Amenemhat IV

Amenemhat IV, British museum, London.
Amenemhat IV,
British Museum, London.

Amenemhat IV was de zevende vorst van de 12de dynastie.

Grote bouwprojecten uit de regering van Amenemhat IV ontbreken. Waar hij is begraven, is onbekend. Geen enkele piramide uit het Middenrijk kan tot op heden met zekerheid aan hem worden toegewezen. Een piramide die mogelijk van Amenemhat IV zou kunnen zijn, bevindt zich ten zuiden van die van Amenemhat II in Dasjoer.

Een andere mogelijkheid is dat Amenemhat IV samen met zijn opvolgster Sobekneferoe is bijgezet in de eerste piramide van Amenemhat III in Dasjoer. Er is echter geen archeologisch bewijs voor deze theorie.

Bij zijn overlijden was er geen mannelijke troonopvolger. Daarom werd hij opgevolgd door zijn halfzus Sobekneferoe. Lees meer over deze vorst op onze website www.kemet.nl

Scheidingslijn.

Regering: 1798- 1785 v.Chr.
Graf: Onbekend
Mummie: Onbekend

Scheidingslijn tabel en Horusnaam.

HorusnaamUitspraak: Cheper cheperoe
Vertaling: Ontstaan aan ontstaansvormen.

Horusnaam
De Horusnaam is de oudste naam van een farao. Deze naam wordt ingeleid met de titel Her, wat Horus betekent. De levende koning wordt gelijkgesteld aan Horus, de god met de valkenkop. Als verticale kolommen staan weergegeven, dan wordt de Horusnaam in een ‘Serech’, de zogenoemde paleisfaçade, geschreven. Daar boven staat de valkgod Horus met of zonder dubbele kroon afgebeeld.

Scheidingslijn.

Beide MeesteressennaamUitspraak: s-heb taoey
Vertaling: Hij die de beide landen feestelijk maakt.


Beide Meesteressennaam (nebtynaam)
De beide meesteressen zijn de beschermgodinnen van de Egyptische koningskronen. De Beide Meesteressennaam wordt ingeleid met de titel Nebty. Dat betekent De beide meesteressen. Het zijn de giergodin Nechbet uit El-Kab in het zuiden en de slanggodin Wadjet uit Boeto in het noorden.

Scheidingslijn.

Gouden HorusnaamUitspraak: Sechem netjeroe
Vertaling: Macht van de goden.


Gouden Horusnaam
De Gouden Horusnaam wordt ingeleid door de titel Bik-neboe: een Horusvalk boven de hiëroglief voor Goud. Bik-neboe staat daarom voor Gouden Valk, maar de betekenis is onzeker. Net zoals de Beide Meesteressennaam wordt deze naam gewoonlijk niet in een cartouche of Serech geschreven.
De godin Hathor werd ook wel ‘De Gouden’ genoemd.

Scheidingslijn.

TroonnaamUitspraak: Maä-cheroe Ra
Vertaling: De rechtvaardiging van Ra.


Troonnaam (prenomen)
De troonnaam volgt op de eretitel Nesoe-bity, hetgeen letterlijk betekent: Hij die tot de biesplant behoort en die tot de bij behoort. Deze titel wordt vertaald met de koning van Opper- en Neder-Egypte. Vaak wordt in deze naam, die de koning vanaf zijn troonsbestijging aanneemt, de zonnegod Ra genoemd.

Scheidingslijn.

GeboortenaamUitspraak: Imen em hat
Vertaling: Amon staat vooraan.

Geboortenaam (nomen)
De Geboortenaam volgt op de eretitel Sa-Ra, wat Zoon van Ra betekent. Deze naam wordt al vanaf zijn geboorte door de koning gedragen. In de dynastische traditie wordt de naam vaak van vader op zoon overgedragen. Duidelijke voorbeelden zijn de Zoon van Ra-namen uit de twaalfde dynastie: Amenemhat en Senwosret, uit de achttiende dynastie: Amenhotep en Thoetmoses en uit de negentiende en twintigste dynastie: Sethy en Ramses.

Scheidingslijn.