Ramses II

Ramses II, British Museum, Londen.
Ramses II,
British Museum, Londen.

Ramses II was de derde vorst van de 19de dynastie.

Ramses II was de zoon van Sethy I en koningin Toeya. Met een regeerperiode van 67 jaar was hij een van de langst regerende farao’s van het oude Egypte. Geen andere farao liet zoveel bouwwerken en standbeelden na als Ramses II. Ook het aantal koninklijke kinderen was bij geen koning zo groot als bij Ramses II. Hij overleed op ongeveer 92-jarige leeftijd. Hij werd begraven in het Dal der Koningen. Zijn dertiende zoon Merenptah volgde hem op.

Lees meer over Ramses II op onze website www.kemet.nl

Scheidingslijn.

Regering: 1279 – 1212 v.Chr.
Graf: KV 7
Mummie: Caïro

Scheidingslijn tabel en Horusnaam.

HorusnaamUitspraak: Ka nechet mery Maät
Vertaling: De sterke stier, geliefd door Maät.

Horusnaam
De Horusnaam is de oudste naam van een farao. Deze naam wordt ingeleid met de titel Her, wat Horus betekent. De levende koning wordt gelijkgesteld aan Horus, de god met de valkenkop. Als verticale kolommen staan weergegeven, dan wordt de Horusnaam in een ‘Serech’, de zogenoemde paleisfaçade, geschreven. Daar boven staat de valkgod Horus met of zonder dubbele kroon afgebeeld.

Scheidingslijn.

Beide MeesteressennaamUitspraak: Mekoe kemet wafoe chasoet
Vertaling: Beschermer van Egypte,
die de buitenlanden overwint.


Beide Meesteressennaam (nebtynaam)
De beide meesteressen zijn de beschermgodinnen van de Egyptische koningskronen. De Beide Meesteressennaam wordt ingeleid met de titel Nebty. Dat betekent De beide meesteressen. Het zijn de giergodin Nechbet uit El-Kab in het zuiden en de slanggodin Wadjet uit Boeto in het noorden.

Scheidingslijn.

Gouden HorusnaamUitspraak: Weser renpoet aä nechetoe
Vertaling: Krachtig van jaren,
groot aan overwinningen.


Gouden Horusnaam
De Gouden Horusnaam wordt ingeleid door de titel Bik-neboe: een Horusvalk boven de hiëroglief voor Goud. Bik-neboe staat daarom voor Gouden Valk, maar de betekenis is onzeker. Net zoals de Beide Meesteressennaam wordt deze naam gewoonlijk niet in een cartouche of Serech geschreven.
De godin Hathor werd ook wel ‘De Gouden’ genoemd.

Scheidingslijn.

TroonnaamUitspraak: Weser Maät Ra setep en Ra
Vertaling: Machtig is de gerechtigheid van Ra,
uitverkorene van Ra.


Troonnaam (prenomen)
De troonnaam volgt op de eretitel Nesoe-bity, hetgeen letterlijk betekent: Hij die tot de biesplant behoort en die tot de bij behoort. Deze titel wordt vertaald met de koning van Opper- en Neder-Egypte. Vaak wordt in deze naam, die de koning vanaf zijn troonsbestijging aanneemt, de zonnegod Ra genoemd.

De toevoeging setepenra is een epitheton dat vaak wordt weggelaten.

Scheidingslijn.

GeboortenaamUitspraak: Ra messoe mery Imen
Vertaling: Ra heeft hem geschapen, geliefd door Amon.

Geboortenaam (nomen)
De Geboortenaam volgt op de eretitel Sa-Ra, wat Zoon van Ra betekent. Deze naam wordt al vanaf zijn geboorte door de koning gedragen. In de dynastische traditie wordt de naam vaak van vader op zoon overgedragen. Duidelijke voorbeelden zijn de Zoon van Ra-namen uit de twaalfde dynastie: Amenemhat en Senwosret, uit de achttiende dynastie: Amenhotep en Thoetmoses en uit de negentiende en twintigste dynastie: Sethy en Ramses.

De toevoeging mery Imen is een epitheton dat vaak wordt weggelaten.

Scheidingslijn.