Eje

Vermoedelijk portret van Eje, Altes Museum, Berlijn.
Vermoedelijk portret van Eje,
Altes Museum, Berlijn.

Eje was de dertiende vorst van de 18de dynastie.

Godsvader Eje was niet van koninklijke afkomst. Waarschijnlijk was hij een zoon van Joeya en Toeya, de ouders van koningin Teje, de grote koninklijke echtgenote van Amenhotep III.
Tijdens de regering van Toetanchamon was Eje een van de invloedrijkste personen aan het hof. Hij heeft waarschijnlijk een grote rol gespeeld bij het besluit Achetaton te verlaten en de godsdienstige veranderingen van Achnaton terug te draaien. Na het overlijden van Toetanchamon wist Eje de macht naar zich toe te trekken. Om zijn troonrechten te versterken, trouwde hij met Anchesenamon, de weduwe van Toetanchamon en de dochter van Amenhotep IV/Achnaton en Nefertiti. Vermoedelijk kaapte Eje de troon voor de neus van Horemheb weg.

Lees meer over Eje op onze website www.kemet.nl

Scheidingslijn.

Regering: 1324 – 1320 v.Chr.
Graf: KV 23
Mummie: Onbekend

Scheidingslijn tabel en Horusnaam.

HorusnaamUitspraak: Ka nechet tjehen chaoe
Vertaling: De sterke stier, schitterend aan verschijningen.

Horusnaam
De Horusnaam is de oudste naam van een farao. Deze naam wordt ingeleid met de titel Her, wat Horus betekent. De levende koning wordt gelijkgesteld aan Horus, de god met de valkenkop. Als verticale kolommen staan weergegeven, dan wordt de Horusnaam in een ‘Serech’, de zogenoemde paleisfaçade, geschreven. Daar boven staat de valkgod Horus met of zonder dubbele kroon afgebeeld.

Scheidingslijn.

Beide MeesteressennaamUitspraak: Sechem pehty der setjetioe
Vertaling: Sterk aan macht, die de Aziaten verdrijft.


Beide Meesteressennaam (nebtynaam)
De beide meesteressen zijn de beschermgodinnen van de Egyptische koningskronen. De Beide Meesteressennaam wordt ingeleid met de titel Nebty. Dat betekent De beide meesteressen. Het zijn de giergodin Nechbet uit El-Kab in het zuiden en de slanggodin Wadjet uit Boeto in het noorden.

Scheidingslijn.

Gouden HorusnaamUitspraak: Heka Maät secheper taoey
Vertaling: De heerser van de Waarheid,
die de beide landen laat ontstaan.


Gouden Horusnaam
De Gouden Horusnaam wordt ingeleid door de titel Bik-neboe: een Horusvalk boven de hiëroglief voor Goud. Bik-neboe staat daarom voor Gouden Valk, maar de betekenis is onzeker. Net zoals de Beide Meesteressennaam wordt deze naam gewoonlijk niet in een cartouche of Serech geschreven.
De godin Hathor werd ook wel ‘De Gouden’ genoemd.

Scheidingslijn.

TroonnaamUitspraak: Cheper cheperoe Ra iri Maät
Vertaling: Ontstaan is de ontstaansvorm van Ra, die doet wat rechtvaardig is.


Troonnaam (prenomen)
De troonnaam volgt op de eretitel Nesoe-bity, hetgeen letterlijk betekent: Hij die tot de biesplant behoort en die tot de bij behoort. Deze titel wordt vertaald met de koning van Opper- en Neder-Egypte. Vaak wordt in deze naam, die de koning vanaf zijn troonsbestijging aanneemt, de zonnegod Ra genoemd.

Scheidingslijn.

GeboortenaamUitspraak: Iy
Vertaling: Eje

Geboortenaam (nomen)
De Geboortenaam volgt op de eretitel Sa-Ra, wat Zoon van Ra betekent. Deze naam wordt al vanaf zijn geboorte door de koning gedragen. In de dynastische traditie wordt de naam vaak van vader op zoon overgedragen. Duidelijke voorbeelden zijn de Zoon van Ra-namen uit de twaalfde dynastie: Amenemhat en Senwosret, uit de achttiende dynastie: Amenhotep en Thoetmoses en uit de negentiende en twintigste dynastie: Sethy en Ramses.

Scheidingslijn.