Senwosret II

Senwosret II, Egyptisch museum, Caïro.
Senwosret II,
Egyptisch Museum, Caïro.

Senwosret II was de vierde vorst van de 12de dynastie.

Senwosret II was de eerste vorst van wie zijn Horus-naam anders was dan zijn Nebty-naam. Door deze vernieuwing bereikte de koninklijke titulatuur zijn definitieve vorm, die tot in de Ptolemaeën Tijd in gebruik zou blijven. Volgens de koningslijst van Turijn regeerde Senwosret II negentien jaar. De tot op heden hoogst gevonden regeringsdatum van Senwosret II is afkomstig van een stèle uit rode zandsteen die in 1932 werd aangetroffen in een verlaten steengroeve bij de plaats Tosjka: de datering, door een beschadiging slecht leesbaar, is regeringsjaar 8 of 9.

Lees meer over Senwosret II op onze website www.kemet.nl

Scheidingslijn.

Regering: 1900 – 1880 v.Chr.
Graf: El-Lahoen
Mummie: Onbekend

Scheidingslijn tabel en Horusnaam.

HorusnaamUitspraak: Sesjem taoey
Vertaling: Die de beide landen leidt.

Horusnaam
De Horusnaam is de oudste naam van een farao. Deze naam wordt ingeleid met de titel Her, wat Horus betekent. De levende koning wordt gelijkgesteld aan Horus, de god met de valkenkop. Als verticale kolommen staan weergegeven, dan wordt de Horusnaam in een ‘Serech’, de zogenoemde paleisfaçade, geschreven. Daar boven staat de valkgod Horus met of zonder dubbele kroon afgebeeld.

Scheidingslijn.

Beide MeesteressennaamUitspraak: Secha Maät
Vertaling: Die Maät doet verschijnen.


Beide Meesteressennaam (nebtynaam)
De beide meesteressen zijn de beschermgodinnen van de Egyptische koningskronen. De Beide Meesteressennaam wordt ingeleid met de titel Nebty. Dat betekent De beide meesteressen. Het zijn de giergodin Nechbet uit El-Kab in het zuiden en de slanggodin Wadjet uit Boeto in het noorden.

Scheidingslijn.

Gouden HorusnaamUitspraak: Hetep netjeroe
Vertaling: De goden zijn tevreden.


Gouden Horusnaam
De Gouden Horusnaam wordt ingeleid door de titel Bik-neboe: een Horusvalk boven de hiëroglief voor Goud. Bik-neboe staat daarom voor Gouden Valk, maar de betekenis is onzeker. Net zoals de Beide Meesteressennaam wordt deze naam gewoonlijk niet in een cartouche of Serech geschreven.
De godin Hathor werd ook wel ‘De Gouden’ genoemd.


Scheidingslijn.

TroonnaamUitspraak: Cha cheper Ra
Vertaling: De wording van Ra verschijnt.


Troonnaam (prenomen)
De troonnaam volgt op de eretitel Nesoe-bity, hetgeen letterlijk betekent: Hij die tot de biesplant behoort en die tot de bij behoort. Deze titel wordt vertaald met de Koning van Opper- en Neder-Egypte.
Tijdens de eerste en tweede dynastie wordt als titel bij de troonnaam echter gebruikt. Deze titel wordt uitgesproken als Nesoe en vertalen we als koning. Vanaf de derde tot begin vijfde dynastie wordt zowel Nesoe als Nesoe-bity als titel gebruikt.


Scheidingslijn.

GeboortenaamUitspraak: S en Weseret
Vertaling: Man van (de godin) Weseret.

Geboortenaam (nomen)
De Geboortenaam volgt op de eretitel Sa-Ra, wat Zoon van Ra betekent. Deze naam wordt al vanaf zijn geboorte door de koning gedragen. In de dynastische traditie wordt de naam vaak van vader op zoon overgedragen. Duidelijke voorbeelden zijn de Zoon van Ra-namen uit de twaalfde dynastie: Amenemhat en Senwosret, uit de achttiende dynastie: Amenhotep en Thoetmoses en uit de negentiende en twintigste dynastie: Sethy en Ramses.

Scheidingslijn.