Amenemhat III

Amenemhat III, Louvre museum, Parijs.
Amenemhat III,
Louvre, Parijs.

Amenemhat III was de zesde vorst van de 12de dynastie.

Al vroeg in de regering van Amenemhat III, waarschijnlijk al in het 1ste regeringsjaar, werd begonnen met de bouw van zijn piramide in Dasjoer. De kern van de piramide bestond uit tichelsteen. De buitenlaag was gebouwd met Toera-kalksteen. De architecten hadden de piramide echter te dicht bij de dalbodem geplaatst. Hier was het gesteente verzwakt door het grondwater. Dit in combinatie met teveel gangen en kamers in de piramide veroorzaakte ernstige verzakkingen. De piramide werd wel afgebouwd maar heeft nooit als koninklijk graf dienst gedaan.

Lees meer over deze vorst op onze website www.kemet.nl

Scheidingslijn.

Regering: 1842- 1794 v.Chr.
Graf: Hawara
Mummie: Onbekend

Scheidingslijn tabel en Horusnaam.

HorusnaamUitspraak: Aä baoe
Vertaling: Groot van macht.

Horusnaam
De Horusnaam is de oudste naam van een farao. Deze naam wordt ingeleid met de titel Her, wat Horus betekent. De levende koning wordt gelijkgesteld aan Horus, de god met de valkenkop. Als verticale kolommen staan weergegeven, dan wordt de Horusnaam in een ‘Serech’, de zogenoemde paleisfaçade, geschreven. Daar boven staat de valkgod Horus met of zonder dubbele kroon afgebeeld.

Scheidingslijn tabel en Horusnaam.

Beide MeesteressennaamUitspraak: Itji ioeat taoey
Vertaling: Die de erfenis van de beide landen overneemt.


Beide Meesteressennaam (nebtynaam)
De beide meesteressen zijn de beschermgodinnen van de Egyptische koningskronen. De Beide Meesteressennaam wordt ingeleid met de titel Nebty. Dat betekent De beide meesteressen. Het zijn de giergodin Nechbet uit El-Kab in het zuiden en de slanggodin Wadjet uit Boeto in het noorden.

Scheidingslijn.

Gouden HorusnaamUitspraak: Wah anch
Vertaling: Langdurig van leven.


Gouden Horusnaam
De Gouden Horusnaam wordt ingeleid door de titel Bik-neboe: een Horusvalk boven de hiëroglief voor Goud. Bik-neboe staat daarom voor Gouden Valk, maar de betekenis is onzeker. Net zoals de Beide Meesteressennaam wordt deze naam gewoonlijk niet in een cartouche of Serech geschreven.
De godin Hathor werd ook wel ‘De Gouden’ genoemd.

Scheidingslijn.

TroonnaamUitspraak: Ny Maät Ra
Vertaling: Die tot de Maät van Ra behoort.


Troonnaam (prenomen)
De troonnaam volgt op de eretitel Nesoe-bity, hetgeen letterlijk betekent: Hij die tot de biesplant behoort en die tot de bij behoort. Deze titel wordt vertaald met de koning van Opper- en Neder-Egypte. Vaak wordt in deze naam, die de koning vanaf zijn troonsbestijging aanneemt, de zonnegod Ra genoemd.

Scheidingslijn.

GeboortenaamUitspraak: Imen em hat
Vertaling: Amon staat vooraan.

Geboortenaam (nomen)
De Geboortenaam volgt op de eretitel Sa-Ra, wat Zoon van Ra betekent. Deze naam wordt al vanaf zijn geboorte door de koning gedragen. In de dynastische traditie wordt de naam vaak van vader op zoon overgedragen. Duidelijke voorbeelden zijn de Zoon van Ra-namen uit de twaalfde dynastie: Amenemhat en Senwosret, uit de achttiende dynastie: Amenhotep en Thoetmoses en uit de negentiende en twintigste dynastie: Sethy en Ramses.

Scheidingslijn.