Amenhotep III

Amenhotep III, Ägyptisches Museum, Berlijn.
Amenhotep III,
Ägyptisches Museum, Berlijn.

Amenhotep III was de negende vorst van de 18de dynastie.

Hij was de oudste zoon van Thoetmoses IV en koningin Moetemwia. Amenhotep III was tien tot twaalf jaar oud toen zijn vader overleed.

Tijdens zijn 38-jarige regeerperiode kende Egypte een rijkdom als nooit tevoren. Geen andere Egyptische koning, op Ramses II na, liet meer sporen van zijn grootsheid na. Lees meer over Amenhotep III op onze website www.kemet.nl

Scheidingslijn.

Regering: 1389 – 1351 v.Chr.
Graf: KV 22
Mummie: Caïro

Scheidingslijn tabel en Horusnaam.

HorusnaamUitspraak: Ka nechet cha em Maät
Vertaling: De sterke stier, die verschijnt in Waarheid.

Horusnaam
De Horusnaam is de oudste naam van een farao. Deze naam wordt ingeleid met de titel Her, wat Horus betekent. De levende koning wordt gelijkgesteld aan Horus, de god met de valkenkop. Als verticale kolommen staan weergegeven, dan wordt de Horusnaam in een ‘Serech’, de zogenoemde paleisfaçade, geschreven. Daar boven staat de valkgod Horus met of zonder dubbele kroon afgebeeld.

Scheidingslijn.

Beide MeesteressennaamUitspraak: Semenoe hepoe segerehoe taoey
Vertaling: Die wetten uitvaardigt en rust
brengt in de beide landen.


Beide Meesteressennaam (nebtynaam)
De beide meesteressen zijn de beschermgodinnen van de Egyptische koningskronen. De Beide Meesteressennaam wordt ingeleid met de titel Nebty. Dat betekent De beide meesteressen. Het zijn de giergodin Nechbet uit El-Kab in het zuiden en de slanggodin Wadjet uit Boeto in het noorden.

Scheidingslijn.

Gouden HorusnaamUitspraak: Aä chepesj hoey setjetyoe
Vertaling: Groot aan moed, die de Aziaten verslaat.


Gouden Horusnaam
De Gouden Horusnaam wordt ingeleid door de titel Bik-neboe: een Horusvalk boven de hiëroglief voor Goud. Bik-neboe staat daarom voor Gouden Valk, maar de betekenis is onzeker. Net zoals de Beide Meesteressennaam wordt deze naam gewoonlijk niet in een cartouche of Serech geschreven.
De godin Hathor werd ook wel ‘De Gouden’ genoemd.

Scheidingslijn.

TroonnaamUitspraak: Neb Maät Ra
Vertaling: Heer van de Waarheid van Ra.


Troonnaam (prenomen)
De troonnaam volgt op de eretitel Nesoe-bity, hetgeen letterlijk betekent: Hij die tot de biesplant behoort en die tot de bij behoort. Deze titel wordt vertaald met de koning van Opper- en Neder-Egypte. Vaak wordt in deze naam, die de koning vanaf zijn troonsbestijging aanneemt, de zonnegod Ra genoemd.

Scheidingslijn.

GeboortenaamUitspraak: Imen hetep.
Vertaling: Amon is tevreden.

Geboortenaam (nomen)
De Geboortenaam volgt op de eretitel Sa-Ra, wat Zoon van Ra betekent. Deze naam wordt al vanaf zijn geboorte door de koning gedragen. In de dynastische traditie wordt de naam vaak van vader op zoon overgedragen. Duidelijke voorbeelden zijn de Zoon van Ra-namen uit de twaalfde dynastie: Amenemhat en Senwosret, uit de achttiende dynastie: Amenhotep en Thoetmoses en uit de negentiende en twintigste dynastie: Sethy en Ramses.

Scheidingslijn.