Amenemhat II

Amenemhat II, Louvre museum, Parijs.
Amenemhat II, Louvre, Parijs.

Amenemhat II was de derde vorst van de 12de dynastie.

Amenemhat II had een co-regentschap met zijn zoon Senwosret II. In tegenstelling tot zijn vader en grootvader liet hij zijn piramide niet in El-Lisjt bouwen maar in Dasjoer. Het is niet bekend waarom hij dat deed. Behalve de tichelstenen kern van de piramide is er tegenwoordig niet veel meer van het bouwwerk over. De bewoners van nabijgelegen nederzettingen hebben alle oorspronkelijke Toera-kalkstenen bekledingsblokken verwijderd. Hierdoor is het niet mogelijk de hellingshoek en de exacte omvang van de piramide te bepalen.

Lees meer over Amenemhat II op onze website www.kemet.nl

Scheidingslijn.

Regering: 1932- 1896 v.Chr.
Graf: Dasjoer
Mummie: Onbekend

Scheidingslijn tabel en Horusnaam.

HorusnaamUitspraak: Heken em Maät
Vertaling: Die (de godin) Maät bejubelt.

Horusnaam
De Horusnaam is de oudste naam van een farao. Deze naam wordt ingeleid met de titel Her, wat Horus betekent. De levende koning wordt gelijkgesteld aan Horus, de god met de valkenkop. Als verticale kolommen staan weergegeven, dan wordt de Horusnaam in een ‘Serech’, de zogenoemde paleisfaçade, geschreven. Daar boven staat de valkgod Horus met of zonder dubbele kroon afgebeeld.

Scheidingslijn.

Beide MeesteressennaamUitspraak: Heken em Maät
Vertaling: Die (de godin) Maät bejubelt.


Beide Meesteressennaam (nebtynaam)
De beide meesteressen zijn de beschermgodinnen van de Egyptische koningskronen. De Beide Meesteressennaam wordt ingeleid met de titel Nebty. Dat betekent De beide meesteressen. Het zijn de giergodin Nechbet uit El-Kab in het zuiden en de slanggodin Wadjet uit Boeto in het noorden.

Scheidingslijn.

Gouden HorusnaamUitspraak: Maä-cheroe
Vertaling: Waar van stem.


Gouden Horusnaam
De Gouden Horusnaam wordt ingeleid door de titel Bik-neboe: een Horusvalk boven de hiëroglief voor Goud. Bik-neboe staat daarom voor Gouden Valk, maar de betekenis is onzeker. Net zoals de Beide Meesteressennaam wordt deze naam gewoonlijk niet in een cartouche of Serech geschreven.
De godin Hathor werd ook wel ‘De Gouden’ genoemd.

Scheidingslijn.

TroonnaamUitspraak: Noeb kaoe Ra
Vertaling: Goud zijn de ka-zielen van Ra.


Troonnaam (prenomen)
De troonnaam volgt op de eretitel Nesoe-bity, hetgeen letterlijk betekent: Hij die tot de biesplant behoort en die tot de bij behoort. Deze titel wordt vertaald met de Koning van Opper- en Neder-Egypte.
Tijdens de eerste en tweede dynastie wordt als titel bij de troonnaam echter gebruikt. Deze titel wordt uitgesproken als Nesoe en vertalen we als koning. Vanaf de derde tot begin vijfde dynastie wordt zowel Nesoe als Nesoe-bity als titel gebruikt.

Scheidingslijn.

GeboortenaamUitspraak: Imen em hat
Vertaling: Amon staat vooraan.

Geboortenaam (nomen)
De Geboortenaam volgt op de eretitel Sa-Ra, wat Zoon van Ra betekent. Deze naam wordt al vanaf zijn geboorte door de koning gedragen. In de dynastische traditie wordt de naam vaak van vader op zoon overgedragen. Duidelijke voorbeelden zijn de Zoon van Ra-namen uit de twaalfde dynastie: Amenemhat en Senwosret, uit de achttiende dynastie: Amenhotep en Thoetmoses en uit de negentiende en twintigste dynastie: Sethy en Ramses.

Scheidingslijn.