Ahmose I

Ahmose I, Metropolitan
Museum New York

Ahmose I was de eerste vorst van de 18de dynastie.

Hij bevrijdde Egypte van de Hyksos en herstelde de orde en rust in het land. Hij wordt daarom gezien als de grondlegger van de 18de dynastie en het Nieuwe Rijk.

In 1899 ontdekte de Britse egyptoloog Arthur C. Mace (1874 – 1928) de tien meter hoge resten van de piramide van Ahmose I in Abydos. De Amerikaanse egyptoloog Stephen Harvey heeft geopperd dat Ahmose I oorspronkelijk is begraven in zijn piramide, maar in het algemeen wordt aangenomen dat deze piramide een cenotaaf is. Zijn nog niet ontdekte tombe zou zich ergens in de buurt van het Dal der Koningen bevinden, mogelijk in de necropool van Dra Aboe el-Naga.

Lees meer over Ahmose I op onze website www.kemet.nl.

Scheidingslijn.

Regering: 1550 – 1525 v.Chr.
Graf: Onbekend
Mummie: Caïro

Scheidingslijn tabel en Horusnaam.

HorusnaamUitspraak: Aä-cheperoe
Vertaling: Groot aan ontstaansvorm.

Horusnaam
De Horusnaam is de oudste naam van een farao. Deze naam wordt ingeleid met de titel Her, wat Horus betekent. De levende koning wordt gelijkgesteld aan Horus, de god met de valkenkop. Als verticale kolommen staan weergegeven, dan wordt de Horusnaam in een ‘Serech’, de zogenoemde paleisfaçade, geschreven. Daar boven staat de valkgod Horus met of zonder dubbele kroon afgebeeld.

Scheidingslijn.

Beide MeesteressennaamUitspraak: Toet mesoet
Vertaling: Volkomen aan geboorte.


Beide Meesteressennaam (nebtynaam)
De beide meesteressen zijn de beschermgodinnen van de Egyptische koningskronen. De Beide Meesteressennaam wordt ingeleid met de titel Nebty. Dat betekent De beide meesteressen. Het zijn de giergodin Nechbet uit El-Kab in het zuiden en de slanggodin Wadjet uit Boeto in het noorden.

Scheidingslijn.

Gouden HorusnaamUitspraak: Tjes taoey
Vertaling: Hij die de beide landen samenknoopt.


Gouden Horusnaam
De Gouden Horusnaam wordt ingeleid door de titel Bik-neboe: een Horusvalk boven de hiëroglief voor Goud. Bik-neboe staat daarom voor Gouden Valk, maar de betekenis is onzeker. Net zoals de Beide Meesteressennaam wordt deze naam gewoonlijk niet in een cartouche of Serech geschreven.
De godin Hathor werd ook wel ‘De Gouden’ genoemd.

Scheidingslijn.

TroonnaamUitspraak: Neb pehty Ra
Vertaling: De heer van de kracht van Ra.


Troonnaam (prenomen)
De troonnaam volgt op de eretitel Nesoe-bity, hetgeen letterlijk betekent: Hij die tot de biesplant behoort en die tot de bij behoort. Deze titel wordt vertaald met de koning van Opper- en Neder-Egypte. Vaak wordt in deze naam, die de koning vanaf zijn troonsbestijging aanneemt, de zonnegod Ra genoemd.

Scheidingslijn.

GeboortenaamUitspraak: Iah mes
Vertaling: Iah is geboren.

Geboortenaam (nomen)
De Geboortenaam volgt op de eretitel Sa-Ra, wat Zoon van Ra betekent. Deze naam wordt al vanaf zijn geboorte door de koning gedragen. In de dynastische traditie wordt de naam vaak van vader op zoon overgedragen. Duidelijke voorbeelden zijn de Zoon van Ra-namen uit de twaalfde dynastie: Amenemhat en Senwosret, uit de achttiende dynastie: Amenhotep en Thoetmoses en uit de negentiende en twintigste dynastie: Sethy en Ramses.

Scheidingslijn.