-Ra, wat Zoon van Ra betekent. Deze naam wordt al vanaf zijn geboorte door de koning gedragen. In de dynastische traditie wordt de naam vaak van vader op zoon overgedragen. Duidelijke voorbeelden zijn de Zoon van Ra-namen uit de twaalfde dynastie: Amenemhat en Senwosret, uit de achttiende dynastie: Amenhotep en Thoetmoses en uit de negentiende en twintigste dynastie: Sethy en Ramses.

Scheidingslijn.