Tawosret (Q)

Tawosret in Amada.
Tawosret in Amada.

Tawosret was de laatste vorst van de 19de dynastie.

Tawosret was de vierde vrouwelijke vorst in de historie van het oude Egypte. Zij was de tweede echtgenote van Sethy II maar werd desondanks ‘grote echtgenote’ genoemd. Tijdens haar regeerperiode heerste er onrust in het land. De regering ging ten onder aan verdeeldheid, wat zelfs tot een burgeroorlog leidde. De burgeroorlog werd uiteindelijk gewonnen door Sethnacht, die de eerste farao van de 20ste dynastie werd. De namen van Siptah en Tawosret werden uit de koningslijsten gewist zodat het leek alsof Sethnacht de directe opvolger was van Sethy II. De mummie van Tawosret is nog niet ontdekt, maar volgens sommige experts zou zij ‘de onbekende dame D’ in KV 35 kunnen zijn. Het bewijs daarvoor is echter mager.

Lees meer over Tawosret op onze website www.kemet.nl

Scheidingslijn.

Regering: 1190- 1188 v.Chr.
Graf: KV 14
Mummie: Caïro

Scheidingslijn tabel en Horusnaam.

HorusnaamUitspraak: Ka nechet mery Maät
Vertaling: De sterke stier, geliefd door Maät.

Horusnaam
De Horusnaam is de oudste naam van een farao. Deze naam wordt ingeleid met de titel Her, wat Horus betekent. De levende koning wordt gelijkgesteld aan Horus, de god met de valkenkop. Als verticale kolommen staan weergegeven, dan wordt de Horusnaam in een ‘Serech’, de zogenoemde paleisfaçade, geschreven. Daar boven staat de valkgod Horus met of zonder dubbele kroon afgebeeld.

Scheidingslijn.

Beide MeesteressennaamUitspraak: Geregoe kemet wafoe chasoet
Vertaling: Grondlegger van Egypte, die de buitenlanden overwint.


Beide Meesteressennaam (nebtynaam)
De beide meesteressen zijn de beschermgodinnen van de Egyptische koningskronen. De Beide Meesteressennaam wordt ingeleid met de titel Nebty. Dat betekent De beide meesteressen. Het zijn de giergodin Nechbet uit El-Kab in het zuiden en de slanggodin Wadjet uit Boeto in het noorden.

Scheidingslijn.

Gouden Horusnaam

Onbekend


Gouden Horusnaam
De Gouden Horusnaam wordt ingeleid door de titel Bik-neboe: een Horusvalk boven de hiëroglief voor Goud. Bik-neboe staat daarom voor Gouden Valk, maar de betekenis is onzeker. Net zoals de Beide Meesteressennaam wordt deze naam gewoonlijk niet in een cartouche of Serech geschreven.
De godin Hathor werd ook wel ‘De Gouden’ genoemd.

Scheidingslijn.

TroonnaamUitspraak: Sat Ra meryt Imen
Vertaling: De dochter van Ra, geliefd door Amon.


Troonnaam (prenomen)
De troonnaam volgt op de eretitel Nesoe-bity, hetgeen letterlijk betekent: Hij die tot de biesplant behoort en die tot de bij behoort. Deze titel wordt vertaald met de koning van Opper- en Neder-Egypte. Vaak wordt in deze naam, die de koning vanaf zijn troonsbestijging aanneemt, de zonnegod Ra genoemd.

Scheidingslijn.

Geboortenaam


Uitspraak: Ta weseret
Vertaling: De krachtige.

Geboortenaam (nomen)
De Geboortenaam volgt op de eretitel Sa-Ra, wat Zoon van Ra betekent. Deze naam wordt al vanaf zijn geboorte door de koning gedragen. In de dynastische traditie wordt de naam vaak van vader op zoon overgedragen. Duidelijke voorbeelden zijn de Zoon van Ra-namen uit de twaalfde dynastie: Amenemhat en Senwosret, uit de achttiende dynastie: Amenhotep en Thoetmoses en uit de negentiende en twintigste dynastie: Sethy en Ramses.

Scheidingslijn.