Sethy II

Sethy II, Museo Egizio, Turijn.
Sethy II,
Museo Egizio, Turijn.

Sethy II was de zesde vorst van de 19de dynastie.

Over de chronologie Merenptah – Amenmesse – Sethy II bestaan verschillende theorieën. Merenptah wilde dat zijn zoon Sethy hem zou opvolgen, maar vermoedelijk usurpeerde zijn andere zoon Amenmesse de troon om te voorkomen dat zijn broer de macht zou krijgen. Hij greep de macht in het gebied ten zuiden van de Fayoem maar raakte zijn troon in zijn 4de regeringsjaar kwijt aan Sethy II.

Lees meer over deze vorst op onze website: www.kemet.nl

Scheidingslijn.

Regering: 1201 – 1196 v.Chr.
Graf: KV 15
Mummie: Caïro

Scheidingslijn tabel en Horusnaam.

HorusnaamUitspraak: Ka nechet mery Ra
Vertaling: De sterke stier, geliefd door Ra.

Horusnaam
De Horusnaam is de oudste naam van een farao. Deze naam wordt ingeleid met de titel Her, wat Horus betekent. De levende koning wordt gelijkgesteld aan Horus, de god met de valkenkop. Als verticale kolommen staan weergegeven, dan wordt de Horusnaam in een ‘Serech’, de zogenoemde paleisfaçade, geschreven. Daar boven staat de valkgod Horus met of zonder dubbele kroon afgebeeld.

Scheidingslijn.

Beide MeesteressennaamUitspraak: Mekoe kemet wafoe chasoet
Vertaling: De beschermer van Egypte,
die de buitenlanden overwint.


Beide Meesteressennaam (nebtynaam)
De beide meesteressen zijn de beschermgodinnen van de Egyptische koningskronen. De Beide Meesteressennaam wordt ingeleid met de titel Nebty. Dat betekent De beide meesteressen. Het zijn de giergodin Nechbet uit El-Kab in het zuiden en de slanggodin Wadjet uit Boeto in het noorden.

Scheidingslijn.

Gouden HorusnaamUitspraak: Aä neroe em taoe neboe
Vertaling: Groot aan verschrikking in alle landen.


Gouden Horusnaam
De Gouden Horusnaam wordt ingeleid door de titel Bik-neboe: een Horusvalk boven de hiëroglief voor Goud. Bik-neboe staat daarom voor Gouden Valk, maar de betekenis is onzeker. Net zoals de Beide Meesteressennaam wordt deze naam gewoonlijk niet in een cartouche of Serech geschreven.
De godin Hathor werd ook wel ‘De Gouden’ genoemd.

Scheidingslijn.

TroonnaamUitspraak: Weser cheperoe Ra setep en Ra
Vertaling: Machtig is de ontstaansvorm van Ra, uitverkorene van Ra.


Troonnaam (prenomen)
De troonnaam volgt op de eretitel Nesoe-bity, hetgeen letterlijk betekent: Hij die tot de biesplant behoort en die tot de bij behoort. Deze titel wordt vertaald met de koning van Opper- en Neder-Egypte. Vaak wordt in deze naam, die de koning vanaf zijn troonsbestijging aanneemt, de zonnegod Ra genoemd.

Scheidingslijn.

GeboortenaamUitspraak: Sethy mery en Peteh
Vertaling: Die behoort tot Seth, geliefd door Ptah.

Geboortenaam (nomen)
De Geboortenaam volgt op de eretitel Sa-Ra, wat Zoon van Ra betekent. Deze naam wordt al vanaf zijn geboorte door de koning gedragen. In de dynastische traditie wordt de naam vaak van vader op zoon overgedragen. Duidelijke voorbeelden zijn de Zoon van Ra-namen uit de twaalfde dynastie: Amenemhat en Senwosret, uit de achttiende dynastie: Amenhotep en Thoetmoses en uit de negentiende en twintigste dynastie: Sethy en Ramses.

Scheidingslijn.