Middenrijk

Amenemhat III, Louvre museum, Parijs.
Amenemhat III
Louvre, Parijs.

Dit deel van de koningslijst bevat de namen van alle nu bekende vorsten van het Middenrijk.

In de Eerste Tussenperiode werden de lokale vorsten in het zuiden van Opper Egypte steeds machtiger, tot ongenoegen van de vorsten die vanuit Hierakleopolis regeerden. Na veel onderlinge ongeregeldheden riep een familie van Thebaanse monarchen zich tot machthebbers uit en namen koninklijke titels aan. Zij gaan de geschiedenis in als de vorsten van de 11de dynastie. In deze periode, die 90 tot 110 jaar duurde, werd er in de grensstreek van Abydos regelmatig gevochten met de vorsten uit Herakleopolis.

In het 14de regeringsjaar van de Thebaanse vorst Montoehotep II probeerden de Herakleopolieten de Thinitische gouw te veroveren. Montoehotep II greep in, versloeg zijn tegenstander en dit leidde uiteindelijk tot de reunificatie van heel Egypte. Over die machtsovername is weinig bekend en deze duurde waarschijnlijk enkele jaren. De rest van zijn regeerperiode was er rust en voorspoed, zo blijkt uit de toename van historische bronnen, gebouwen en de ontwikkeling van diverse kunstvormen uit die periode.

Monthoehotep II herstelde de centrale macht, onder andere door het aantal nomarchen te verminderen. Hij voerde vele militaire campagnes en handelsmissies uit in het buitenland en vele tempels en kapellen werden gebouwd, onder andere in Dendera, Gebelein, Abydos, El-kab, Karnak en Aswan.
Onder zijn opvolgers Monthoehotep III en IV ontwikkelde zich nieuwe architectuur en kunst, waaronder de mooiste reliefsculpturen van het Middenrijk. Het culturele hoogtepunt lag in de regeerperiode van Amenemhat III van de 12de dynastie. Lees meer over deze vorst op onze website
www.kemet.nl

Van de vele vorsten van de 13de dynastie is weinig bekend. We weten dat Neferhotep I niet van koninklijke komaf was. De vele inscripties die van hem zijn gevonden suggereren een stabiele regering, maar bewijs van lokale vorsten in Xois en Avaris geven aan dat hij niet over heel Egypte regeerde.
Tijdens de regering van Sobekhotep IV zien we de eerste tekenen van opstand in Nubië, die later leiden tot tot een aparte dynastie van Nubische vorsten in de Tweede Tussenperiode.

Verklaring symbolen:
– (Q) = vrouwelijke vorst
– (C) = co regentschap
– ? = naam of jaartal onbekend
– […] = deel van de naam onbekend

Middenrijk.
11de – 14de dynastie. 2160 – 1781 v.Chr.

11de dynastie (Thebe): 2160 – 2066 v.Chr.

Horusnaam (H)
of Troonnaam
GeboortenaamRegeer-
periode
Regerings-
jaren
Tepia (H)Monthoehotep I2160-????
Sehertaoey (H)Antef I????-2123
WahanchAntef II2123-207449
NachtnebtepneferAntef III2074-20668


11de dynastie (heel Egypte): 2066 – 1994 v.Chr.

TroonnaamGeboortenaamRegeer-
periode
Regerings-
jaren
NebhepetraMonthoehotep II2066-201452
SeanchkaraMonthoehotep III2014-200113
NebtaoeyraMonthoehotep IV2001-19947

12de dynastie: 1994 – 1781 v.Chr.

TroonnaamGeboortenaamRegeerperiodeRegeringsjaren
SehetepibraAmenemhat I1994-196430
CheperkaraSenwosret I1974-192945
NoebkaoeraAmenemhat II1932-189636
ChacheperraSenwosret II1900-188020
ChakaoeraSenwosret III1881-184041
NimaätraAmenemhat III1842-179448
MaacheroeraAmenemhat IV1798-178513
SobekkaraSobekneferoe (Q)1785-17814


13de dynastie: 1781 – 1650 v.Chr.

TroonnaamGeboortenaamRegeer-
periode
Regerings-
jaren
Sechemra-ChoetaoeySobekhotep I1781 -17783
SechemkaraSonbef1778 – 17753
Nerikara?1775 – ????
SechemkaraAmenemhat V3
?Ameny-Qemaoe2
(se)HetepibraHornedjheritef2
?Ioe-efni
SanchibraAmenemhat VI
SmenkaraNebnennoe
SehetepibraSewesechtaoey
Swadjkara?
Nedjemibra?1
ChaanchraSobekhotep II
RenisenebSechemra-
Choetaoey
AoeibraHor
SedjefkaraAmenemhat VII
ChoetawiraWegaf
WeserkaraChendjer
SemenchkaraImy-er mesja
SehetebkaraAntef IV
MeryibraSeth
Sechemra-SwadjtaoeySobekhotep III3
ChasechemraNeferhotep I11
SihathorMenwadjra
ChaneferraSobekhotep IV
MerhotepraSobekhotep V
ChahotepraSobekhotep VI4
WahibraIaib10
MerneferraAya23
MerhotepraIni I2
SeanchenraSewadjtoe
MersechemraIned
SewadjkaraHori
MerkaoeraSobekhotep VII2
MersjepsesraIni II
MersechemraNeferhotep II
??
??
??
??
??
Mer[…]ra?
Mercheperra?
Merkara?
??
??
SewadjaraMonthoehotep V
[…]mesra?
[…]maätraIbi
Aoeibra[…]Hor I
Se[…]kara?
SehekenraSanchptahi
Sechaenra?
SechaenraSenebmioe ???? – 1650
Nog ongeplaatst:
Weseribra
Senebkay
Informatie


14de dynastie (Avaris): 1710 – 1650 v.Chr.

Tenminste 50 kleine vorsten die soms tegelijk regeerden over verschillende delen van de Delta. De bekendste zijn:

TroonnaamGeboortenaamRegeer-
periode
Regerings-
jaren
AasehraNehsy
Chacheroera?
Nebfaoera?
Sehabra?
Merdjefara?
Sewadjkara?
Nebdjefara?
Webenra?
[…]djefara?
[…]webenra?
Aoetibra?
Heribra?
Nebsenra?
Secheperenra?
Djedcheroera?
Seanchibra?
Nefertemra?
Sechem[…]ra?
Kakemetra?
Neferibra?
Chakara?
Aakara?
SemenenraHapoe[…]
DjedkaraAnati
[…]karaBebnoem
Senefer[…]ra?
Men[…]ra?
Djed[…]ra?