Thoetmoses IV

Thoetmoses IV, Musée du Louvre, Parijs.
Thoetmoses IV,
Louvre, Parijs.

Thoetmoses IV was de achtste vorst van de 18de dynastie.

Thoetmoses IV benadrukte de relatie tussen zichzelf en de zonnegod Ra. Hij beschreef de belangrijke rol die Ra had gespeeld bij het verwerven van zijn koningschap. Uiteindelijk resulteerde dit in het naar voren schuiven van een tot dan toe minder bekend aspect van de zonnegod, de Aton. Hij kan daarom gezien worden als de grondlegger van de Aton-verering door Achnaton.

Lees meer over deze vorst op onze website www.kemet.nl

Scheidingslijn.

Regering: 1399 – 1389 v.Chr.
Graf: KV 43
Mummie: Caïro

Scheidingslijn tabel en Horusnaam.

HorusnaamUitspraak: Ka nechet toet chaoe
Vertaling: De sterke stier, het (even)beeld van de verschijningen.

Horusnaam
De Horusnaam is de oudste naam van een farao. Deze naam wordt ingeleid met de titel Her, wat Horus betekent. De levende koning wordt gelijkgesteld aan Horus, de god met de valkenkop. Als verticale kolommen staan weergegeven, dan wordt de Horusnaam in een ‘Serech’, de zogenoemde paleisfaçade, geschreven. Daar boven staat de valkgod Horus met of zonder dubbele kroon afgebeeld.

Scheidingslijn.

Beide MeesteressennaamUitspraak: Djed nesyt mi Item
Vertaling: Stabiel aan koningschap, zoals Atoem.


Beide Meesteressennaam (nebtynaam)
De beide meesteressen zijn de beschermgodinnen van de Egyptische koningskronen. De Beide Meesteressennaam wordt ingeleid met de titel Nebty. Dat betekent De beide meesteressen. Het zijn de giergodin Nechbet uit El-Kab in het zuiden en de slanggodin Wadjet uit Boeto in het noorden.

Scheidingslijn.

Gouden HorusnaamUitspraak: Weser chepesj der pedjoet-9
Vertaling: Sterk van kracht, die de 9 boogvolkeren verdrijft.


Gouden Horusnaam
De Gouden Horusnaam wordt ingeleid door de titel Bik-neboe: een Horusvalk boven de hiëroglief voor Goud. Bik-neboe staat daarom voor Gouden Valk, maar de betekenis is onzeker. Net zoals de Beide Meesteressennaam wordt deze naam gewoonlijk niet in een cartouche of Serech geschreven.
De godin Hathor werd ook wel ‘De Gouden’ genoemd.

Scheidingslijn.

TroonnaamUitspraak: Men cheperoe Ra
Vertaling: Blijvend is de ontstaansvorm van Ra.


Troonnaam (prenomen)
De troonnaam volgt op de eretitel Nesoe-bity, hetgeen letterlijk betekent: Hij die tot de biesplant behoort en die tot de bij behoort. Deze titel wordt vertaald met de koning van Opper- en Neder-Egypte. Vaak wordt in deze naam, die de koning vanaf zijn troonsbestijging aanneemt, de zonnegod Ra genoemd.

Scheidingslijn.

GeboortenaamUitspraak: Djehoety mesoe
Vertaling: Thot is geboren.

Geboortenaam (nomen)
De Geboortenaam volgt op de eretitel Sa-Ra, wat Zoon van Ra betekent. Deze naam wordt al vanaf zijn geboorte door de koning gedragen. In de dynastische traditie wordt de naam vaak van vader op zoon overgedragen. Duidelijke voorbeelden zijn de Zoon van Ra-namen uit de twaalfde dynastie: Amenemhat en Senwosret, uit de achttiende dynastie: Amenhotep en Thoetmoses en uit de negentiende en twintigste dynastie: Sethy en Ramses.

Scheidingslijn.