Amenhotep IV (Achnaton)

Achnaton, egyptisch museum, Cairo.
Achnaton,
Egyptisch Museum, Cairo.

Amenhotep IV was de tiende vorst van de 18de dynastie.

Hij is zonder twijfel de meest controversiële vorst in de Egyptische geschiedenis. Zijn poging om de god Aton belangrijker te laten worden dan de andere Egyptische goden, stuitte op veel weerstand bij de Amon-priesters.

Dit conflict werd door Amenhotep IV bezworen door Thebe te verlaten en een nieuwe hoofdstad te stichten. Deze plaats noemde hij ‘Achetaton’, ‘de horizon van de Aton’. Tegenwoordig staat deze plaats bekend als Tell el-Amarna. De breuk met de godheid Amon benadrukte hij door in zijn 5de regeringsjaar zijn naam te veranderen van Amenhotep IV in Achnaton, ‘hij die nuttig is voor Aton’.

Lees meer over Amenhotep IV / Achnaton op onze website www.kemet.nl

Scheidingslijn.

Regering: 1351 – 1335 v.Chr.
Graf: EA 26
en KV 55
Mummie: Onbekend

Scheidingslijn tabel en Horusnaam.

HorusnaamUitspraak: Ka nechet kay sjoety
Vertaling: De sterke stier, die hoog is aan de dubbele verenkroon.

Vanaf regeringsjaar vijf:Uitspraak: Ka nechet mery-Iten
Vertaling: De sterke stier, geliefd door Aton.

Horusnaam
De Horusnaam is de oudste naam van een farao. Deze naam wordt ingeleid met de titel Her, wat Horus betekent. De levende koning wordt gelijkgesteld aan Horus, de god met de valkenkop. Als verticale kolommen staan weergegeven, dan wordt de Horusnaam in een ‘Serech’, de zogenoemde paleisfaçade, geschreven. Daar boven staat de valkgod Horus met of zonder dubbele kroon afgebeeld.

Vanaf zijn vijfde regeringsjaar verandert hij zijn naam in Ka nechet mery-Iten. Lees hierover meer in het artikel over Achnaton op onze website www.kemet.nl

Scheidingslijn.

Beide MeesteressennaamUitspraak: Wer nesyt em ipetsoet
Vertaling: Groot aan koningschap in Karnak.

Vanaf regeringsjaar vijf:Uitspraak: Wer nesyt em achet Iten
Vertaling: Groot aan koningschap, in Achetaton.


Beide Meesteressennaam (nebtynaam)
De beide meesteressen zijn de beschermgodinnen van de Egyptische koningskronen. De Beide Meesteressennaam wordt ingeleid met de titel Nebty. Dat betekent De beide meesteressen. Het zijn de giergodin Nechbet uit El-Kab in het zuiden en de slanggodin Wadjet uit Boeto in het noorden.

Vanaf het vijfde regeringsjaar verandert hij zijn naam in Weser nesyt m achet Iten. Lees hierover meer in het artikel over Achnaton op onze website www.kemet.nl

Scheidingslijn.

Gouden HorusnaamUitspraak: Wetjes chaoe em ioenoe sjemay
Vertaling: Verheven aan verschijningen in het zuidelijke Heliopolis.


Gouden Horusnaam
De Gouden Horusnaam wordt ingeleid door de titel Bik-neboe: een Horusvalk boven de hiëroglief voor Goud. Bik-neboe staat daarom voor Gouden Valk, maar de betekenis is onzeker. Net zoals de Beide Meesteressennaam wordt deze naam gewoonlijk niet in een cartouche of Serech geschreven.
De godin Hathor werd ook wel ‘De Gouden’ genoemd.

Scheidingslijn.

TroonnaamUitspraak: Nefer cheperoe Ra wa en Ra
Vertaling: Mooi is de ontstaansvorm van Ra,
de unieke van Ra.


Troonnaam (prenomen)
De troonnaam volgt op de eretitel Nesoe-bity, hetgeen letterlijk betekent: Hij die tot de biesplant behoort en die tot de bij behoort. Deze titel wordt vertaald met de koning van Opper- en Neder-Egypte. Vaak wordt in deze naam, die de koning vanaf zijn troonsbestijging aanneemt, de zonnegod Ra genoemd.

De Troonnaam wordt hier aangevuld met een epitheton: de unieke van Ra.

Scheidingslijn.

GeboortenaamUitspraak: Imen hetep.
Vertaling: Amon is tevreden.
Uitspraak: Ach en Iten
Vertaling: Hij die nuttig is voor Aton.

Geboortenaam (nomen)
De Geboortenaam volgt op de eretitel Sa-Ra, wat Zoon van Ra betekent. Deze naam wordt al vanaf zijn geboorte door de koning gedragen. In de dynastische traditie wordt de naam vaak van vader op zoon overgedragen. Duidelijke voorbeelden zijn de Zoon van Ra-namen uit de twaalfde dynastie: Amenemhat en Senwosret, uit de achttiende dynastie: Amenhotep en Thoetmoses en uit de negentiende en twintigste dynastie: Sethy en Ramses.

Vanaf zijn vijfde regeringsjaar verandert hij zijn Geboortenaam in Ach en Iten. Lees hierover meer in het artikel over Achnaton op onze website www.kemet.nl

Scheidingslijn.