Semenchkara

Semenchkara was de elfde vorst van de 18de dynastie.
Regering: 1335 – 1334 v. Chr. Horustitel en -naam

Onbekend

Beide meesteressentitel en -naam:

Onbekend

 

Tombe Graf: Amarna(?)

Gouden Horustitel en -naam:

Onbekend

 

mummie Mummie: Onbekend

Troontitel en -naam:

nesoe-bity: Anchcheperoera

semenchkara nswbity

Geboortetitel en -naam:

sa-ra: Semenchkara djeser cheperoe

semenchkara sara

Afbeelding

Semenchkara, Neues museum, Berlijn

Mogelijke voorstelling van Anchcheperoera Semenchkara en Meritaton, Neues museum, Berlijn

Verantwoording / achtergrondinformatie

Binnen de egyptologie lopen de meningen sterk uiteen over de identiteit van deze vorst. Dodson schrijft op blz. 150 dat Semenchkara waarschijnlijk een zoon was van Achnaton. Clayton schrijft op blz. 126 “Smenkhkare’s two-year reign was in reality a co-regency during the last years of Akhenaten’s life.” Op p 129 schrijft hij dat Semenchkara waarschijnlijk een jongere broer (of zoon) van Achnaton was. Baker schrijft op blz. 436: “It seems likely that Smenhkare reigned for only a few years and predeceased Akhenaten; if so, then he was never sole king of Egypt.”
Pragt ziet in de figuur Semenchkara niemand minder dan Nefertiti en schrijft in de syllabus bij de Summer School 2017 ‘De Atonrevolutie’ op blz 28: “Via kruikopschriften is bekend dat Achnaton in het 17de jaar van zijn regering kwam te overlijden. In het graf EA2 van Meryra II te Tell el-Amarna staat Anchcheperoera Semenchkara afgebeeld met Meritaton nog steeds als Grote Koninklijke Echtgenote. Het koninklijk echtpaar deelt eregoud uit bij het ‘verschijningsvenster’. Het heeft er alle schijn van dat deze voorstelling is vervaardigd op het moment dat Achnaton niet meer in staat was te regeren of mogelijk is overleden. Mogelijk vormde het overlijden van haar echtgenoot de aanleiding voor Neferneferoeaton (Nefertiti) om haar geboortenaam nogmaals aan te passen. Met deze naamsverandering nam zij, na drie jaar als coregente te hebben geregeerd, de voormalige positie van haar echtgenoot Achnaton als alleenheersend farao over. Anchcheperoera Neferneferoeaton (Nefertiti) heerste echter maar kort onder haar nieuwe namen Anchcheperoera Semenchkara. Dit wordt bevestigd door een opschrift op en wijnkruik uit het 1ste regeringsjaar van het ‘Huis van Semenchkara’ en zes koninklijke zegels met daarop de naam Anchcheperoera Semenchkara.”

Lees meer over Semenchkara op onze website www.kemet.nl.

Bronnen