Informatie over de koningslijst

Deze website is opgezet met als doel een zo volledig en betrouwbaar mogelijk overzicht te geven van de regerende vorsten van het oude Egypte. Op de pagina met de koningslijst zijn ze chronologisch weergegeven.

Periodes en dynastieën

De koningslijst van Abydos in de tempel van Sethy I.
De koningslijst van Abydos in de tempel van Sethy I.

Het oude Egypte bestond uit een aantal beschavingen die zijn ingedeeld in periodes. De Griekse Egyptenaar Manetho was eerste die zo’n indeling maakte. Rond 250 v.Chr. beschreef hij de geschiedenis van Egypte en hanteerde daarbij een indeling in koningshuizen, die dynastieën worden genoemd. Hij baseerde zijn werk op oudere bronnen, met alle beperkingen die dat met zich meebracht. Vele details zijn in de loop der tijden aangepast, bijgesteld en verschoven. Maar de indeling in dynastieën wordt nog altijd gebruikt. Er zijn, naast de indeling door Manetho, nog verschillende koningslijsten van oude geschiedschrijvers bekend. Zoals de koninglijsten van Abydos, de steen van Palermo, de steen van Sakkara en de Turijn canon. Lees meer over deze koningslijsten op onze website www.kemet.nl

Door de eeuwen heen werd Egypte afwisselend geregeerd door inheemse en buitenlandse vorsten. Die machtsovernames gingen meestal gepaard met veel onrust. Het is daardoor niet eenvoudig om vast te stellen wanneer een bepaalde periode begon of eindigde.

De pagina’s van deze website

De pagina Het Koningschap vertelt over het leven van de farao als mens, heerser en god op aarde. Het leven van een Egyptische vorst ging gepaard met vele geneugten en privileges, maar zal zeker niet eenvoudig zijn geweest. Oorlog, verraad, samenzwering en andere gevaren lagen steeds op de loer, ook in stabiele periodes.

Op de pagina met de Koningslijst staat in chronologische volgorde de lijst weergegeven van alle nu bekende vorsten van het oude Egypte. De lijst begint bij de Vroeg-dynastieke Periode en eindigt met de Hellenistische periode. Narmer is in deze opzet de eerste Egyptische vorst en Cleopatra VII de laatste.

 • In de eerste twee kolommen staan de twee meest bekende namen van de koningen.
  – Als er drie puntjes […] staan in de koningsnaam, dan is dat deel van de naam onbekend.
  – Als er een vraagteken ? staat bij de koningsnaam, dan is de naam van de vorst geheel onbekend.
  – Als er een (Q) staat achter de naam, dan was deze persoon een vrouw.
  – Als er een (C) staat achter de naam, dan was er sprake van een co-regentschap.

  Op sommige faraonamen (rood gemarkeerd) kan worden geklikt. Dan verschijnt een pagina met meer informatie over deze vorst. Zo’n pagina hebben we een ‘koningskaart’ genoemd. In de loop van de tijd zullen er steeds meer koningskaarten worden gemaakt.
 • In de derde kolom staat de regeerperiode (v.Chr.) van de farao in jaren, als deze bekend is.
 • In de vierde kolom staan de regeringsjaren van de vorst, als deze bekend zijn. Vanaf 664 voor Christus zijn bijna alle jaartallen zeker. Soms overlappen de jaartallen van twee opeenvolgende koningen elkaar. Dat komt omdat er dan twee vorsten tegelijk regeerden, bijvoorbeeld vader en zoon. Dit ‘samen regeren’ wordt ook wel een co-regentschap genoemd.
 • Soms lijkt de regeerperiode niet overeen te komen met de regeringsduur. Maar bedenk dat een regeerperiode van 1338-1336 een regeringsduur van 2 of 3 jaar kan betekenen.

De website koningslijst.nl maakt een inhoudelijk onderdeel uit van www.kemet.nlMiddels een link wordt regelmatig naar de artikelen van die website verwezen.

Subpagina’s periodes

Om de koningslijst overzichtelijk te houden kan ook worden gekeken op de subpagina’s. Elke subpagina bevat niet alleen een deel van de koningslijst van een bepaalde periode, maar ook wat informatie over die periode. Samen vormt de informatie van al die subpagina’s een doorlopend verhaal over de gehele geschiedenis van het oude Egypte.

Verantwoording

Deel van de koningslijst van Turijn. Museo Egizio, Turijn.
Deel van de koningslijst van Turijn.
Museo Egizio, Turijn.

Bij het opstellen van de koningslijst zijn diverse bronnen uitvoerig geraadpleegd. Deze staan op de pagina Bronnen.

Er is nog veel onduidelijkheid en veel discussie over welke Egyptische vorsten wanneer regeerden. Ook de chronologische volgorde wordt nog vaak betwist. De geraadpleegde bronnen spreken elkaar dan ook regelmatig tegen. Toch zijn we op basis van de huidige inzichten tot een overzichtelijk, geordend en inhoudelijk verdedigbaar eindresultaat gekomen.

Veel plezier bij het bekijken van deze website.

Namens de redactie van www.kemet.nl,

Richard de Jong