Merenptah

Merenptah met menes-hoofddoek, Egyptisch Museum, Caïro.
Merenptah met menes-hoofddoek,
Egyptisch Museum, Caïro.

Merenptah was de vierde vorst van de 19de dynastie.

Merenptah was de dertiende zoon van Ramses II. Toen hij zijn vader opvolgde was hij zelf al op gevorderde leeftijd. De laatste jaren van Ramses II waren heel vreedzaam, maar dat veranderde aan het begin van de regeerperiode van Merenptah zeer snel.

Zijn tombe werd waarschijnlijk al in de oudheid geplunderd, maar ook de priesters uit de 21ste dynastie hebben een groot deel van de grafinventaris hergebruikt. Zij hebben zijn mummie herbegraven in de cachette in het graf van Amenhotep II (KV 35). De mummie bevindt zich tegenwoordig in het Egyptisch Museum in Caïro.

Lees meer over Merenptah op onze website www.kemet.nl

Scheidingslijn.

Regering: 1212 – 1202 v.Chr.
Graf: KV 8
Mummie: Caïro

Scheidingslijn tabel en Horusnaam.

HorusnaamUitspraak: Ka nechet hay em Maät
Vertaling: De sterke stier, die zich verheugt in Waarheid.

Horusnaam
De Horusnaam is de oudste naam van een farao. Deze naam wordt ingeleid met de titel Her, wat Horus betekent. De levende koning wordt gelijkgesteld aan Horus, de god met de valkenkop. Als verticale kolommen staan weergegeven, dan wordt de Horusnaam in een ‘Serech’, de zogenoemde paleisfaçade, geschreven. Daar boven staat de valkgod Horus met of zonder dubbele kroon afgebeeld.

Scheidingslijn.

Beide MeesteressennaamUitspraak: Chay mi Peteh em chenoe hefenoe
Vertaling: Die verschijnt zoals Ptah in honderdduizenden beloningen.


Beide Meesteressennaam (nebtynaam)
De beide meesteressen zijn de beschermgodinnen van de Egyptische koningskronen. De Beide Meesteressennaam wordt ingeleid met de titel Nebty. Dat betekent De beide meesteressen. Het zijn de giergodin Nechbet uit El-Kab in het zuiden en de slanggodin Wadjet uit Boeto in het noorden.

Scheidingslijn.

Gouden HorusnaamUitspraak: Neb sened aä sjefit
Vertaling: Heer van de angst, de grote majestueuze verschijning.


Gouden Horusnaam
De Gouden Horusnaam wordt ingeleid door de titel Bik-neboe: een Horusvalk boven de hiëroglief voor Goud. Bik-neboe staat daarom voor Gouden Valk, maar de betekenis is onzeker. Net zoals de Beide Meesteressennaam wordt deze naam gewoonlijk niet in een cartouche of Serech geschreven.
De godin Hathor werd ook wel ‘De Gouden’ genoemd.

Scheidingslijn.

TroonnaamUitspraak: Ba en Ra mery Imen
Vertaling: De ba-ziel van Ra, geliefd door Amon.


Troonnaam (prenomen)
De troonnaam volgt op de eretitel Nesoe-bity, hetgeen letterlijk betekent: Hij die tot de biesplant behoort en die tot de bij behoort. Deze titel wordt vertaald met de koning van Opper- en Neder-Egypte. Vaak wordt in deze naam, die de koning vanaf zijn troonsbestijging aanneemt, de zonnegod Ra genoemd.

Scheidingslijn.

GeboortenaamUitspraak: Mery en Peteh hetep her Maät
Vertaling: Geliefd door Ptah, tevreden is de Waarheid.

Geboortenaam (nomen)
De Geboortenaam volgt op de eretitel Sa-Ra, wat Zoon van Ra betekent. Deze naam wordt al vanaf zijn geboorte door de koning gedragen. In de dynastische traditie wordt de naam vaak van vader op zoon overgedragen. Duidelijke voorbeelden zijn de Zoon van Ra-namen uit de twaalfde dynastie: Amenemhat en Senwosret, uit de achttiende dynastie: Amenhotep en Thoetmoses en uit de negentiende en twintigste dynastie: Sethy en Ramses.

Scheidingslijn.