Ny-netjer

Ny-netjer was de derde vorst van de 2de dynastie. In deze dynastie vormt de Zoon van Ra-naam, ook wel de Geboortenaam, nog geen onderdeel van de titulatuur.

13,5 cm hoog zitbeeld van Ny-netjer. Rijksmuseum van Oudheden, Leiden.
13,5 cm hoog zitbeeld van Ny-netjer.
Rijksmuseum van Oudheden, Leiden.

In tegenstelling tot zijn voorganger Nebra, is van Ny-netjer heel wat meer teruggevonden. Onder andere een bijzonder zitbeeldje wat zich in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden bevindt. Het is de oudste driedimensionale afbeelding van een farao. De houding en kleding van dit beeldje wijzen op een verband met het Sed-festival. Lees meer over dit festival op onze website www.kemet.nl

Tenminste vijf privé-tombes in Sakkara, Gizeh en Helwan zijn aan Ny-netjer toe te schrijven en er is veel aardewerk met zijn naam gevonden onder de trappenpiramide bij Sakkara.

Het ondergrondse grafcomplex van Ny-netjer bevindt zich ongeveer 140 meter ten oosten van dat van Hotepsechemoey, de eerste farao van de 2de dynastie. De totale oppervlakte van het complex beslaat ongeveer 3850 vierkante meter. Het graf werd ontdekt in 1938 maar pas in 1974 begon de Duitse egyptoloog Peter Munro met opgravingen. Het hele complex werd echter nooit volledig uitgegraven en in kaart gebracht. Pas in 2010 werden de opgravingen hervat onder leiding van de Duitse egyptologen Stephan Seidlmayer en Claudia Lacher. Lees meer over Ny-netjer en de resultaten van de opgravingen in dit artikel van Claudia Lacher uit 2011.

Scheidingslijn.

Regering: …. – …. v.Chr.
Graf: Sakkara
Mummie: Onbekend

Scheidingslijn tabel en Horusnaam.

HorusnaamUitspraak: N(y)-netjer
Vertaling: (Hij) die behoort tot de goddelijkheid (van Horus).

Horusnaam
De Horusnaam is de oudste naam van een farao. Deze naam wordt ingeleid met de titel Her, wat Horus betekent. De levende koning wordt gelijkgesteld aan Horus, de god met de valkenkop. Als verticale kolommen staan weergegeven, dan wordt de Horusnaam in een ‘Serech’, de zogenoemde paleisfaçade, geschreven. Daar boven staat de valkgod Horus met of zonder dubbele kroon afgebeeld.

Scheidingslijn.

Beide MeesteressennaamUitspraak: N(y)-netjer
Vertaling: (Hij) die behoort tot de goddelijkheid (van de beide meesteressen).


Beide Meesteressennaam (nebtynaam)
De beide meesteressen zijn de beschermgodinnen van de Egyptische koningskronen. De Beide Meesteressennaam wordt ingeleid met de titel Nebty. Dat betekent De beide meesteressen. Het zijn de giergodin Nechbet uit El-Kab in het zuiden en de slanggodin Wadjet uit Boeto in het noorden.

Scheidingslijn.

Gouden HorusnaamUitspraak: Ren neboe
Vertaling: Naam van (de) goud(en Horus).


Gouden Horusnaam
De Gouden Horusnaam wordt ingeleid door de titel Bik-neboe: een Horusvalk boven de hiëroglief voor Goud. Bik-neboe staat daarom voor Gouden Valk, maar de betekenis is onzeker. Net zoals de Beide Meesteressennaam wordt deze naam gewoonlijk niet in een cartouche of Serech geschreven.
De godin Hathor werd ook wel ‘De Gouden’ genoemd.

Scheidingslijn.

TroonnaamUitspraak: Ba en netjer
Vertaling: De ba(-ziel) van de god.


Troonnaam (prenomen)
De troonnaam volgt op de eretitel Nesoe-bity, hetgeen letterlijk betekent: Hij die tot de biesplant behoort en die tot de bij behoort. Deze titel wordt vertaald met de Koning van Opper- en Neder-Egypte.
Tijdens de eerste en tweede dynastie wordt als titel bij de troonnaam echter gebruikt. Deze titel wordt uitgesproken als Nesoe en vertalen we als koning. Vanaf de derde tot begin vijfde dynastie wordt zowel Nesoe als Nesoe-bity als titel gebruikt.

Scheidingslijn.