Sethnacht

Tekening van een reliëf van Sethnacht.
Tekening van een reliëf van Sethnacht.

Sethnacht was de eerste vorst van de 20ste dynastie.

Na de dood van Ramses II volgde een onrustige periode van 24 jaar waarin diverse vorsten kort regeerden. Volgens de Papyrus Harris bracht Sethnacht de orde en rust terug in het land. Zijn mummie is nooit geïdentificeerd, hoewel is gesuggereerd dat zijn mummie wel is gevonden in de tombe van Amenhotep III (KV 35). Deze mummie werd echter door grafrovers in 1901 zodanig verwoest dat onderzoek niet mogelijk is.

Lees meer over Sethnacht op onze website www.kemet.nl

Scheidingslijn.

Regering: 1190 – 1186 v.Chr.
Graf: KV 14
Mummie: Onbekend

Scheidingslijn tabel en Horusnaam.

HorusnaamUitspraak: Ka nechet wer pehty
Vertaling: De sterke stier, groot aan kracht.

Horusnaam
De Horusnaam is de oudste naam van een farao. Deze naam wordt ingeleid met de titel Her, wat Horus betekent. De levende koning wordt gelijkgesteld aan Horus, de god met de valkenkop. Als verticale kolommen staan weergegeven, dan wordt de Horusnaam in een ‘Serech’, de zogenoemde paleisfaçade, geschreven. Daar boven staat de valkgod Horus met of zonder dubbele kroon afgebeeld.

Scheidingslijn.

Beide MeesteressennaamUitspraak: Toet chaoe mi Tatjenen
Vertaling: Volkomen aan verschijningen, zoals Tatjenen.


Beide Meesteressennaam (nebtynaam)
De beide meesteressen zijn de beschermgodinnen van de Egyptische koningskronen. De Beide Meesteressennaam wordt ingeleid met de titel Nebty. Dat betekent De beide meesteressen. Het zijn de giergodin Nechbet uit El-Kab in het zuiden en de slanggodin Wadjet uit Boeto in het noorden.

Scheidingslijn.

Gouden HorusnaamUitspraak: Sechem chepesj der reqyoe ef
Vertaling: Machtig aan doeltreffendheid, die zijn vijanden verdelgt.


Gouden Horusnaam
De Gouden Horusnaam wordt ingeleid door de titel Bik-neboe: een Horusvalk boven de hiëroglief voor Goud. Bik-neboe staat daarom voor Gouden Valk, maar de betekenis is onzeker. Net zoals de Beide Meesteressennaam wordt deze naam gewoonlijk niet in een cartouche of Serech geschreven.
De godin Hathor werd ook wel ‘De Gouden’ genoemd.

Scheidingslijn.

TroonnaamUitspraak: Weser chaoe Ra, setep en Ra
Vertaling: Krachtig zijn de verschijningen van Ra, uitverkorene van Ra.


Troonnaam (prenomen)
De troonnaam volgt op de eretitel Nesoe-bity, hetgeen letterlijk betekent: Hij die tot de biesplant behoort en die tot de bij behoort. Deze titel wordt vertaald met de koning van Opper- en Neder-Egypte. Vaak wordt in deze naam, die de koning vanaf zijn troonsbestijging aanneemt, de zonnegod Ra genoemd.

Scheidingslijn.

GeboortenaamUitspraak: Setech nechet merer Imen-Ra
Vertaling: Seth is zegevierend, geliefd door Amon-Ra.

Geboortenaam (nomen)
De Geboortenaam volgt op de eretitel Sa-Ra, wat Zoon van Ra betekent. Deze naam wordt al vanaf zijn geboorte door de koning gedragen. In de dynastische traditie wordt de naam vaak van vader op zoon overgedragen. Duidelijke voorbeelden zijn de Zoon van Ra-namen uit de twaalfde dynastie: Amenemhat en Senwosret, uit de achttiende dynastie: Amenhotep en Thoetmoses en uit de negentiende en twintigste dynastie: Sethy en Ramses.

Scheidingslijn.