Merneith

Stèle van Merneith. Egyptisch Museum, Caïro.
Stèle van Merneith.
Egyptisch Museum, Caïro.

Merneith (Q) was de zesde vorst van de 1ste dynastie. In deze dynastie vormt de Zoon van Ra-naam, ook wel de Geboortenaam, nog geen onderdeel van de titulatuur.

Merneith is lang een mysterieus figuur geweest in de historie van Egypte. Maar duidelijk is nu dat ze een vrouw was en de moeder was van Den. Toen Djet, de vader en voorganger van Den, overleed, was Den nog te jong om te regeren. Waarschijnlijk trad Merneith daarom op als regentes. Hoeveel jaar ze heeft geregeerd is onbekend, maar ze is de eerste vrouw geweest in het Oude Egypte die machtig genoeg was om als regerend persoon beschouwd te worden. Op een potscherf gevonden in het graf van Den en op fragment 5 van de steen van Palermo staat zij genoemd als ‘moeder van de koning’. Op de potscherf staat ook haar naam tussen alle andere vorsten van de eerste dynastie.

Scheidingslijn.

Regering: …. – …. v.Chr.
Graf: Abydos
Mummie: Onbekend

Scheidingslijn tabel en Horusnaam.

Horusnaam

Onbekend

Horusnaam
De Horusnaam is de oudste naam van een farao. Deze naam wordt ingeleid met de titel Her, wat Horus betekent. De levende koning wordt gelijkgesteld aan Horus, de god met de valkenkop. Als verticale kolommen staan weergegeven, dan wordt de Horusnaam in een ‘Serech’, de zogenoemde paleisfaçade, geschreven. Daar boven staat de valkgod Horus met of zonder dubbele kroon afgebeeld.

Scheidingslijn.

Beide Meesteressennaam

Onbekend


Beide Meesteressennaam (nebtynaam)
De beide meesteressen zijn de beschermgodinnen van de Egyptische koningskronen. De Beide Meesteressennaam wordt ingeleid met de titel Nebty. Dat betekent De beide meesteressen. Het zijn de giergodin Nechbet uit El-Kab in het zuiden en de slanggodin Wadjet uit Boeto in het noorden.

Scheidingslijn.

Gouden Horusnaam

Onbekend


Gouden Horusnaam
De Gouden Horusnaam wordt ingeleid door de titel Bik-neboe: een Horusvalk boven de hiëroglief voor Goud. Bik-neboe staat daarom voor Gouden Valk, maar de betekenis is onzeker. Net zoals de Beide Meesteressennaam wordt deze naam gewoonlijk niet in een cartouche of Serech geschreven.
De godin Hathor werd ook wel ‘De Gouden’ genoemd.

Scheidingslijn.

TroonnaamUitspraak: Mer net
Vertaling: Geliefd door Neith.


Troonnaam (prenomen)
De troonnaam volgt op de eretitel Nesoe-bity, hetgeen letterlijk betekent: Hij die tot de biesplant behoort en die tot de bij behoort. Deze titel wordt vertaald met de Koning van Opper- en Neder-Egypte.
Tijdens de eerste en tweede dynastie wordt als titel bij de troonnaam echter gebruikt. Deze titel wordt uitgesproken als Nesoe en vertalen we als koning. Vanaf de derde tot begin vijfde dynastie wordt zowel Nesoe als Nesoe-bity als titel gebruikt.

Omdat Merneith een vrouwelijke vorst was, droeg ze niet de eretitel Soe, maar Moet-nesoet. Dat betekent Koninklijke Moeder. Omdat dit een bijzondere titel is, is deze hierboven afgebeeld met de soe-plant en de gier.

Scheidingslijn.