Amenmesse

Amenmesse, Metropolitan museum, New York.
Amenmesse,
Metropolitan Museum, New York.

Amenmesse was de vijfde vorst van de 19de dynastie.

Er heerst nogal wat onduidelijkheid over de troonopvolging aan het einde van de 19de dynastie. Van de regeerperiode van farao Merenptah is veel bekend, maar wie hem na zijn dood opvolgde is niet met zekerheid vast te stellen. Amenmesse heeft in totaal slechts vier jaar geregeerd. Daarna kwam Sethy II ‘weer’ aan de macht in zowel Opper- als Neder-Egypte. Er is niets bekend over de omstandigheden waaronder deze machtsovername kon plaatsvinden. Wel is duidelijk dat de herinneringen aan Amenmesses regeerperiode doelbewust zijn uitgewist. Door het hele land werd de naam en beeltenis van Amenmesse opzettelijk beschadigd. Zijn onvoltooide graf (KV 10) werd van alle inscripties ontdaan en de beelden in de tempel van Karnak werden geüsurpeerd door Sethy II.

Lees meer over Amenmesse op onze website www.kemet.nl

Scheidingslijn.

Regering: 1202 – 1198 v.Chr.
Graf: KV 10
Mummie: Onbekend

Scheidingslijn tabel en Horusnaam.

HorusnaamUitspraak: Ka nechet mery Maät semen taoey
Vertaling: De sterke stier, geliefd door Maät, die de
beide landen versterkt.

Horusnaam
De Horusnaam is de oudste naam van een farao. Deze naam wordt ingeleid met de titel Her, wat Horus betekent. De levende koning wordt gelijkgesteld aan Horus, de god met de valkenkop. Als verticale kolommen staan weergegeven, dan wordt de Horusnaam in een ‘Serech’, de zogenoemde paleisfaçade, geschreven. Daar boven staat de valkgod Horus met of zonder dubbele kroon afgebeeld.

Scheidingslijn.

Beide MeesteressennaamUitspraak: Wer biaoet ipetsoet
Vertaling: Groot van wonderen, in Karnak.


Beide Meesteressennaam (nebtynaam)
De beide meesteressen zijn de beschermgodinnen van de Egyptische koningskronen. De Beide Meesteressennaam wordt ingeleid met de titel Nebty. Dat betekent De beide meesteressen. Het zijn de giergodin Nechbet uit El-Kab in het zuiden en de slanggodin Wadjet uit Boeto in het noorden.

Scheidingslijn.

Gouden HorusnaamUitspraak: Aä chepesj saä waset en messoe
Vertaling: Groot van kracht, die Thebe groot maakt voor degene die hem gebaard heeft.


Gouden Horusnaam
De Gouden Horusnaam wordt ingeleid door de titel Bik-neboe: een Horusvalk boven de hiëroglief voor Goud. Bik-neboe staat daarom voor Gouden Valk, maar de betekenis is onzeker. Net zoals de Beide Meesteressennaam wordt deze naam gewoonlijk niet in een cartouche of Serech geschreven.
De godin Hathor werd ook wel ‘De Gouden’ genoemd.

Scheidingslijn.

TroonnaamUitspraak: Men mi Ra, setep en Ra
Vertaling: Blijvend zoals Ra, uitverkorene van Ra.


Troonnaam (prenomen)
De troonnaam volgt op de eretitel Nesoe-bity, hetgeen letterlijk betekent: Hij die tot de biesplant behoort en die tot de bij behoort. Deze titel wordt vertaald met de koning van Opper- en Neder-Egypte. Vaak wordt in deze naam, die de koning vanaf zijn troonsbestijging aanneemt, de zonnegod Ra genoemd.

Scheidingslijn.

GeboortenaamUitspraak: Imen messes heka waset
Vertaling: Geborene van Amon, heerser van Thebe.

Geboortenaam (nomen)
De Geboortenaam volgt op de eretitel Sa-Ra, wat Zoon van Ra betekent. Deze naam wordt al vanaf zijn geboorte door de koning gedragen. In de dynastische traditie wordt de naam vaak van vader op zoon overgedragen. Duidelijke voorbeelden zijn de Zoon van Ra-namen uit de twaalfde dynastie: Amenemhat en Senwosret, uit de achttiende dynastie: Amenhotep en Thoetmoses en uit de negentiende en twintigste dynastie: Sethy en Ramses.

Scheidingslijn.