Djoser

Djoser, Egyptisch museum, Cairo.
Djoser,
Egyptisch museum, Caïro.

Djoser was de eerste vorst van de 3de dynastie, hoewel daar veel discussie over is. Zie ook de pdf met de verantwoording onder aan deze dynastie. De Zoon van Ra-naam, ook wel de Geboortenaam, vormt in deze dynastie nog geen onderdeel van de titulatuur.

Dat zijn regering een belangrijk punt is in de historie, blijkt wel uit het feit dat de Turijn canon zijn titel in het rood weergeeft. De regeerperiode van Djoser duurde ongeveer 19 jaar. Tijdens zijn regeerperiode was hij bekend onder de naam Netjery-chet.
De eerste vermelding van de naam Djoser komt pas voor in de Middenrijks papyrus ‘Westcar’. Vanaf de Ramessiden Tijd wordt er alleen nog gesproken over Djoser. In graffiti, die in het Nieuwe Rijk aangebracht zijn in het piramidecomplex van Djoser te Sakkara, komen beide faraonamen voor.

Op de koningslijst van Sakkara staat alleen de naam Djoser, maar de Turijn canon geeft
Djoser-i[te]t. De Abydos koningslijst geeft Djoser-sa, maar er is wat uitgewist vlak boven de twee hiërogliefen. Waarschijnlijk is hier een fout verbeterd. De opstellers van deze lijst leefden in het Nieuwe Rijk en toen was gebruikelijk om de koningsnaam te laten eindigen met Sa-Ra: de zoon van Ra. Het hieroglief voor Ra is de Zon en deze is dus waarschijnlijk later weer weggehaald.

Djoser is vooral bekend vanwege zijn trappenpiramide in Sakkara. Lees meer over deze vorst en zijn trappenpiramide op onze website www.kemet.nl

Scheidingslijn.

Regering: 2668- 2649 v.Chr.
Graf: Sakkara
Mummie: Caïro

Scheidingslijn tabel en Horusnaam.

HorusnaamUitspraak: Netjery chet
Vertaling: Goddelijk van lichaam.

Horusnaam
De Horusnaam is de oudste naam van een farao. Deze naam wordt ingeleid met de titel Her, wat Horus betekent. De levende koning wordt gelijkgesteld aan Horus, de god met de valkenkop. Als verticale kolommen staan weergegeven, dan wordt de Horusnaam in een ‘Serech’, de zogenoemde paleisfaçade, geschreven. Daar boven staat de valkgod Horus met of zonder dubbele kroon afgebeeld.

Scheidingslijn.

Beide MeesteressennaamUitspraak: Netjery chet
Vertaling: Goddelijk van lichaam.


Beide Meesteressennaam (nebtynaam)
De beide meesteressen zijn de beschermgodinnen van de Egyptische koningskronen. De Beide Meesteressennaam wordt ingeleid met de titel Nebty. Dat betekent De beide meesteressen. Het zijn de giergodin Nechbet uit El-Kab in het zuiden en de slanggodin Wadjet uit Boeto in het noorden.

Scheidingslijn.

Gouden HorusnaamUitspraak: Ra neboe
Vertaling: Gouden Ra.


Gouden Horusnaam
De Gouden Horusnaam wordt ingeleid door de titel Bik-neboe: een Horusvalk boven de hiëroglief voor Goud. Bik-neboe staat daarom voor Gouden Valk, maar de betekenis is onzeker. Net zoals de Beide Meesteressennaam wordt deze naam gewoonlijk niet in een cartouche of Serech geschreven.
De godin Hathor werd ook wel ‘De Gouden’ genoemd.

Scheidingslijn.

TroonnaamUitspraak: Djeser
Vertaling: Die heilig is.


Troonnaam (prenomen)
De troonnaam volgt op de eretitel Nesoe-bity, hetgeen letterlijk betekent: Hij die tot de biesplant behoort en die tot de bij behoort. Deze titel wordt vertaald met de Koning van Opper- en Neder-Egypte.
Tijdens de eerste en tweede dynastie wordt als titel bij de troonnaam echter gebruikt. Deze titel wordt uitgesproken als Nesoe en vertalen we als koning. Vanaf de derde tot begin vijfde dynastie wordt zowel Nesoe als Nesoe-bity als titel gebruikt.

Scheidingslijn.