Nebra

Nebra was de tweede vorst van de 2de dynastie. In deze dynastie vormt de Zoon van Ra-naam, ook wel de Geboortenaam, nog geen onderdeel van de titulatuur.

Stèle met de Horusnaam van Raneb. Metropolitan Museum of Art, New York.
Stèle met de Horusnaam
van Nebra.
Metropolitan Museum
of Art,
New York.

Van Nebra weten we weinig meer dan zijn naam die gevonden is in een aantal rotsinscripties. In 1936 vond de Duitse etnograaf Hans Winkler in de wadi Aboe Madawy in de buurt van de stad Armant in Egypte een serech met zijn Horusnaam. En in 2012 vonden de egyptologen Pierre Tallet en Damien Leisney drie rotsinscripties met zijn Horusnaam in de wadi’s Aboe Madawi, Ameyra en Aboe Kowa, waarvan de laatste tot op heden niet met zekerheid aan Nebra toe te wijzen is.

Over zijn Horusnaam, Nebra of Raneb, is discussie geweest. De Armant-inscriptie toont eerst het neb-teken en dan pas het Ra-teken, terwijl dat bij andere inscripties andersom is. Bekijk bijvoorbeeld de afbeelding bij deze koningskaart. Het betreft een stèle met de Horusnaam van Raneb, die in het Metropolitan Museum of Art (MMA) in New York wordt bewaard. Het cirkelvormige Ra-teken staat eerst geschreven, dan pas het mandje dat het neb-teken voorstelt. Het lijkt er echter op dat de Armant-inscriptie een ‘schrijffout’ van de maker is geweest. De naam van een god wordt namelijk uit respect naar voren gehaald in de schrijfwijze, maar niet in de uitspraak. De hiërogliefen in de afbeelding van de MMA-stèle laten zich dus lezen als Nebra.

Tegenwoordig is men, mede dankzij het werk ‘Ra is my Lord’ uit 2007 van de Duitse egyptoloog Jochem Kahl, het eens dat Nebra de juiste vertaling is. Toch gebruiken egyptologen nog steeds beide varianten.

De MMA-stèle werd gevonden in Mit Rahina bij Sakkara. Deze stèle is waarschijnlijk afkomstig van zijn graf dat echter nooit gevonden is. Het kan zijn dat Nebra slechts kort regeerde en daarom het graf van zijn voorganger Hetepsechemoey usurpeerde. Dat verklaart in elk geval waarom er zo weinig attestaties van hem zijn teruggevonden. Zijn plaats in de chronologie van de 2de dynastie lijkt echter vast te staan: op een beeldje van de priester Hetepdief dat in het museum in Caïro wordt bewaard, zijn de namen van Hotepsechemoey, Nebra en zijn opvolger Ny-netjer in deze volgorde te zien. Dat Nebra de opvolger was van Hotepsechemoey, kan ook worden afgeleid uit twee andere inscripties die gevonden zijn in Sakkara en een inscriptie gevonden in het piramidecomplex van farao Menkaoera.

Meer informatie over Nebra in dit artikel van Caleb Hamilton uit 2016.

Scheidingslijn.

Regering: …. – …. v.Chr.
Graf: Onbekend
Mummie: Onbekend

Scheidingslijn tabel en Horusnaam.

HorusnaamUitspraak: Neb Ra
Vertaling: (Mijn) heer is de zonnegod.

Horusnaam
De Horusnaam is de oudste naam van een farao. Deze naam wordt ingeleid met de titel Her, wat Horus betekent. De levende koning wordt gelijkgesteld aan Horus, de god met de valkenkop. Als verticale kolommen staan weergegeven, dan wordt de Horusnaam in een ‘Serech’, de zogenoemde paleisfaçade, geschreven. Daar boven staat de valkgod Horus met of zonder dubbele kroon afgebeeld.

Scheidingslijn.

Beide Meesteressennaam

Onbekend


Beide Meesteressennaam (nebtynaam)
De beide meesteressen zijn de beschermgodinnen van de Egyptische koningskronen. De Beide Meesteressennaam wordt ingeleid met de titel Nebty. Dat betekent De beide meesteressen. Het zijn de giergodin Nechbet uit El-Kab in het zuiden en de slanggodin Wadjet uit Boeto in het noorden.

Scheidingslijn.

Gouden Horusnaam

Onbekend


Gouden Horusnaam
De Gouden Horusnaam wordt ingeleid door de titel Bik-neboe: een Horusvalk boven de hiëroglief voor Goud. Bik-neboe staat daarom voor Gouden Valk, maar de betekenis is onzeker. Net zoals de Beide Meesteressennaam wordt deze naam gewoonlijk niet in een cartouche of Serech geschreven.
De godin Hathor werd ook wel ‘De Gouden’ genoemd.

Scheidingslijn.

TroonnaamUitspraak: Kakaoe
Vertaling: Stier der stieren.


Troonnaam (prenomen)
De troonnaam volgt op de eretitel Nesoe-bity, hetgeen letterlijk betekent: Hij die tot de biesplant behoort en die tot de bij behoort. Deze titel wordt vertaald met de Koning van Opper- en Neder-Egypte.
Tijdens de eerste en tweede dynastie wordt als titel bij de troonnaam echter gebruikt. Deze titel wordt uitgesproken als Nesoe en vertalen we als koning. Vanaf de derde tot begin vijfde dynastie wordt zowel Nesoe als Nesoe-bity als titel gebruikt.

Scheidingslijn.