Amenhotep II

Amenhotep II, Metropolitan museum, New York.
Amenhotep II,
Metropolitan Museum, New York.

Amenhotep II was de zevende vorst van de 18de dynastie.

Op 16-jarige leeftijd werd Amenhotep II co-regent van zijn vader Thoetmoses III. Na twee jaar co-regentschap overleed zijn vader. Direct aan het begin van zijn alleenheerschappij moest Amenhotep II ten strijde trekken. Een aantal Syrische steden kwam in opstand. Tijdens zijn eerste militaire campagne versloeg hij de opstandelingen.

Amenhotep II was een sportieve jongeman. Hij beweerde dat hij tweehonderd man met roeien kon verslaan en al roeiend de hoogst mogelijke snelheid kon bereiken. Lees meer over Amenhotep II op onze website www.kemet.nl

Scheidingslijn.

Regering: 1425 – 1399 v.Chr.
Graf: KV 35
Mummie: Caïro

Scheidingslijn tabel en Horusnaam.

HorusnaamUitspraak: Ka nechet wer pehty
Vertaling: De sterke stier, groot aan kracht.

Horusnaam
De Horusnaam is de oudste naam van een farao. Deze naam wordt ingeleid met de titel Her, wat Horus betekent. De levende koning wordt gelijkgesteld aan Horus, de god met de valkenkop. Als verticale kolommen staan weergegeven, dan wordt de Horusnaam in een ‘Serech’, de zogenoemde paleisfaçade, geschreven. Daar boven staat de valkgod Horus met of zonder dubbele kroon afgebeeld.

Scheidingslijn.

Beide MeesteressennaamUitspraak: Weser faoe secha em Waset
Vertaling: Machtig van aanzien, die verschijnt in Thebe.


Beide Meesteressennaam (nebtynaam)
De beide meesteressen zijn de beschermgodinnen van de Egyptische koningskronen. De Beide Meesteressennaam wordt ingeleid met de titel Nebty. Dat betekent De beide meesteressen. Het zijn de giergodin Nechbet uit El-Kab in het zuiden en de slanggodin Wadjet uit Boeto in het noorden.

Scheidingslijn.

Gouden HorusnaamUitspraak: Itji sechemef em taoe neboe
Vertaling: Die zijn macht grijpt in alle landen.


Gouden Horusnaam
De Gouden Horusnaam wordt ingeleid door de titel Bik-neboe: een Horusvalk boven de hiëroglief voor Goud. Bik-neboe staat daarom voor Gouden Valk, maar de betekenis is onzeker. Net zoals de Beide Meesteressennaam wordt deze naam gewoonlijk niet in een cartouche of Serech geschreven.
De godin Hathor werd ook wel ‘De Gouden’ genoemd.

Scheidingslijn.

TroonnaamUitspraak: Aä cheperoe Ra
Vertaling: Groot is de ontstaansvorm van Ra.


Troonnaam (prenomen)
De troonnaam volgt op de eretitel Nesoe-bity, hetgeen letterlijk betekent: Hij die tot de biesplant behoort en die tot de bij behoort. Deze titel wordt vertaald met de koning van Opper- en Neder-Egypte. Vaak wordt in deze naam, die de koning vanaf zijn troonsbestijging aanneemt, de zonnegod Ra genoemd.

Scheidingslijn.

GeboortenaamUitspraak: Imenhetep
Vertaling: Amon is tevreden.

Geboortenaam (nomen)
De Geboortenaam volgt op de eretitel Sa-Ra, wat Zoon van Ra betekent. Deze naam wordt al vanaf zijn geboorte door de koning gedragen. In de dynastische traditie wordt de naam vaak van vader op zoon overgedragen. Duidelijke voorbeelden zijn de Zoon van Ra-namen uit de twaalfde dynastie: Amenemhat en Senwosret, uit de achttiende dynastie: Amenhotep en Thoetmoses en uit de negentiende en twintigste dynastie: Sethy en Ramses.

Scheidingslijn.