Middenrijk

Dit deel van de koningslijst bevat de namen van alle nu bekende vorsten van het Middenrijk.

Middenrijk.
11de – 14de dynastie. 2160- 1781 v. Chr.


11de dynastie (Thebe): 2160 – 2066 v. Chr.

Horusnaam (H) of troonnaamGeboortenaamRegeerperiodeRegeringsjaren
Tepia (H)Monthoehotep I2160-????
Sehertaoey (H)Antef I????-2123
WahanchAntef II2123-207449
NachtnebtepneferAntef III2074-20668


11de dynastie (heel Egypte): 2066- 1994 v. Chr.

Horusnaam (H) of troonnaamGeboortenaamRegeerperiodeRegeringsjaren
NebhepetraMonthoehotep II2066-201452
SeanchkaraMonthoehotep III2014-200113
NebtaoeyraMonthoehotep IV2001-19948
Monthoehotep II, Egyptisch Museum, Caïro

12de dynastie: 1994 – 1781 v. Chr.

Horusnaam (H) of troonnaamGeboortenaamRegeerperiodeRegeringsjaren
SehetepibraAmenemhat I1994-196430
CheperkaraSenwosret I1974-192945
NoebkaoeraAmenemhat II1932-189636
ChacheperraSenwosret II1900-188020
ChakaoeraSenwosret III1881-184041
NimaätraAmenemhat III1842-179448
MaacheroeraAmenemhat IV1798-178513
SobekkaraSobekneferoe (Q)1785-17814
Senwosret I,
Egyptisch Museum, Caïro


13de dynastie: 1781- 1650 v. Chr.

Horusnaam (H) of troonnaamGeboortenaamRegeerperiodeRegeringsjaren
Sechemra-ChoetaoeySobekhotep I1781 -17783
SechemkaraSonbef1778 – 17753
Nerikara?1775 – ????
SechemkaraAmenemhat V3
?Ameny-Qemaoe2
(se)HetepibraHornedjheritef2
?Ioe-efni
SanchibraAmenemhat VI
SmenkaraNebnennoe
SehetepibraSewesechtaoey
Swadjkara?
Nedjemibra?1
ChaanchraSobekhotep II
RenisenebSechemra-
Choetaoey
AoeibraHor
SedjefkaraAmenemhat VII
ChoetawiraWegaf
WeserkaraChendjer
SemenchkaraImy-er mesja
SehetebkaraAntef IV
MeryibraSeth
Sechemra-SwadjtaoeySobekhotep III3
ChasechemraNeferhotep I11
SihathorMenwadjra
ChaneferraSobekhotep IV
MerhotepraSobekhotep V
ChahotepraSobekhotep VI4
WahibraIaib10
MerneferraAya23
MerhotepraIni I2
SeanchenraSewadjtoe
MersechemraIned
SewadjkaraHori
MerkaoeraSobekhotep VII2
MersjepsesraIni II
MersechemraNeferhotep II
??
??
??
??
??
Mer[…]ra?
Mercheperra?
Merkara?
??
??
SewadjaraMonthoehotep V
[…]mesra?
[…]maätraIbi
Aoeibra[…]Hor I
Se[…]kara?
SehekenraSanchptahi
Sechaenra?
SechaenraSenebmioe???? – 1650
Nog ongeplaatst:
Weseribra
Senebkay
Hor,
Egyptisch Museum Caïro


14de dynastie (Avaris): 1710 – 1650 v. Chr.

Tenminste 50 kleine vorsten die soms tegelijk regeerden over verschillende delen van de Delta. De bekendste zijn:

Horusnaam (H) of troonnaamGeboortenaamRegeerperiodeRegeringsjaren
AasehraNehsy
Chacheroera?
Nebfaoera?
Sehabra?
Merdjefara?
Sewadjkara?
Nebdjefara?
Webenra?
[…]djefara?
[…]webenra?
Aoetibra?
Heribra?
Nebsenra?
Secheperenra?
Djedcheroera?
Seanchibra?
Nefertemra?
Sechem[…]ra?
Kakemetra?
Neferibra?
Chakara?
Aakara?
SemenenraHapoe[…]
DjedkaraAnati
[…]karaBebnoem
Senefer[…]ra?
Men[…]ra?
Djed[…]ra?