Wenegnebty

Weneg of Wenegnebty was de vierde vorst van de 2de dynastie. In deze dynastie vormt de Zoon van Ra-naam, ook wel de Geboortenaam, nog geen onderdeel van de titulatuur.

Lijntekening met van boven naar onder de Nesoe-bity titel, de Nebty-titel en de naam Weneg. Afkomstig van van stenen vaatwerk, gevonden onder de trappenpiramide van Djoser in Sakkara.
Lijntekening met van boven naar onder
de Nesoe-bity titel, de Nebty-titel
en de naam Weneg.
Afkomstig van van stenen vaatwerk,
gevonden onder de trappenpiramide van
Djoser in Sakkara.

Hoewel de positie van eerste drie vorsten van de 2de dynastie zeker lijkt, wordt de chronologie na Ny-netjer onduidelijk. De koningslijsten van Abydos en Sakkara vermelden Wadjnes als opvolger van Ny-netjer. Het lijkt erop dat Wadjnes een verbastering is van Weneg, de naam die onder meer werd gevonden op stenen vaatwerk in Sakkara en in pyramideteksten van Teti en Pepy I uit de 6de dynastie. De naam Weneg komt van de weneg-plant die volgens die teksten een manifestatie is van de zoon of volger van de zonnegod Ra. Hoogstwaarschijnlijk wordt daar de god Sjoe mee bedoeld. Op de afbeelding hierboven is onderaan een de weneg-plant te zien. Dit hieroglief kwam weinig voor en is waarschijnlijk op latere koningslijsten ten onrechte vervangen door het hieroglief dat gebruikt wordt voor de uitspraak Wadj.

Over Weneg, zijn bestaan en zijn positie in de koningslijst zijn nog andere theorieën, waaronder die van de Duitse egyptoloog Jochem Kahl uit 2007. Hij beweert, op basis van inscripties op een stenen potscherf die zich in het British Museum in London bevindt, dat Nebra en Weneg dezelfde persoon zijn. De betreffende hiërogliefen zijn echter nauwelijks zichtbaar. Zolang er niet meer bewijzen worden gevonden, is het bestaan van Weneg als farao en zijn positie in de chronologie van de 2de dynastie onzeker.

Het grafcomplex van Weneg is nog niet gevonden, maar bevindt zich waarschijnlijk ergens in Sakkara.

Scheidingslijn.

Regering: …. – …. v.Chr.
Graf: Onbekend
Mummie: Onbekend

Scheidingslijn tabel en Horusnaam.

Horusnaam

Onbekend

Horusnaam
De Horusnaam is de oudste naam van een farao. Deze naam wordt ingeleid met de titel Her, wat Horus betekent. De levende koning wordt gelijkgesteld aan Horus, de god met de valkenkop. Als verticale kolommen staan weergegeven, dan wordt de Horusnaam in een ‘Serech’, de zogenoemde paleisfaçade, geschreven. Daar boven staat de valkgod Horus met of zonder dubbele kroon afgebeeld.

Scheidingslijn.

Beide Meesteressennaam


Uitspraak: Weneg
Vertaling: Weneg


Beide Meesteressennaam (nebtynaam)
De beide meesteressen zijn de beschermgodinnen van de Egyptische koningskronen. De Beide Meesteressennaam wordt ingeleid met de titel Nebty. Dat betekent De beide meesteressen. Het zijn de giergodin Nechbet uit El-Kab in het zuiden en de slanggodin Wadjet uit Boeto in het noorden.

Scheidingslijn.

Gouden Horusnaam

Onbekend


Gouden Horusnaam
De Gouden Horusnaam wordt ingeleid door de titel Bik-neboe: een Horusvalk boven de hiëroglief voor Goud. Bik-neboe staat daarom voor Gouden Valk, maar de betekenis is onzeker. Net zoals de Beide Meesteressennaam wordt deze naam gewoonlijk niet in een cartouche of Serech geschreven.
De godin Hathor werd ook wel ‘De Gouden’ genoemd.

Scheidingslijn.

TroonnaamUitspraak: Wadj nes
Vertaling: Helder van tong.


Troonnaam (prenomen)
De troonnaam volgt op de eretitel Nesoe-bity, hetgeen letterlijk betekent: Hij die tot de biesplant behoort en die tot de bij behoort. Deze titel wordt vertaald met de Koning van Opper- en Neder-Egypte.
Tijdens de eerste en tweede dynastie wordt als titel bij de troonnaam echter gebruikt. Deze titel wordt uitgesproken als Nesoe en vertalen we als koning. Vanaf de derde tot begin vijfde dynastie wordt zowel Nesoe als Nesoe-bity als titel gebruikt.

Scheidingslijn.