Cleopatra

Cleopatra VII, Altes Museum, Berlijn.
Cleopatra VII,
Altes Museum, Berlijn.

Cleopatra was de laatste vorst van het faraonische Egypte.

Cleopatra VII Thea Philopator (Grieks: vaders glorie, godin die van haar vader houdt) was van Grieks-Macedonische afkomst. Ze werd in 69 v.Chr. in Alexandrië geboren als dochter van Ptolemaeus XII Auletes (‘de fluitist’) en Cleopatra V. Het waren roerige tijden waarin de invloed van Rome over Egypte toenam, in de hoop het land tot een Romeinse provincie te maken.

Cleopatra regeerde maar twee decennia, en toch is ze niet weg te denken uit onder meer de kunst, literatuur en film. Ze deelde haar liefdesleven met twee bekende Romeinen: Julius Caesar en zijn opvolger Marcus Antonius.

Lees meer over Cleopatra VII op onze website www.kemet.nl

Scheidingslijn.

Regering: 51 – 30 v.Chr.
Graf: Onbekend
Mummie: Onbekend

Scheidingslijn tabel en Horusnaam.

HorusnaamUitspraak: Weret nebet neferoe achet seh
Vertaling: De grote, de meesteres van schoonheid, die nuttig is in raadgeving.

Horusnaam
De Horusnaam is de oudste naam van een farao. Deze naam wordt ingeleid met de titel Her, wat Horus betekent. De levende koning wordt gelijkgesteld aan Horus, de god met de valkenkop. Als verticale kolommen staan weergegeven, dan wordt de Horusnaam in een ‘Serech’, de zogenoemde paleisfaçade, geschreven. Daar boven staat de valkgod Horus met of zonder dubbele kroon afgebeeld.

Scheidingslijn.

Beide Meesteressennaam

Onbekend


Beide Meesteressennaam (nebtynaam)
De beide meesteressen zijn de beschermgodinnen van de Egyptische koningskronen. De Beide Meesteressennaam wordt ingeleid met de titel Nebty. Dat betekent De beide meesteressen. Het zijn de giergodin Nechbet uit El-Kab in het zuiden en de slanggodin Wadjet uit Boeto in het noorden.

Scheidingslijn.

Gouden Horusnaam

Onbekend


Gouden Horusnaam
De Gouden Horusnaam wordt ingeleid door de titel Bik-neboe: een Horusvalk boven de hiëroglief voor Goud. Bik-neboe staat daarom voor Gouden Valk, maar de betekenis is onzeker. Net zoals de Beide Meesteressennaam wordt deze naam gewoonlijk niet in een cartouche of Serech geschreven.
De godin Hathor werd ook wel ‘De Gouden’ genoemd.

Scheidingslijn.

Troonnaam

Onbekend


Troonnaam (prenomen)
De troonnaam volgt op de eretitel Nesoe-bity, hetgeen letterlijk betekent: Hij die tot de biesplant behoort en die tot de bij behoort. Deze titel wordt vertaald met de koning van Opper- en Neder-Egypte. Vaak wordt in deze naam, die de koning vanaf zijn troonsbestijging aanneemt, de zonnegod Ra genoemd.

Scheidingslijn.

GeboortenaamUitspraak: Kleoepederet meret ites
Vertaling: Cleopatra, die haar vader liefheeft.

Κλεοπάτρα (Kleopátra) is Grieks en betekent: glorie van haar vader.

Geboortenaam (nomen)
De Geboortenaam volgt op de eretitel Sa-Ra, wat Zoon van Ra betekent. Deze naam wordt al vanaf zijn geboorte door de koning gedragen. In de dynastische traditie wordt de naam vaak van vader op zoon overgedragen. Duidelijke voorbeelden zijn de Zoon van Ra-namen uit de twaalfde dynastie: Amenemhat en Senwosret, uit de achttiende dynastie: Amenhotep en Thoetmoses en uit de negentiende en twintigste dynastie: Sethy en Ramses.

Scheidingslijn.