Sethy II

 Sethy II was de zesde vorst van de 19de dynastie.
Regering: 1201 – 1196 v.Chr. Horustitel en -naam:

Ka-nechet

meryra

sethy II h

Beide meesteressentitel en -naam:

nebty: Mek-kemet waf-chasoet

sethy II nbty

Tombe Graf: KV15 logo thebanmappingproject 50x35

Gouden Horustitel en -naam:

Bik-neboe: Aä neroe em taoey neboe

sethy II gh

mummie Mummie: Caïro

Troontitel en -naam:

Nesoe-bity: Weser-cheperoera mery-imen

sethy II nswbity

Geboortetitel en -naam:

Sa-Ra: Sethy mery en peteh

sethy II sara

Afbeelding

Sethy II, Museo Egizio, Turijn

Sethy II, Museo Egizio, Turijn

Verantwoording / achtergrondinformatie

Over de chronologie Merenptah – Amenmesse – Sethy I bestaan verschillende theorieën. Wij volgen de theorie van Dodson (in Baker blz. 51 ), die schrijft dat Sethy II de directe opvolger was van Merenptah. Hij wilde dat zijn zoon Sethy-Merenptah hem zou opvolgen, maar zijn andere zoon Amenmesse ursurpeerde de troon om te voorkomen dat zijn broer de macht zou krijgen. Hij greep de macht in het gebied ten zuiden van de Fayoem maar raakte zijn troon in zijn 4de regeringsjaar kwijt aan Sethy II.

Lees meer over Sethy II op onze website: www.kemet.nl.

Bronnen