Nieuwe Rijk

Dit deel van de koningslijst bevat de namen van alle nu bekende vorsten van het Nieuwe Rijk.

Amenhotep I, British Museum, Londen
Amenhotep I,
British Museum, Londen.

De hereniging van Egypte na de Tweede Tussenperiode vond plaats in de laatste tien jaar van de regering van Ahmose I, dus rond 1530 v.Chr.

Lees meer over Ahmose I op onze website www.kemet.nl

Na de Tweede Tussenperiode volgde een periode van consolidatie. De zoon en opvolger van Ahmose I, Amenhotep I, verrichtte op zich geen bijzondere daden, maar continueerde vooral de rust en stabiliteit in het land en legde daarmee de basis voor de enorme bloeiperiode later in het Nieuwe Rijk.

De moeder van Ahmose I was Ahhotep I. Zij trad waarschijnlijk op als co-regentes van Ahmose I toen hij op jonge leeftijd op de troon kwam. Ahhotep I heeft een belangrijk aandeel gehad in het heroveren van de macht in Egypte. Later in de 18de dynastie zien we zo’n co-regentschap van een vrouw terugkomen bij Thoetmoses III en zijn tante Hatsjepsoet. Zij wist tijdens die periode het grootste deel van de macht naar zich toe te trekken en riep zichzelf zelfs uit tot koning.

Thoetmoses IV was de kleinzoon van Thoetmoses III en de zoon van Amenhotep II. Zijn vader en grootvader hadden voor een rustig en stabiel Egypte gezorgd. Hij benadrukte de relatie tussen zichzelf en de zonnegod Ra. Uiteindelijk resulteerde dit in het naar voren schuiven van een tot dan toe minder bekend aspect van de zonnegod, de Aton. Hij kan daarom gezien worden als de grondlegger van de Aton-verering door Achnaton.

Amenhotep IV, Luxor Museum, Loeksor
Amenhotep IV,
Luxor Museum, Loeksor.

Amenhotep IV werd geboren als zoon van Amenhotep III, maar tijdens zijn 5de regeringsjaar veranderde hij zijn naam in Achnaton. Hij deed een poging om de god Aton belangrijker te laten worden dan de andere Egyptische goden. Dit was een enorme breuk met de oude tradities. Deze breuk zorgde ervoor dat de koning in conflict kwam met de priesters van Amon. Dit conflict werd door Achnaton bezworen door Thebe te verlaten en een nieuwe hoofdstad te stichten die we tegenwoordig kennen als Tell el-Amarna. Hij trouwde onder andere met Nefertiti en na zijn dood regeerde zij vermoedelijk onder de naam Semenchkara nog een jaar als vorst over Egypte. Direct na haar dood werd Achetaton verlaten.

Onder Toetanchamon werd de cultus voor de god Amon weer in ere hersteld. Hij besteeg op negenjarige leeftijd de troon en trad in het huwelijk met Anchesenpaäton, de derde dochter van Achnaton en Nefertiti. Het jonge paar raakte twee maal in verwachting; beide dochtertjes werden echter te vroeg en dood geboren. Op zijn 18de jaar kwam hij te overlijden. Hij werd opgevolgd door Eje, een hooggeplaatst persoon aan het hof. Vermoedelijk kaapte Eje de troon voor de neus van zijn opvolger Horemheb weg. Na een korte regeerperiode overleed Eje en hij werd opgevolgd door Horemheb. Die bleef, voor zover bekend, kinderloos.
Dit zorgde ervoor dat hij voor zijn opvolging een legerkameraad aanwees die we nu kennen als Ramses I, de eerste vorst van de 19de dynastie.

Ramses II, Loeksortempel, Loeksor
Ramses II,
Loeksortempel, Loeksor.

Zijn opvolgers Sethy I en Ramses II waren enorme bouwers. Geen andere farao liet zoveel bouwwerken en standbeelden na als Ramses II. Hij regeerde 67 jaar. Ook het aantal koninklijke kinderen was bij geen koning zo groot als bij Ramses II.
Lees meer over Ramses II op onze website www.kemet.nl

Merenptah was de 13de zoon en opvolger van Ramses II. Tijdens zijn regeerperiode veranderde de vreedzame situatie zeer snel. Er waren conflicten met Syro-Palestina en de Libiërs, maar die werden de kop ingedrukt. Tijdens zijn overlijden was zijn zoon Sethy-Merenptah waarschijnlijk niet aanwezig in de residentie en Amenmesse greep de macht.
Na zijn dood kwam Sethy-Merenptah alsnog aan de macht als Sethy II.

