Amenhotep I

Amenhotep I, Museum of fine arts, Boston.
Amenhotep I,
Museum of Fine Arts, Boston.

Amenhotep I was de tweede vorst van de 18de dynastie.

Hij was de zoon van farao Ahmose I en koningin Ahmes-Nefertari. Bij het overlijden van zijn vader was Amenhotep I nog te jong om het land zelfstandig te regeren. Daarom trad zijn moeder op als regentes.

Het is onbekend waar het graf en de mummie van Amenhotep I zich bevinden. Howard Carter en Lord Carnarvon ontdekten in 1914 in de omgeving van Dra Aboe el-Naga een geplunderd en uitgebrand graf. Zij identificeerden het als het dubbelgraf van Amenhotep I en Ahmes-Nefertari. Onweerlegbaar bewijs hiervoor hadden zij echter niet.

Lees meer over deze vorst op onze website www.kemet.nl

Scheidingslijn.

Regering: 1525 – 1504 v.Chr.
Graf: Onbekend
Mummie: Caïro

Scheidingslijn tabel en Horusnaam.

HorusnaamUitspraak: Kaoe aftaoe
Vertaling: De stier die de landen uitknijpt.

Horusnaam
De Horusnaam is de oudste naam van een farao. Deze naam wordt ingeleid met de titel Her, wat Horus betekent. De levende koning wordt gelijkgesteld aan Horus, de god met de valkenkop. Als verticale kolommen staan weergegeven, dan wordt de Horusnaam in een ‘Serech’, de zogenoemde paleisfaçade, geschreven. Daar boven staat de valkgod Horus met of zonder dubbele kroon afgebeeld.

Scheidingslijn.

Beide MeesteressennaamUitspraak: Aä neroe
Vertaling: Groot aan verschrikking.


Beide Meesteressennaam (nebtynaam)
De beide meesteressen zijn de beschermgodinnen van de Egyptische koningskronen. De Beide Meesteressennaam wordt ingeleid met de titel Nebty. Dat betekent De beide meesteressen. Het zijn de giergodin Nechbet uit El-Kab in het zuiden en de slanggodin Wadjet uit Boeto in het noorden.

Scheidingslijn.

Gouden HorusnaamUitspraak: Wah renpoet
Vertaling: Langdurig van jaren.


Gouden Horusnaam
De Gouden Horusnaam wordt ingeleid door de titel Bik-neboe: een Horusvalk boven de hiëroglief voor Goud. Bik-neboe staat daarom voor Gouden Valk, maar de betekenis is onzeker. Net zoals de Beide Meesteressennaam wordt deze naam gewoonlijk niet in een cartouche of Serech geschreven.
De godin Hathor werd ook wel ‘De Gouden’ genoemd.

Scheidingslijn.

TroonnaamUitspraak: Djeser ka Ra
Vertaling: Heilig is de ka-ziel van Ra.


Troonnaam (prenomen)
De troonnaam volgt op de eretitel Nesoe-bity, hetgeen letterlijk betekent: Hij die tot de biesplant behoort en die tot de bij behoort. Deze titel wordt vertaald met de koning van Opper- en Neder-Egypte. Vaak wordt in deze naam, die de koning vanaf zijn troonsbestijging aanneemt, de zonnegod Ra genoemd.


Scheidingslijn.

GeboortenaamUitspraak: Imen hetep
Vertaling: Amon is tevreden.

Geboortenaam (nomen)
De Geboortenaam volgt op de eretitel Sa-Ra, wat Zoon van Ra betekent. Deze naam wordt al vanaf zijn geboorte door de koning gedragen. In de dynastische traditie wordt de naam vaak van vader op zoon overgedragen. Duidelijke voorbeelden zijn de Zoon van Ra-namen uit de twaalfde dynastie: Amenemhat en Senwosret, uit de achttiende dynastie: Amenhotep en Thoetmoses en uit de negentiende en twintigste dynastie: Sethy en Ramses.

Scheidingslijn.