Merenptah

Merenptah was de vierde vorst van de 19de dynastie.
Regering: 1212 – 1202 v.Chr. Horustitel en -naam

Ka nechet ha em-maät

merenptah hr

Beide meesteressentitel en -naam:

nebty: Chai mi peteh em chenoe hefenoe

merenptah nbty

Tombe Graf: KV 8  logo thebanmappingproject 50x35

Gouden Horustitel en -naam:

Bik-neboe: Neb sened aä sjefit

merenptah gh

mummie Mummie:  Caïro

Troontitel en -naam:

Nesoe-bity: Baenra meryimen

merenptah nsw bity

Geboortetitel en -naam:

Sa-Ra: Mer(y)en peteh hetep her maät

merenptah sara

Afbeelding

Merenptah met menes-hoofddoek, Egyptisch Museum, Caïro

Merenptah met menes-hoofddoek, Egyptisch Museum, Caïro

Verantwoording /achtergrondinformatie

Merenptah was de dertiende zoon van Ramses II. Toen hij zijn vader opvolgde was hij zelf al op gevorderde leeftijd. De laatste jaren van Ramses II waren heel vreedzaam, maar dat veranderde aan het begin van de regeerperiode van Merenptah zeer snel. Lees meer over Merenptah op onze website www.kemet.nl