Tawosret was de vierde vrouwelijke farao van het oude Egypte en de laatste farao van de 19de dynastie. Zij was de tweede echtgenote van Sethy II. Tijdens haar regeerperiode heerste er onrust in het land. De regering ging ten onder aan verdeeldheid wat zelfs tot een burgeroorlog leidde. De burgeroorlog werd uiteindelijk gewonnen door Sethnacht, die de eerste farao van de 20ste dynastie werd. Hij herstelde de orde en rust in het land.

De 20ste dynastie was opnieuw een bloeiperiode. Maar tegelijk raakten de farao’s langzaam hun absolute macht kwijt aan de Amonpriesters wat zorgde voor politieke onrust. Samen met allerlei buitenlandse conflicten en onenigheden over de troonsopvolging zorgde dit voor een periode van verval die al begon onder het bewind van Ramses III.
Ramses XI was de laatste vorst van de 20ste dynastie. Tijdens zijn regering werd de macht van de Amonpriesters zo groot, dat hij alleen nog op papier regeerde. Generaal Smendes had de macht in het noorden en hogepriester Herihor in het zuiden. Na de dood van Ramses XI kwam er een definitief einde aan het Nieuwe Rijk.

Verklaring symbolen:
– (Q) = vrouwelijke vorst
– (C) = co regentschap
– ? = naam of jaartal onbekend
– […] = deel van de naam onbekend

Nieuwe Rijk.
18de – 20ste dynastie: c. 1550 – 1078 v.Chr.

18de dynastie: 1550 – 1278 v.Chr.

TroonnaamGeboortenaamRegeer-
periode
Regerings-
jaren
NebpehtyraAhmose I1550-152525
DjeserkaraAmenhotep I1525-150421
AächeperkaraThoetmoses I1504-149215
AächeperenraThoetmoses II1492-147913
MaätkaraHatsjepsoet
(Q)(C)
1479-145722 (7)
MencheperraThoetmoses III1479-142554
AächeperoeraAmenhotep II1425-139926
MencheperoeraThoetmoses IV1399-138910
NebmaätraAmenhotep III1389-135138
Nefercheperoera-waënraAmenhotep IV
(Achnaton)
1351-133517
Anchcheperoera-MerytwaënraNeferneferoeaton
(Nefertiti) (Q)(C)
1338-13353
AnchcheperoeraSemenchkara
(Nefertiti) (Q)
1335-13341
NebcheperoeraToetanchamon1334-13249
ChepercheperoeraEje1324-13204
SetepenraHoremheb1320-129129

19de dynastie: 1278 – 1176 v.Chr.

TroonnaamGeboortenaamRegeer-
periode
Regerings-
jaren
MenpehtyraRamses I1291-12892
MenmaätraSethy I1289-127911
WesermaätraRamses II1279-121267
BaënraMerenptah1212-120210
Menmira-SetepenraAmenmesse 1201-11984
WesercheperoeraSethy II (C)1202-11966
Sechaenra-AcheperraSiptah1196-11906
Sitra-MerenamonTawosret (Q)1190-11882

20ste dynastie: 1176 – 1078 v.Chr.

TroonnaamGeboortenaamRegeer-
periode
Regerings-
jaren
Weserchaoera-setepenraSethnacht1190-11864
Wesermaätra-MeriamonRamses III1186-115432
Hekamaätra-SetepenamonRamses IV1154-11486
Wesermaätra-SecheperenraRamses V1148-11435
Nebmaätra-MeriamonRamses VI1143-11358
Wesermaätra-Setepenra-
Meriamon
Ramses VII1135-11287
Wesermaätra-AchenamonRamses VIII1128-11271
Neferkara-SetepenraRamses IX1127-110720
Chepermaätra-SetepenraRamses X1107-11034
Menmaätra-SetepenptahRamses XI1103-107330